Ktl-icon-tai-lieu

quá trình kết tinh Fe - C

Được đăng lên bởi Huỳnh Văn Ý
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1728 lần   |   Lượt tải: 54 lần
1_Quá trình kết tinh của hợp kim Fe – C (0.4%C,
0.8%C, 1.2%C) khi làm nguội đủ lạnh từ trạng
thái lỏng:
+ Phần trên của giản đồ
Phần trên của giản đồ trạng thái Fe C ng với sự kết tinh từ trạng thái
lỏng thấy ba khu vực rệt ứng với ba khoảng thành phần cacbon
khác nhau. Khu vực có thành phần 0,1 – 0,51%C (có phản ứng bao
tinh).
Tất cả các hợp kim có thành phần cacbon 0,1 – 0,51%C khi kết tinh
sẽ xảy ra phản ứng bao tinh: δH + LB → γJ.
Lúc đầu, khi làm nguội đến đường lỏng AB, hợp kim lỏng sẽ kết
tinh ra dung dịch rắn trước. Khi nhiệt độ hạ xuống tới 1499
0
C (ứng với
đường HB), hợp kim có hai phalà dung dịch rắn δ chứa 0,10%C và dung
dịch rắn ôstenit chứa 0,16%C:
Các hợp kim 0,1 0,16%C sau phản ng bao tinh còn thừa pha δ
khi làm nguội tiếp, pha này tiếp tục chuyển biến thành pha γ.
quá trình kết tinh Fe - C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quá trình kết tinh Fe - C - Người đăng: Huỳnh Văn Ý
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
quá trình kết tinh Fe - C 9 10 790