Ktl-icon-tai-lieu

quy trình sản xuất bóng đèn điện quang

Được đăng lên bởi khangekoo-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 6243 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Cán bộ quản lý: 123 người
Công nhân viên: 993 người
100% lao động tuyển dụng đều được tham gai đóng BHXH,BHYT và BHTN
Trình độ lao động
Trên đại học: 10 người
Đại hocj cao đẳng: 210 người
Trung cấp :85 người
Phổ thông: 825 người
30% nguyên liệu nhâp khẩu.còn lại là nhà cung cấp trong nước
a) Nguồn nguyên vật liệu

Thành phần chính để sản xuất bóng đèn các loại: gồm có vỏ bóng bằng thủy tinh, các ống
thủy tinh để làm trụ, dây tóc, dây dẫn, đầu đèn, bột huỳnh quang, keo gắn đầu, các loại khí trơ
như Nitrogen, Argon , Kripton + Argon, nhiên liệu như HPG, Oxygen, bột huỳnh quang, các
hóa chất, chì hàn...
Các thành phần chính chính để sản xuất ballast điện từ và ballast điện tử: gồm có: Tôn Silíc, dây
điện từ, đôminô, chụp nhựa, thanh cài, đế, dây điện, sơn cách điện...
Là một trong số rất ít các doanh nghiệp quy trình sản xuất khép kín từ đầu vào cho đến khi
tạo ra sản phẩm bóng đèn hoàn chỉnh nên nguyên vật liệu của Công ty nhìn chung rất đa dạng
như:
Một số loại nguyên vật liệu chính như: cát trắng, gas, dung môi, hóa chất... có nguồn cung
cấp ở thị trường trong nước tương đối dồi dào và được cung cấp bởi các nhà cung cấp có uy tín,
đã cung cấp nhiều năm cho Điện Quang và được lựa chọn theo hệ thống quản lý ISO 9001-2000.
Nhiên liệu hỗ trợ sản xuất gồm các hóa chất sau: dầu nặng Fuel Oil (F.O); dầu vàng Diesel Oil
(DO), khí hóa lỏng (LPG) ...
b. Nhà cung cấp
Mặt khác, xác định nhà cung cấp nguyên liệu là nhân tố quan trọng quyết định đến sự ổn định
của chất lượng sản phẩm đầu ra nên việc lựa chọn nhà cung cấp được Công ty lựa chọn rất kỹ
lưỡng theo đúng các quy chuẩn của hệ thống quản lý ISO. Theo kết quả lựa chọn, các nhà cung

cấp nguyên vật liệu cho Công ty đều là những nhà cung cấp có uy tín trên thị trường và có mối
quan hệ lâu dài bền vững với Công ty.

Danh sách một số nhà cung cấp nguyên liệu chính của Công ty:
ST
T

Nguyên liệu

Tên nhà cung cấp

Xuất xứ

1

Dây tóc, đầu đèn tròn

GE Hungary ZRT

Hungary

2

Bột huỳnh quang

Nichia Corporation

Nhật Bản

3

Bao bì

Cty TNHH TMDV Toàn Đại Việt Nam
Hưng, Công ty TNHH Việt Đức

4

Hóa chất

Cty CP Hóa chất Hà Nội

Việt Nam

Tồn kho:
Hằng tháng, bộ phận sản xuất ở các xí nghiệp có trách nhiệm lên kế hoạch sản xuất cho tháng
tiếp theo và đề xuất với phòng xuất nhập khẩu và phòng cung ứng vật tư về chủng loại và số
lượng nguyên vật liệu cần phải nhập kho.
Trình độ công nghệ
a. Máy móc thiết bị:

Điện quang đã sản xuất thành công bóng đèn huỳnh quang T8 có đường
kính chỉ 25,5 mm thay thế cho bóng đèn huỳn...
Cán b qu n lý: 123 ng i ườ
Công nhân viên: 993 ng iườ
100% lao đ ng tuy n d ng đ u đ c tham gai đóng BHXH,BHYT và BHTN ượ
Trình đ lao đ ng
Trên đ i h c: 10 ng i ườ
Đ i hocj cao đ ng: 210 ng i ườ
Trung c p :85 ng i ườ
Ph thông: 825 ng i ườ
30% nguyên li u nhâp kh u.còn l i là nhà cung c p trong n c ướ
a) Nguồn nguyên vật liệu
Thành phần chính để sản xuất bóng đèn các loại: gồm vỏ bóng bằng thủy tinh, các ống
thủy tinh để làm trụ, dây tóc, dây dẫn, đầu đèn, bột huỳnh quang, keo gắn đầu, các loại khí trơ
như Nitrogen, Argon , Kripton + Argon, nhiên liệu như HPG, Oxygen, bột huỳnh quang, các
hóa chất, chì hàn...
Các thành phần chính chính để sản xuất ballast điện từ và ballast điện tử: gồm có: Tôn Silíc, dây
điện từ, đôminô, chụp nhựa, thanh cài, đế, dây điện, sơn cách điện...
một trong số rất ít các doanh nghiệp quy trình sản xuất khép kín từ đầu vào cho đến khi
tạo ra sản phẩm bóng đèn hoàn chỉnh n nguyên vật liệu của Công ty nhìn chung rất đa dạng
như:
Một số loại nguyên vật liệu chính như: cát trắng, gas, dung môi, hóa chất... nguồn cung
cấp ở thị trường trong nước tương đối dồi dào được cung cấp bởi các nhà cung cấpuy tín,
đã cung cấp nhiều năm cho Điện Quang và được lựa chọn theo hệ thống quản lý ISO 9001-2000.
Nhiên liu hỗ trợ sản xuất gồm các hóa chất sau: dầu nặng Fuel Oil (F.O); dầu vàng Diesel Oil
(DO), khí hóa lỏng (LPG) ...
b. Nhà cung cấp
Mặt khác, xác định nhà cung cấp nguyên liệu nhân tố quan trọng quyết định đến sự ổn định
của chất lượng sn phẩm đầu ra nên việc lựa chọn nhà cung cấp được Công ty lựa chọn rất kỹ
lưỡng theo đúng các quy chuẩn của hệ thống quản ISO. Theo kết quả lựa chọn, các nhà cung
quy trình sản xuất bóng đèn điện quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy trình sản xuất bóng đèn điện quang - Người đăng: khangekoo-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
quy trình sản xuất bóng đèn điện quang 9 10 682