Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML N

Được đăng lên bởi huyen-515-z
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
____________________________________Phân tích thiết kế hướng đối tượng
với UML

N

Lời nói đầu

gày nay, ứng dụng công nghệ thông tin và việc tin học hóa được xem là một
trong những yếu tố mang tính quyết định trong hoạt động của các chính phủ,

tổ chức, cũng như của các công ty; nó đóng vai trò hết sức quan trọng, có thể tạo ra
những bước đột phá mạnh mẽ. Việc xây dựng các trang web để phục vụ cho các nhu
cầu riêng của các tổ chức, công ty thậm chí các cá nhân, ngày nay, không lấy gì làm
xa lạ. Với một vài thao tác đơn giản, một người bất kì có thể trở thành chủ của một
website giới thiệu về bất cứ gì anh ta quan tâm: một website giới thiệu về bản thân
và gia đình anh ta, hay là một website trình bày các bộ sưu tập hình ảnh các loại xe
hơi mà anh ta thích chẳng hạn.
Đối với các chính phủ và các công ty thì việc xây dựng các website riêng
càng ngày càng trở nên cấp thiết. Thông qua những website này, thông tin về họ
cũng như các công văn, thông báo, quyết định của chính phủ hay các sản phẩm,
dịch vụ mới của công ty sẽ đến với những người quan tâm, đến với khách hàng của
họ một cách nhanh chóng kịp thời, tránh những phiền hà mà phương thức giao tiếp
truyền thống thường gặp phải.
Hoạt động của một công ty du lịch có quy mô khá lớn sẽ càng được tăng
cường và mở rộng nếu xây dựng được một website tốt. Bắt nguồn với ý tưởng này,
cùng với những gợi ý của cô giáo Vũ Thị Dương, chúng em đã chọn đề tài “Quản
lý Tour du lịch”và đã hoàn thành bài tập lớn đúng kế hoạch. Có được kết quả như
vậy, nhóm chúng em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo Vũ Thị Dương
người đã hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình làm bài tập lớn này.
Xin chân thành cảm ơn cô!
Nhóm 17 KHMT1-K4

Nhóm 17 KHMT1-K4

Trang 1

____________________________________Phân tích thiết kế hướng đối tượng
với UML

Mục Lục
Lời nói đầu..........................................................................................1
NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC THỰC HIỆN.....................................................4
PHẦN 1: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU BÀI TOÁN..............................................5
1. Mô tả bài toán.............................................................................5
2. Quy trình nghiệp vụ.....................................................................6
3. Yêu cầu hệ thống.........................................................................7
PHẦN 2: BIỂU ĐỒ...............................................................................8
I.

Biểu đồ Ca sử dụng..........................
____________________________________Phân tích thiết kế hướng đối tượng
với UML
Lời nói đầu
gày nay, ứng dụng công nghệ thông tin việc tin học hóa được xem một
trong những yếu tố mang tính quyết định trong hoạt động của các chính phủ,
tổ chức, cũng như của các công ty; đóng vai trò hết sức quan trọng, thể tạo ra
những bước đột phá mạnh mẽ. Việc xây dựng các trang web để phục vụ cho các nhu
cầu riêng của các tổ chức, công ty thậm chí các cá nhân, ngày nay, không lấy gì làm
xa lạ. Với một vài thao tác đơn giản, một người bất thể trở thành chủ của một
website giới thiệu về bất cứ anh ta quan tâm: một website giới thiệu về bản thân
gia đình anh ta, hay một website trình bày các bộ sưu tập hìnhnh các loại xe
hơi mà anh ta thích chẳng hạn.
N
Đối với các chính phủ các công ty thì việc xây dựng các website riêng
càng ngày càng trở nên cấp thiết. Thông qua những website y, thông tin về họ
cũng như các công văn, thông báo, quyết định của chính phủ hay các sản phẩm,
dịch vụ mới của công ty sẽ đến với những người quan tâm, đến với kháchng của
họ một cách nhanh chóng kịp thời, tránh những phiền phương thức giao tiếp
truyền thống thường gặp phải.
Hoạt động của một công ty du lịch có quy mô khá lớn sẽ càng được tăng
cường và mở rộng nếu xây dựng được một website tốt. Bắt nguồn với ý tưởng này,
cùng với những gợi ý của cô giáo Vũ Thị Dương, chúng em đã chọn đề tài “Quản
lý Tour du lịch”và đã hoàn thành bài tập lớn đúng kế hoạch. Có được kết quả như
vậy, nhóm chúng em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo Thị Dương
người đã hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình làm bài tập lớn này.
Xin chân thành cảm ơn cô!
Nhóm 17 KHMT1-K4
Nhóm 17 KHMT1-K4 Trang 1
Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML N - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML N - Người đăng: huyen-515-z
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML N 9 10 981