Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình kiểm tra phụ liệu ngành may

Được đăng lên bởi huelt-lad
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1631 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SAR-01/2Hùynh Trọng Nghĩa
1

YÊU CẦU CHUNG
1. Mục tiêu:
 Hướng dẫn phương pháp kiểm tra và phân loại đánh
giá phụ liệu trước khi SX.
2. Đối tượng kiểm tra:

 Tất cả phụ liệu nhập
vào kho.
3. Trách nhiệm:
 Nhân viên phụ trách kho phụ liệu (Số lượng)
 Nhân viên chuyên trách QA kiểm tra & đánh giá (Chất
lượng)
4. Số lượng mẫu kiểm tra:
 Lấy theo tiêu chuẩn AQL 0.4 số lượng từng loại phụ liệu.
2

QUI TRÌNH KIỂM TRA PHỤ LIỆU
Qui trình:
 Kiểm tra số lượng, chất lượng phụ liệu.
 Tất cả các phụ liệu nhận về phải kiểm tra đối chiếu
với bảng màu đã được duyệt.

 Tất cả nguyên phụ
liệu phải có thẻ bài hoặc nhãn
liệt kê theo Mã hàng, đơn hàng, chủng loại, màu
sắc…
 Kiểm tra theo bảng AQL 0.4 số lượng từng chủng
loại.
 Lấy mẫu kiểm trong thùng carton : trên, giữa và
cuối để kiểm tra chi tiết với mẫu yêu cầu.
3

QUI TRÌNH KIỂM TRA PHỤ LIỆU
TIÊU CHUẨN KIỂM TRA PHỤ LIỆU
A.Q.L Table 0.4
Lot Size

Sample

Accept

Reject

32

0

1

281-500

50

0

1

501-1200

80

0

1

1201-3200

135

1

2

3201-10000

200

2

3

10001-35000

315

3

4

0-2804

 Khi kiểm số lỗi quá AQL 0.4 phải thông báo với

nhân viên theo dõi đơn hàng số lượng lỗi và đính
kèm phụ liệu lỗi.
 Nếu số lượng lỗi vượt thì tiếp tục kiểm 20% (áp
dụng cho số lượng trên 5.000pcs) hoặc kiểm
100% cho số lượng
còn lại.

 Nếu không chấp nhận thì nhân viên theo dõi đơn
hàng thông báo với nhà cung cấp và trả lại sản
phẩm lỗi hay cung cấp thêm số lượng.
 Ghi báo cáo theo biểu mẫu kiểm tra phụ liệu để
lưu hồ sơ & cung cấp cho các bộ phận liên quan
ngăn chặn các lổi phát sinh khi sản xuất.
5

CÁC LOẠI LỖI THƯỜNG GẶP
 Sai qui cách, chủng loại, Kích thước, Số lượng, trọng lượng
 Dơ, mất sợi, lỏng sợi, lỗi dệt, nối chỉ dệt, thun bị đứt...
 Bao bì ghi nhãn khác với tài liệu cung cấp.
 Trầy sướt, Lem chữ, khác màu.


6

KIỂM TRA CHỈ MAY (Sewing Thread)
Nội dung kiểm tra
 Chất lượng chỉ.
 Độ xù lông của chỉ
 Cách cuộn chỉ vào ống

 Độ đứt của chỉ
 Sự khác màu
 Số met trong cuộn
 Sai Code Sợi chỉ theo đơn
đặt hàng.(40/2-60/3-20/2..)
 Bao bì ghi sai
7

NHÃN MÁC CÁC LOẠI (Label)

Nội dung kiểm tra:
 Chính xác về từ ngữ, Nét chữ,
Ký hiệu, Logo.
 Kích cỡ nhãn, Màu sắc
 Độ gấp khi may
không mất
hay cấn chữ.
 Độ mềm, dòn gãy của nhãn,
đặc biệt đối với nhãn cao su.
 Chất lượng và chất liệu dệt.
 Số lượng hay bị lẫn lộn Size,
Mã Hàng, P...
Hùynh Trọng Nghĩa
1
SAR-01/2
www.congnghemay.net
Quy trình kiểm tra phụ liệu ngành may - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình kiểm tra phụ liệu ngành may - Người đăng: huelt-lad
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Quy trình kiểm tra phụ liệu ngành may 9 10 555