Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích sơ đồ khối đường tiếng, phân tích mạch trung tần tiếng, phân tích hư

Được đăng lên bởi Huy Linh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3004 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
Khối đường tiếng
Nội dung : Phân tích sơ đồ khối đường tiếng, phân tích mạch trung tần tiếng, phân tích hư
hỏng thường gặp và phương pháp kiểm tra sửa chữa
1. Sơ đồ khối đường tiếng

Sơ đồ khối đường tiếng
Tín hiệu điều tần FM đi cùng tín hiệu Video tổng hợp được tách qua tụ giấy => đi qua mạch
cộng hưởng đầu vào đi vào tầng khuếch đại trung tần tiếng => sau khi KĐ lên biên độ đủ lớn tín
hiệu đưa sang mạch tách sóng điều tần để lấy ra tín hiệu âm tần => sau đó tín hiệu âm tần
được khuếch đại qua mạch công xuất rồi đưa ra loa để phát lại âm thanh.
2. Mạch trung tần tiếng dùng Transistor

Mạch trung tần tiếng dùng Transistor
•
•
•
•

T301 là biến áp trung tần cộng hưởng đầu vào , cộng hưởng ở tần số 6,5MHz
Q1 là đèn khuếch đại trung tần
T302 là biến áp trung tần tách sóng, sau biến áp T302 là mạch tách sóng điều tần
Đèn Q2 là mạch khuếch đại tín hiệu âm tần .

3. Khối đường tiếng dùng IC

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

Khối đường tiếng trong Tivi Samsung 359R
•
•
•
•
•

CF1 là thạch anh cộng hưởng đầu vào, cộng hưởng ở tần số 6,5MHz
IF Amply là tầng KĐ trung tần tiếng
FM DET là mạch tách sóng điều tần
CF2 là thạch anh cộng hưởng đầu ra
Tín hiệu âm tần sau tách sóng được đưa đến triết áp Volume sau đó đưa sang tầng
công xuất AUDIO OUT khuếch đại và đưa ra loa.

4. Hiện tượng hư hỏng khối đường tiếng
1) Máy có hình, không có tiếng.
Nguyên nhân :
•
•

Hỏng loa
Mất điện áp Vcc cung cấp cho khối đường tiếng

Hỏng IC công xuất tiếng
•

Hỏng mạch trung tần tiếng

Kiểm tra :
•
•
•

Kiểm tra loa : Để đồng hồ ở thang x1Ω đo vào hai đầu dây loa, nếu có âm thanh sột
soạt ở loa là loa bình thường, nếu kim không lên và không có tiếng động là loa hỏng.
Đo kiểm tra Vcc cho IC công xuất
Thay IC tiếng nếu các điều kiện trên đã tốt.

2) Có tiếng rồ kèm theo tiếng nói , tiếng nói nhỏ.
Nguyên nhân :

Nguyenvanbientbd47@gmail.com
•

Do mạch trung tần cộng hưởng sai tần số, thạch anh cộng hưởng không đúng hệ .

Kiểm tra :

Kiểm tra mạch trung tần, kiểm tra các thạch anh cộng hưởng, nếu thu các đài trong nước
thì thạch anh là 6,5MHz.

...
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
Khối đường tiếng
Nội dung : Phân tích sơ đồ khối đường tiếng, phân tích mạch trung tần tiếng, phân tích hư
hỏng thường gặp và phương pháp kiểm tra sửa chữa
1. Sơ đồ khối đường tiếng
Sơ đồ khối đường tiếng
Tín hiệu điều tần FM đi cùng tín hiệu Video tổng hợp được tách qua tụ giấy => đi qua mạch
cộng hưởng đầu vào đi vào tầng khuếch đại trung tần tiếng => sau khi KĐ lên biên độ đủ lớn tín
hiệu đưa sang mạch tách sóng điều tần để lấy ra tín hiệu âm tần => sau đó tín hiệu âm tần
được khuếch đại qua mạch công xuất rồi đưa ra loa để phát lại âm thanh.
2. Mạch trung tần tiếng dùng Transistor
Mạch trung tần tiếng dùng Transistor
T301 là biến áp trung tần cộng hưởng đầu vào , cộng hưởng ở tần số 6,5MHz
Q1 là đèn khuếch đại trung tần
T302 là biến áp trung tần tách sóng, sau biến áp T302 là mạch tách sóng điều tần
Đèn Q2 là mạch khuếch đại tín hiệu âm tần .
3. Khối đường tiếng dùng IC
Phân tích sơ đồ khối đường tiếng, phân tích mạch trung tần tiếng, phân tích hư - Trang 2
Phân tích sơ đồ khối đường tiếng, phân tích mạch trung tần tiếng, phân tích hư - Người đăng: Huy Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phân tích sơ đồ khối đường tiếng, phân tích mạch trung tần tiếng, phân tích hư 9 10 148