Ktl-icon-tai-lieu

Plc Zen

Được đăng lên bởi minhkhoa410-gmail-com
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1444 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KHOA CNKT ĐIỆN - TĐH
MÔN

ĐỒ ÁN

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ...................................................................................................... 4
CHƯƠNG I: .......................................................................................................... 5
TỔNG QUAN VỀ ZEN ........................................................................................ 5
1. Giới thiệu chung về PLC ( Programmable logic controller ) ........................ 5
1.1. Khái niệm về PLC ...................................................................................... 5
1.2. Lịch sử phát triển của PLC ......................................................................... 6
1.3. Cấu trúc chung của PLC ............................................................................. 9
1.3.1 Nguồn .................................................................................................... 9
1.3.2 Bộ xử lý trung tâm CPU ..................................................................... 10
1.3.3 Bus....................................................................................................... 11
1.3.4 Bộ nhớ ................................................................................................. 11
1.3.5 Module vào/ra ..................................................................................... 13
1.4. Nguyên lý hoạt động ................................................................................ 13
1.5. Các kiểu PLC ............................................................................................ 16
1.6. Vai trò của PLC trong hệ thống tự động hoá ........................................... 17
Chương II-TẬP LỆNH CỦA PLC ZEN VÀ CÁCH ĐẤU DÂY. ..................... 18
2. Tổng quan về Zen ........................................................................................ 18
2.1. Các loại Zen .............................................................................................. 24
2.1.1 Bộ xử lý trung tâm với 10 cổng vào/ra................................................... 24
2.1.2 Bộ xử lý trung tâm với 20 cổng vào/ra................................................... 25
2.2. Đặc tính kỹ thuật của Zen......................................................................... 26
2.2.1 Đặc tính đầu vào cho loại dùng nguồn AC ......................................... 26
2.2.2 Đặc tính đầu vào cho loại dùng nguồn DC ......................................... 26
2.2.3 Đặc tính đầu vào Analog..............
KHOA CNKT ĐIỆN - TĐH ĐỒ ÁN
MÔN
GVHD: Bùi Văn Huy SVTH: Nguyễn Văn
Hoài
1
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ...................................................................................................... 4
CHƯƠNG I: .......................................................................................................... 5
TỔNG QUAN VỀ ZEN ........................................................................................ 5
1. Giới thiệu chung về PLC ( Programmable logic controller ) ........................ 5
1.1. Khái niệm về PLC ...................................................................................... 5
1.2. Lịch sử phát triển của PLC ......................................................................... 6
1.3. Cấu trúc chung của PLC ............................................................................. 9
1.3.1 Nguồn .................................................................................................... 9
1.3.2 Bộ xử lý trung tâm CPU ..................................................................... 10
1.3.3 Bus ....................................................................................................... 11
1.3.4 Bộ nhớ ................................................................................................. 11
1.3.5 Module vào/ra ..................................................................................... 13
1.4. Nguyên lý hoạt động ................................................................................ 13
1.5. Các kiểu PLC ............................................................................................ 16
1.6. Vai trò của PLC trong hệ thống tự động hoá ........................................... 17
Chương II-TẬP LỆNH CỦA PLC ZEN VÀ CÁCH ĐẤU DÂY. ..................... 18
2. Tổng quan về Zen ........................................................................................ 18
2.1. Các loại Zen .............................................................................................. 24
2.1.1 Bộ xử lý trung tâm với 10 cổng vào/ra ................................................... 24
2.1.2 Bộ xử lý trung tâm với 20 cổng vào/ra ................................................... 25
2.2. Đặc tính kỹ thuật của Zen ......................................................................... 26
2.2.1 Đặc tính đầu vào cho loại dùng nguồn AC ......................................... 26
2.2.2 Đặc tính đầu vào cho loại dùng nguồn DC ......................................... 26
2.2.3 Đặc tính đầu vào Analog ..................................................................... 27
2.2.4 Đặc tính đầu ra .................................................................................... 27
2.2.5 Đặc tính kĩ thuật chung ....................................................................... 27
2.3. Các vùng nh ............................................................................................ 28
Plc Zen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Plc Zen - Người đăng: minhkhoa410-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Plc Zen 9 10 575