Ktl-icon-tai-lieu

QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG SỮA CHỮA CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ

Được đăng lên bởi duc linh
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 906 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BD-SC Cơ cấu phân phối khí.

Hồ Đức Linh

LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ.......................5
1. Nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại................................................................................5
2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động...........................................................................6
3. Bố trí xupáp và dẫn động của cơ cấu phân phối khí........................................8
CHƯƠNG II: QUY TRÌNH THÁO - LẮP CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ......12
1. Trình tự tháo lắp nhận dạng và yêu cầu kỹ thuật...........................................12
CHƯƠNG III: BÃO DƯỠNG - SỮA CHỮA CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ..14
1. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của cơ cấu phân phối khí....................14
2. Chẩn đoán hư hỏng của cơ cấu phân phối khí...............................................16
2.1. Chẩn đoán qua khả năng hoạt động của động cơ........................................16
2.2. Xác định khả năng sai lệch pha phối khí:....................................................16
3. Bảo dưỡng - sữa chữa cụm xupap......................................................................17
4. Bảo dưỡng - sữa chữa con đội và cần bẩy.......................................................27
5. Bảo dưỡng và sữa chữa trục cam và bánh răng cam.....................................31
6. Điều chỉnh khe hở nhiệt và đặt cam có dấu.....................................................36
TÀI LIỆU THAM KHẢO.

LỜI NÓI ĐẦU
3

Trường Đại Học Công Nghệ GTVT.

BD-SC Cơ cấu phân phối khí.

Hồ Đức Linh

Ngày nay do nhu cầu vận chuyển hàng hóa, khách hàng tăng
nhanh, mật độ vận chuyển lớn. Đồng thời cùng với sự mở rộng và phát
triển của đô thị ngày càng tăng nhanh thì vận chuyển bằng ôtô lại càng có
ưu thế. ở các nước công nghiệp phát triển, công nghiệp ôtô là ngành kinh
tế mũi nhọn. Trong khi đó ở nước ta ngành công nghiệp ôtô mới dừng lại
ở mức khai thác, sử dụng, sửa chữa và bảo dưỡng. Những năm 1985 trở
về trước các ôtô hoạt động ở Việt Nam đều là ôtô nhập ngoại với nhiều
chủng loại do nhiều công ty ở các nước sản xuất. Từ những năm thập kỷ
90 chúng ta thực hiện việc liên doanh, liên kết với các công ty nước
ngoài. Nên Việt Nam đã có nhiều liên doanh đã và đang hoạt động như :
TOYOTA, MEDCEDES_BENS, VMC, DEAWOO, MITSUBISHI ngoài
ra còn kể đến một số hãng trong nước như : Trường Hải, Mê Kông,
Vinasuki, Công ty ôtô 1-5..Tại những liên doanh này ôtô được lắp ráp
trên dăy truyền công nghệ hiện đại. Ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đã
chuyển sang một giai đoạ...
BD-SC Cơ cấu phân phối khí. Hồ Đức Linh
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ.......................5
1. Nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại................................................................................5
2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động...........................................................................6
3. Bố trí xupáp và dẫn động của cơ cấu phân phối khí........................................8
CHƯƠNG II: QUY TRÌNH THÁO - LẮP CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ......12
1. Trình tự tháo lắp nhận dạng và yêu cầu kỹ thuật...........................................12
CHƯƠNG III: BÃO DƯỠNG - SỮA CHỮA CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ..14
1. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của cơ cấu phân phối khí....................14
2. Chẩn đoán hư hỏng của cơ cấu phân phối khí...............................................16
2.1. Chẩn đoán qua khả năng hoạt động của động cơ........................................16
2.2. Xác định khả năng sai lệch pha phối khí:....................................................16
3. Bảo dưỡng - sữa chữa cụm xupap......................................................................17
4. Bảo dưỡng - sữa chữa con đội và cần bẩy.......................................................27
5. Bảo dưỡng và sữa chữa trục cam và bánh răng cam.....................................31
6. Điều chỉnh khe hở nhiệt và đặt cam có dấu.....................................................36
TÀI LIỆU THAM KHẢO.
LỜI NÓI ĐẦU
3
Trường Đại Học Công Nghệ GTVT.
QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG SỮA CHỮA CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG SỮA CHỮA CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ - Người đăng: duc linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG SỮA CHỮA CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ 9 10 481