Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích ứng suất và biến dạng

Được đăng lên bởi Thiên Mệnh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 765 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích ứng suất và biến dạng chi tiết máy trên Autodesk inventor 2008
Ngoài chức năng thiết kế, mô phỏng động học, động lực học các kết cấu máy,
một chức năng nổi trội của Autodesk inventor phiên bản 2008 là giúp người thiết kế có
thể kiểm độ an toàn của chi tiết máy bằng việc mô hình hóa quá trình làm việc, phân
tích ứng suất, biến dạng của chi tiết máy trong điều kiện làm việc thực, từ đó có thể có
những bước hiệu chỉnh về kết cấu công nghệ, vật liệu của chi tiết máy sao cho đảm
bảo độ bền và an toàn trong quá trình làm việc. Chức năng này là rất quan trọng đối
với người kỹ sư thiết kế máy, đảm bảo chi tiết máy thiết kế đáp ứng các chỉ tiêu về độ
bền, độ an toàn, và tính công nghệ cao.
Để vào môi trường phân tích ứng suất và biến dạng chi tiết máy trên Autodesk
Inventor 2008 ta làm như sau:

Sau khi
lựa chọn vật
liệu cho chi
tiết, tiếp theo
ta sẽ lựa chọn
mục tiêu
phân tích chi
tiết như sau:

Tiếp
theo ta

cần gán điều kiện biên cho chi tiết: ta xem vị trí lắp ổ trên trục là hai gối đỡ, một gối
đỡ cố định và một gối đỡ di động:

Bước tiếp theo ta cần xác định hướng của trọng lực:

Khi đã xác định xong điều kiện biên, hướng của trọng lực, bước tiếp theo ta sẽ gán
các tải trọng tác dụng lên trục: xuất phát từ kết quả thiết kế các bộ truyền ta có được
thông số tải trọng tác dụng lên trục tại các vị trí lắp bánh răng như sau:
Vị trí
Tải trọng
Lực dọc trục(N)
Lực hướng kính(N)
Lực vòng(N)
Mô men xoắn(Nmm)

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

2289,84
1347,87
-2728,92
66790

472,19
-682,81
-1762,25
133590

-2289,84
1347,87
-2728,92
66790

Từ các thông số này ta tiến hành đặt tải trọng lên trục tại vị trí lắp các bánh răng
như sau:

a) Đặt tải trọng lên trục

b) Các tải trọng tác dụng lên trục

Cuối cùng sau khi tiến hành phân tích trục ta được kết quả như sau:

Từ hình trên cho ta thấy:
 Tại vị trí các góc lượn là các vị trí tập trung ứng suất, vị trí nguy hiểm
nhất sẽ có màu đỏ.
 Trong quá trình làm việc, ứng suất lớn nhất trên trục xuất hiện tại vị trí
các góc lượn, và các vị trí này là các vị trí nguy hiểm nhất.
 Trong quá trình làm việc trục sẽ bị biến dạng và bị cong đi
Từ những kết quả thu được này đòi hỏi người kỹ sư thiết kế phải có những bước
hiệu chỉnh bán kính góc lượn trong giới hạn cho phép sao cho trục đảm bảo điều kiện
bền trong quá trình làm việc.

...
Phân tích ứng suất và biến dạng chi tiết máy trên Autodesk inventor 2008
Ngoài chức năng thiết kế, mô phỏng động học, động lực học các kết cấu máy,
một chức năng nổi trội của Autodesk inventor phiên bản 2008 là giúp người thiết kế có
thể kiểm độ an toàn của chi tiết máy bằng việc mô hình hóa quá trình làm việc, phân
tích ứng suất, biến dạng của chi tiết máy trong điều kiện làm việc thực, từ đó có thể có
những bước hiệu chỉnh về kết cấu công nghệ, vật liệu của chi tiết máy sao cho đảm
bảo độ bền và an toàn trong quá trình làm việc. Chức năng này là rất quan trọng đối
với người kỹ sư thiết kế máy, đảm bảo chi tiết máy thiết kế đáp ứng các chỉ tiêu về độ
bền, độ an toàn, và tính công nghệ cao.
Để vào môi trường phân tích ứng suất và biến dạng chi tiết máy trên Autodesk
Inventor 2008 ta làm như sau:
Sau khi
lựa chọn vật
liệu cho chi
tiết, tiếp theo
ta sẽ lựa chọn
mục tiêu
phân tích chi
tiết như sau:
Tiếp
theo ta
Phân tích ứng suất và biến dạng - Trang 2
Phân tích ứng suất và biến dạng - Người đăng: Thiên Mệnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phân tích ứng suất và biến dạng 9 10 371