Ktl-icon-tai-lieu

Quy định công nghệ chế tạo dầm BTCT DƯL căng kéo trước

Được đăng lên bởi xuanthang2987
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 533

QUI ĐỊNH

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO DẦM BTCT DƯL
CĂNG KÉO TRƯỚC

NGƯỜI VIẾT
DUYỆT

NGUYỄN V. HẬU

MÃ SỐ

: QĐ-75-26

LẦN BAN HÀNH
NGÀY
TRANG

: 01
:
: 1/4

NGƯỜI KIỂM TRA

NG. T. KIỀU OANH

NGƯỜI

TRƯƠNG TIÊN PHONG

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ
Ngày tháng

Nội dung thay đổi
Ban hành lần đầu

1. MỤC ĐÍCH

Lần ban hành
01

QUI ĐỊNH

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO DẦM
BTCT DƯL CĂNG KÉO
TRƯỚC

Mã số: QĐ-75-26
Lần ban hành: 01
Ngày: ..../..../2002
Trang: 2/4

Hướng dẫn thực hiện các nội dung công nghệ chế tạo dầm BTCT DƯL
căng kéo trước, nhằm đảm bảo chất lượng công trình và an toàn lao động.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Qui định này áp dụng đối với mọi công trình xây dựng có áp dụng
công nghệ này do Xí nghiệp thực hiện.
3. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- TCVN ISO 9001: 2000
- Sổ tay chất lượng, chương tạo sản phẩm (ST-07).
4. ĐỊNH NGHĨA
5. NỘI DUNG
5.1. Giới thiệu chung
- Công nghệ chế tạo dầm BTCT DƯL căng kéo trước được sử dụng
phổ biến cho nhiều dạng mặt cắt dầm, nhất là dầm bản. Dầm được chế tạo
theo nguyên tắc căng trước các bó cáp dự ứng lực trên bệ căng, sau khi đúc
dầm chờ bê tông đạt cường độ thì cắt cáp truyền ứng suất vào dầm nhờ các
neo đặt trước trong dầm.
- Công nghệ này có ưu điểm là dễ dàng kiểm soát được chất lượng
dầm, mất mát ứng suất nhỏ. Hiện nay, thường ứng dụng công nghệ này chế
tạo dầm bản có chiều dài 1224.5m, mặt cắt ngang thường khoét rỗng.
5.2. Nội dung và các yêu cầu kỹ thuật của công nghệ
5.2.1. Bệ căng cáp và ván khuôn dầm
- Bệ căng kéo DƯL trước cấu tạo từ thép hình I700 gồm 4 thanh có liên
kết bu lông, bệ căng được lắp ráp tại công trường. Bệ này đặt trên các tấm bản
BTCT và liên kết chúng với nhau trên nền đất đầm chặt K90. Hai đầu có dầm
kích để căng cáp tạo ứng suất trước.
- Ván khuôn dầm chế tạo từ thép bản có sườn cứng, việc chế tạo ván
khuôn đảm bảo kích thước phù hợp với kích thước thiết kế của dầm, phía
ngoài ván khuôn có gắn các đầm rung để đầm bê tông.
- Ván khuôn trong là loại ván khuôn chế tạo từ gỗ nhóm 6 dầy 3cm có
khung cứng chống đỡ áp lực bê tông khi đổ và đầm bê tông.

QUI ĐỊNH

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO DẦM
BTCT DƯL CĂNG KÉO
TRƯỚC

Mã số: QĐ-75-26
Lần ban hành: 01
Ngày: ..../..../2002
Trang: 3/4

5.2.2. Chế tạo, lắp đặt khung cốt thép thường và đặt cáp DƯL
- Khung cốt thép thường được chế tạo và lắp buộc thành khung ở trên
bãi lắp ráp, sau đó dùng bộ đòn gánh móc vào khung để cẩu đặt vào vị trí.
- Cáp DƯL được luồn vào vị trí theo toạ độ thiết kế, thông qua các lỗ
định vị ở dầm kích và ván khuôn đầu dầm. Các sợi bọc ở đầu đ...
CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 533
QUI ĐỊNH
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO DẦM BTCT DƯL
CĂNG KÉO TRƯỚC
MÃ SỐ : QĐ-75-26
LẦN BAN HÀNH : 01
NGÀY :
TRANG : 1/4
NGƯỜI VIẾT NGƯỜI KIỂM TRA NGƯỜI
DUYỆT
NGUYỄN V. HẬU NG. T. KIỀU OANH TRƯƠNG TIÊN PHONG
NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ
Ngày tháng Nội dung thay đổi Lần ban hành
Ban hành lần đầu 01
1. MỤC ĐÍCH
Quy định công nghệ chế tạo dầm BTCT DƯL căng kéo trước - Trang 2
Quy định công nghệ chế tạo dầm BTCT DƯL căng kéo trước - Người đăng: xuanthang2987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quy định công nghệ chế tạo dầm BTCT DƯL căng kéo trước 9 10 182