Ktl-icon-tai-lieu

quy trình sản xuất caragenan

Được đăng lên bởi Ai Dang
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỰC HÀNH THỦY SẢN SÚC SẢN
BUỔI 1:
-

-

Bài 1: những biến đổi của động thực vật sau thu hoạch
+cá diêu hồng sống 15 con.( đều nhau, cỡ 300-500g)
+fillet.
Bài 2: lạnh đông ( phần 1)

BUỔI 2:
-

-

Bài 3: CNSX sản phẩm đóng hộp.
+ chuẩn bị hộp
+sản phẩm thịt hoặc cá, chuẩn bi nguyên liệu theo công thức.
Tìm hiểu qui trình sườn xào chua ngọt, pate đóng hộp.
Bài 2 : lạnh đông ( phần 2 )

BUỔI 3 :
-

Bài 4: CNSX các sản phẩm lên men – tôm chua
+ chuẩn bị hũ nhựa
+ tìm hiểu qui trình sản xuất tôm chua và mỗi nhóm tự làm
theo công thức của mình
+ chuẩn bị nguyên liệu: theo công thức, mỗi nhóm ít nhất 2 hũ.
+ đo pH mỗi ngày.

BUỔI 4:
-

Bài 4: CNSX các sản phẩm khô – mực tẩm/ cá tẩm gia vị ( tìm
hiểu cá mai)
+ tìm qui trình
Chuẩn bị nguyên liệu theo qui trình ( tẩm bột )

BUỔI 5:
-

Bài 6: CNSX sản phẩm hun khói .

Kiểm tra sản phẩm đóng hộp - lên men – lạnh đông.

...
THỰC HÀNH THỦY SẢN SÚC SẢN
BUỔI 1:
- Bài 1: những biến đổi của động thực vật sau thu hoạch
+cá diêu hồng sống 15 con.( đều nhau, cỡ 300-500g)
+9llet.
- Bài 2: lạnh đông ( phần 1)
BUỔI 2:
- Bài 3: CNSX sản phẩm đóng hộp.
+ chuẩn bị hộp
+sản phẩm thịt hoặc cá, chuẩn bi nguyên liệu theo công thức.
Tìm hiểu qui trình sườn xào chua ngọt, pate đóng hộp.
- Bài 2 : lạnh đông ( phần 2 )
BUỔI 3 :
- Bài 4: CNSX các sản phẩm lên men – tôm chua
+ chuẩn bị hũ nhựa
+ tìm hiểu qui trình sản xuất tôm chua và mỗi nhóm tự làm
theo công thức của mình
+ chuẩn bị nguyên liệu: theo công thức, mỗi nhóm ít nhất 2 hũ.
+ đo pH mỗi ngày.
BUỔI 4:
- Bài 4: CNSX các sản phẩm khô – mực tẩm/ cá tẩm gia vị ( tìm
hiểu cá mai)
+ tìm qui trình
Chuẩn bị nguyên liệu theo qui trình ( tẩm bột )
BUỔI 5:
- Bài 6: CNSX sản phẩm hun khói .
Kiểm tra sản phẩm đóng hộp - lên men – lạnh đông.
quy trình sản xuất caragenan - Người đăng: Ai Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
quy trình sản xuất caragenan 9 10 920