Ktl-icon-tai-lieu

QTCN gia công các chi tiết dạng trục

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1593 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 3: Qui trình công nghệ gia công các chi
tiết dạng trục
Các vấn đề ở bài 3:
- Khái niệm và phân loại chi tiết dạng trục
- Điều kiện kỹ thuật của chi tiết dạng trục
- Vật liệu và phôi
- Tính công nghệ trong kết cấu chi tiết
- Quy trình công nghệ gia công chi tiết
- Biện pháp thực hiện các nguyên công chính
- Kiểm tra chi tiết dạng trục

Khái niệm và phân loại chi tiết dạng trục
Khái niệm:
Chi tiết dạng trục là chi tiết có bề mặt cơ
bản cần gia công là mặt tròn xoay
Phân loại:
- Trục trơn
- Trục bậc
- Trục rỗng
- Trục răng
- Trục lệch tâm

Trục khuỷu

Trục cam

Điều kiện kỹ thuật của chi tiết dạng trục
- Cấp chính xác đường kính cổ lắp ghép: 710
(đôi khi đạt cấp chinh xác 5, 6)
- Sai lệch hình dáng hình học: 0,250,5 lần dung
sai đường kính cổ trục
- Dung sai chiều dài: 0,050,2 mm
- Độ đảo cổ trục: 0,010,03 mm
- Độ không song song của các rãnh then: 0,01 mm
trên 100mm chiều dài

Điều kiện kỹ thuật của chi tiết dạng trục
- Độ không song song của then hoa so với tâm
trục: 0,01 mm trên 100mm chiều dài
- Độ nhám của cổ trục lắp ghép: Ra = 1,251,16
- Độ nhám của các mặt đầu: Rz = 4020
- Độ nhám của các bề mặt khác: Rz = 8040
- Các yêu cầu cân bằng nếu có

Vật liệu và phôi
Vật liệu:
- Thép cacbon: C35, C40, C45
- Thép hợp kim: 40Cr, 40CrNi, 50CrNi, …
- Gang có độ bền cao,…
Phôi:
- Phôi cán
- Phôi rèn
- Phôi hàn
- Phôi dập
- Phôi đúc

Tính công nghệ trong kết cấu chi tiết dạng trục
- Các bề mặt có thể gia công bằng dao thông
thường
- Đường kính cổ trục nên giảm dần về hai đầu
- Giảm đường kính trục đến mức có thể
- Nên thay rãnh then kín bằng rãnh then hở
- Khả năng gia công trục trên các máy thủy lực
- Đảm bảo độ cứng vững khi gia công
- Nếu có thể nên đưa trục bậc về dạng trục trơn

Quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng trục
-

Xác định chuẩn
Gia công chuẩn bị
Gia công trước nhiệt luyện
Nhiệt luyện
Nắn thẳng sau nhiệt luyện
Gia công tinh sau nhiệt luyện

Xác định chuẩn
Chuẩn thường dùng là hai lỗ tâm của trục

DÙNG MŨI TÂM TÙY ĐỘNG ĐỂ KHẮC PHỤC SAI
SỐ CHUẨN

Biện pháp thực hiện các nguyên công chính
- Khỏa mặt đầu và khoan lỗ tâm
- Tiện thô và tinh mặt trụ của các bậc trục
- Mài thô và tinh các cổ trục
- Gia công các mặt định hình
- Gia công các lỗ chính xác dọc trục
- Khoan lỗ vuông góc với đường tâm trục
- Gia công tinh lần cuối

Gia công chuẩn tinh thống nhất

TIEÄN CHEÙP HÌNH TRUÏC BAÄC

1-DAO
2-GÁ DAO
3-BÀN DAO
4-CỮ TÌ
5-DƯỠNG
6-KHỚP BẢN LỀ
7-ỐC ĐIỀU CHỈNH
8-CAM
9-LÒ XO

TIỆN NHIỀU DAO

SƠ ĐỒ GIA CÔNG TRỤC TRÊN MÁY TIỆN BÁN TỰ ĐỘ...
Bài 3: Qui trình công nghệ gia công các chi
tiết dạng trục
Các vấn đề ở bài 3:
- Khái niệm và phân loại chi tiết dạng trục
- Điều kiện kỹ thuật của chi tiết dạng trục
- Vật liệu và phôi
- Tính công nghệ trong kết cấu chi tiết
- Quy trình công nghệ gia công chi tiết
- Biện pháp thực hiện các nguyên công chính
- Kiểm tra chi tiết dạng trục
QTCN gia công các chi tiết dạng trục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QTCN gia công các chi tiết dạng trục - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
QTCN gia công các chi tiết dạng trục 9 10 389