Ktl-icon-tai-lieu

PHOTOSHOP

Được đăng lên bởi thienthuan25
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 2990 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương I
I.

Giới thiệu photoshop................................................ 3

Vùng làm việc ...................................................................................... 4
I.1. Khởi động và mở 1 file ảnh mới ............................................................................. 4
I.2. Các công cụ chọn .................................................................................................... 5
I.3. Sử dụng thanh tùy chọn của công cụ (Tool options bar)......................................... 5
I.4. Làm việc với các bảng Paltte................................................................................... 5

Chương II Làm việc với vùng chọn ........................................... 7
I.

Các công cụ tạo vùng chọn ................................................................... 7

II.

Thao tác với vùng chọn......................................................................... 9
II.1. Di chuyển, sao chép và hủy vùng chọn ................................................................... 9
II.2. Hiệu chỉnh vùng chọn ........................................................................................... 10
II.3. Biến đổi ảnh vùng chọn trên Layer ....................................................................... 11

Chương III Cơ bản về Layer ..................................................... 12
I.

Cách hiển thị hộp Layer ...................................................................... 12
I.1. Menu window / Layers .......................................................................................... 12
I.2. Các cách tạo Layer ảnh và copy Layer ảnh. .......................................................... 13
I.3. Sắp xếp các Layer.................................................................................................. 13
I.4. Cách phối trộn màu của Layer .............................................................................. 14
I.5. Liên kết các Layer ................................................................................................. 14
I.6. Tô màu chuyển sắc cho Layer ............................................................................... 14

Chương IV Cách nhập và xử lý văn bản .................................. 17
I.

Chọn công cụ Type ( T ) .................................................................... 17

II.

Đưa văn bản vào ảnh ở chế độ chỉnh sửa ............................................ 18

Chương V Kỹ thuật vẽ với Pen .......................
Diễn đàn đồ hoạ http://yeudohoa.net 1
Chương I Giới thiệu photoshop ................................................ 3
I. Vùng làm việc ...................................................................................... 4
I.1. Khởi động và mở 1 file ảnh mới ............................................................................. 4
I.2. Các công cụ chọn .................................................................................................... 5
I.3. Sử dụng thanh tùy chọn của công cụ (Tool options bar). ........................................ 5
I.4. Làm việc với các bảng Paltte................................................................................... 5
Chương II Làm việc với vùng chọn ........................................... 7
I. Các công cụ tạo vùng chọn ................................................................... 7
II. Thao tác với vùng chọn......................................................................... 9
II.1. Di chuyển, sao chép và hủy vùng chọn ................................................................... 9
II.2. Hiệu chỉnh vùng chọn ........................................................................................... 10
II.3. Biến đổi ảnh vùng chọn trên Layer ....................................................................... 11
Chương III Cơ bản về Layer ..................................................... 12
I. Cách hiển thị hộp Layer ...................................................................... 12
I.1. Menu window / Layers .......................................................................................... 12
I.2. Các cách tạo Layer ảnh và copy Layer ảnh. .......................................................... 13
I.3. Sắp xếp các Layer.................................................................................................. 13
I.4. Cách phối trộn màu của Layer .............................................................................. 14
I.5. Liên kết các Layer ................................................................................................. 14
I.6. Tô màu chuyển sắc cho Layer ............................................................................... 14
Chương IV Cách nhập và xử lý văn bản .................................. 17
I. Chọn công cụ Type ( T ) .................................................................... 17
II. Đưa văn bản vào ảnh ở chế độ chỉnh sửa ............................................ 18
Chương V Kỹ thuật vẽ với Pen ................................................ 19
I. Giới thiệu công cụ Pen ........................................................................ 20
I.1. Cách vẽ đường Path thẳng ..................................................................................... 21
I.2. Di chuyển và hiệu chỉnh Path ............................................................................... 22
I.3. Tạo các Path đóng ................................................................................................. 22
I.4. Tô màu cho Path .................................................................................................... 22
I.5. Tô phần trong cho Path đóng ................................................................................ 22
I.6. Vẽ các Path cong ................................................................................................... 23
I.7. Vẽ Path xung quanh ảnh ........................................................................................ 23
I.8. Vẽ Path tuỳ ý. ........................................................................................................ 23
II. Sử dụng công cụ Freeform Pen ........................................................... 24
III. Các thông số của Magnetic Pen .......................................................... 24
PHOTOSHOP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHOTOSHOP - Người đăng: thienthuan25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
PHOTOSHOP 9 10 220