Ktl-icon-tai-lieu

Plummer Block Assembly

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Plummer Block Assembly

1

Plummer Block Assembly
In this project, you will create the components of the Plummer Block assembly, as shown in
Figure 1 and then assemble them. The dimensions of the components are given in Figures 2
through 4.

Figure 1 The Plummer Block assembly

Figure 2 Views and dimensions of the Casting

2

Student Project

Figure 3 Views and dimensions of the Cap

Figure 4 Views and dimensions of Brasses, Nut, Lock Nut, and Bolt

...
Plummer Block Assembly 1
Figure 2 Views and dimensions of the Casting
In this project, you will create the components of the Plummer Block assembly, as shown in
Figure 1 and then assemble them. The dimensions of the components are given in Figures 2
through 4.
Plummer Block
Assembly
Figure 1 The Plummer Block assembly
Plummer Block Assembly - Trang 2
Plummer Block Assembly - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Plummer Block Assembly 9 10 444