Ktl-icon-tai-lieu

phay rãnh then

Được đăng lên bởi Thế Hưng
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2503 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI 10
PHAY RẢNH THEN

1

BÀI 10 : PHAY RẢNH THEN
•

CÁC KHÁI NIỆM VỀ RẢNH THEN
–
–

•

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAY RẢNH THEN BẰNG
–
–

•
•
•

Phân loại rảnh then
Yêu cầu kỹ thuật khi phay rảnh then
Phay bằng dao phay ngón
phay bằng dao phay dĩa

KIỂM TRA RẢNH THEN
CÁC TRƯỜNG HỢP SAI HỎNG KHI PHAY RẢNH THEN
BÀI TẬP THỰC HÀNH

2

CÁC KHÁI NIỆM
I.

PHÂN LOẠI THEN VÀ RẢNH THEN
1.
2.
3.
4.

II.

Then bằng
Then vát
Then bán nguyệt
Then hoa

YÊU CẦU KỸ THUẬT KHI PHAY RẢNH THEN
1.
2.
3.
4.

Độ chính xác kích thước gia công
độ chính xác hính học
độ chính xác vị trí
độ nhẳn bề mặt

3

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAY RẢNH THEN BẰNG
I.

PHAY BẰNG DAO PHAY NGÓN
1.
2.
3.
4.

II.

Dao phay ngón dùng phay rảnh then
Gá trục khi phay rảnh then
Phương pháp canh tâm dao
Các phương pháp ăn dao

PHAY BẰNG DAO PHAY DĨA
1.
2.

Dao phay dĩa dùng phay rảnh then
phương pháp canh tâm dao

4

DAO PHAY NGÓN DÙNG PHAY RẢNH THEN
I.
II.

DAO PHAY NGÓN
KẸP DAO PHAY NGÓN BẰNG ĐẦU KẸP ĐÀN HỒI

5

CÁC PHƯƠNG PHÁP GÁ TRỤC KHI PHAY
RẢNH THEN
I.

Gá trên êtô

êtô chuyên dùng để
cặp trục

gỏ nhẹ bằng búa nhựa hay búa
gổ
6

CÁC PHƯƠNG PHÁP GÁ TRỤC KHI PHAY
RẢNH THEN
II.

GÁ TRỤC TRÊN ĐẦU PHÂN ĐỘ
1.Gá trên hai mũi tâm
2.Gá khơi
3.Gá cặp một đầu +một đầu chống tâm

1 gá trục trên đầu phân độ và
hiệu chỉnh độ song song

cặp 1đầu khi chi tiết ngắn
7

PHƯƠNG PHÁP CANH TÂM DAO
I.
II.

PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH OVAL
PHƯƠNG PHÁP RÀ CHẠM DAO

d

Đầu dò tâm
không làm trầy
xước bề mặt phôi

L
D d/2

PP tạo hình oval

PP rà chạm dao

8

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĂN DAO
I.

PHƯƠNG PHÁP KHOAN LỖ MỒI
Nếu dùng dao ngón có lỗ tâm, phải khoan lỗ mồi khi phay
then để tránh làm dao gảy
Lỗ khoan mồi nên chọn nhỏ hơn bề rộng rảnh then một ít

I.

PHƯƠNG PHÁP KHÔNG KHOAN LỖ
Nếu dùng dao ngón có các lưỡi cắt phụ dài quá tâm, có thể
dùng như một mũi khoan để ăn sâu rồi tiến hành phay đạt
chiều dài của then
Trường hợp cần cắt nhiều nhát, có thể ăn dao theo đường
zic-zăc

9

PHAY THEN BẰNG DAO PHAY ĐĨA
I.

DAO PHAY ĐĨA DÙNG PHAY RẢNH THEN

10

PHƯƠNG PHÁP CANH TÂM DAO
I.
II.
III.

PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH OVAL
PHƯƠNG PHÁP CHẠM DAO
PHƯƠNG PHÁP SO DAO BẰNG ÊKE

L

PP tạo
hình oval

PP rà chạm dao L= d/2 + B/2
11

Dùng êke so
dao

KIỂM TRA RẢNH THEN
I.
II.

KIỂM TRA ĐỘ SONG SONG
KIỂM TRA ĐỘ ĐỐI XỨNG CỦA THEN

12

KIỂM TRA RẢNH THEN
I.

KIỂM TRA BỀ RỘNG RẢNH THEN
1.
2.

II.

Bằng panme
Bằng căn mẫu

KIểM TRA CHIỀU SÂU RẢNH THEN
1.

Bằng thước đo sâu

13

SAI HỎNG KHI PHAY RẢNH THEN
I.

Bề rộng rảnh bị sai
1.
2.

II.

Do dao không đúng
Do trục chính h...
1
BÀI 10
BÀI 10
PHAY RẢNH THEN
PHAY RẢNH THEN
phay rãnh then - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phay rãnh then - Người đăng: Thế Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
phay rãnh then 9 10 397