Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp đo quang phổ AAS

Được đăng lên bởi Bà Chúa Đoảng
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 825 lần   |   Lượt tải: 5 lần
1. Phương pháp đo quang phổ AAS

Phép đo phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) là một kĩ thuật phân tích tương đối mới đã và đang
được phát triển mạnh mẽ và ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học và kĩ thuật
ở các nước đang phát triển như dược phẩm, thực phẩm…đối tượng của phương pháp
phân tích theo phổ hấp thụ nguyên tử là lượng nhỏ các kim loại và một số á kim trong rất
nhiều đối tượng mẫu :quặng, đất, chất khoáng, các mẫu sinh học ,y học, các sản phẩm
nông nghiệp, thực phẩm ,nước uống, phân bón, vật liệu…Với trang thiết bị và kỹ thuật
hiện nay người ta có thể định lượng được hầu hết các kim loại và một số á kim đến giới
hạn nồng độ cỡ ppb với sai số không lớn hơn 15%.
2. Nguyên tắc của phép đo AAS:

2.1. Nguyên tắc sinh phổ:
Các nguyên tử ở trạng thái bình thường thì chúng không hấp thu hay bức xạ năng
lượng nhưng khi chúng ở trạng thái tự do dưới dạng những đám hơi nguyên tử thì chúng
hấp thu và bức xạ năng lượng. Mỗi nguyên tử chỉ hấp thu những bức xạ nhất định tương
ứng với những bức xạ mà chúng có thể phát ra trong quá trình phát xạ của chúng. Khi
nguyên tử nhận năng lượng chúng chuyển lên mức năng lượng cao hơn gọi là trạng thái
kích thích. Quá trình đó gọi là quá trình hấp thu năng lượng của nguyên tử tự do ở trạng
thái hơi và tạo ra phổ của nguyên tử đó. Phổ sinh ra trong quá trình này gọi là phổ hấp
thu
nguyên tử.
2.2. Nguyên tắc của phép đo AAS
Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử dựa trên sự hấp thụ chọn lọc các bức xạ
cộng hưởng của nguyên tử ở trạng thái tự do của nguyên tố cần xác định. Đối với mỗi
nguyên tố vạch cộng hưởng thường là vạch quang phổ nhạy nhất của phổ phát xạ nguyên
tử của chính nguyên tử đó. Như vậy để thu được phổ hấp thụ nguyên tử của một nguyên
tố nào đó cần phải thực hiện các quá trình sau:
− Thực hiện quá trình hóa hơi và nguyên tử hóa mẫu tạo ra các đơn nguyên tử.

Điều này được thực hiện ở nhiệt độ cao nhờ nguồn nhiệt là ngọn lửa đèn khí: phun dung
dịch chứa chất phân tích ở trạng thái aerosol vào ngọn lửa đèn khí. Hoặc bằng phương
pháp không ngọn lửa: nhờ tác dụng nhiệt của lò graphite.
Trong điều kiện nhiệt độ không quá cao (15000C ÷ 30000C) đa số các nguyên tử
tạo thành ở trạng thái cơ bản. Đám hơi đơn nguyên tử này chính là môi trường hấp thụ
bức xạ và sinh ra phổ hấp thụ nguyên tử.
− Chiếu chùm tia bức xạ đặc trưng của của nguyên tố cần phân tích qua đám hơi
nguyên tử vừa được điều chế. Chùm tia bức xạ này được phát ra từ đèn cathode rỗng (đèn
HCL) hay đèn phóng điện không điện cực (EDL) làm chính từ nguyên tố...
1. Phương pháp đo quang phổ AAS
Phép đo phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) là một kĩ thuật phân tích tương đối mới đã và đang
được phát triển mạnh mẽ và ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học và kĩ thuật
ở các nước đang phát triển như dược phẩm, thực phẩm…đối tượng của phương pháp
phân tích theo phổ hấp thụ nguyên tử là lượng nhỏ các kim loại và một số á kim trong rất
nhiều đối tượng mẫu :quặng, đất, chất khoáng, các mẫu sinh học ,y học, các sản phẩm
nông nghiệp, thực phẩm ,nước uống, phân bón, vật liệu…Với trang thiết bị và kỹ thuật
hiện nay người ta có thể định lượng được hầu hết các kim loại và một số á kim đến giới
hạn nồng độ cỡ ppb với sai số không lớn hơn 15%.
2. Nguyên tắc của phép đo AAS:
2.1. Nguyên tắc sinh phổ:
Các nguyên tử ở trạng thái bình thường thì chúng không hấp thu hay bức xạ năng
lượng nhưng khi chúng ở trạng thái tự do dưới dạng những đám hơi nguyên tử thì chúng
hấp thu và bức xạ năng lượng. Mỗi nguyên tử chỉ hấp thu những bức xạ nhất định tương
ứng với những bức xạ mà chúng có thể phát ra trong quá trình phát xạ của chúng. Khi
nguyên tử nhận năng lượng chúng chuyển lên mức năng lượng cao hơn gọi là trạng thái
kích thích. Quá trình đó gọi là quá trình hấp thu năng lượng của nguyên tử tự do ở trạng
thái hơi và tạo ra phổ của nguyên tử đó. Phổ sinh ra trong quá trình này gọi là phổ hấp
thu
nguyên tử.
2.2. Nguyên tắc của phép đo AAS
Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử dựa trên sự hấp thụ chọn lọc các bức xạ
cộng hưởng của nguyên tử ở trạng thái tự do của nguyên tố cần xác định. Đối với mỗi
nguyên tố vạch cộng hưởng thường là vạch quang phổ nhạy nhất của phổ phát xạ nguyên
tử của chính nguyên tử đó. Như vậy để thu được phổ hấp thụ nguyên tử của một nguyên
tố nào đó cần phải thực hiện các quá trình sau:
− Thực hiện quá trình hóa hơi và nguyên tử hóa mẫu tạo ra các đơn nguyên tử.
Phương pháp đo quang phổ AAS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp đo quang phổ AAS - Người đăng: Bà Chúa Đoảng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phương pháp đo quang phổ AAS 9 10 10