Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình tinh chế penicillin từ quá trình lên men

Được đăng lên bởi vannamvp95-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 719 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Đề tài

Quy trình tinh chế
penicillin từ
quá trình lên men
Môn học: Kĩ thuật thực
phẩm 2
Giáo viên: Trần Thị Định
Nhóm thực hiện: nhóm 3 sáng thứ 5 - tiết 123

Danh sách các thành viên nhóm 3
Họ và tên

Mã sinh viên

1 . Nguyễn Hải Hoài Anh

581409

2 . Lưu Thị Hiền

581432

3 . Lê Thị Huệ

581438

4 . Nguyễn Thị Khánh Huyền

581439

5 . Văn Thị Năm

581455

6 . Nguyễn Thị Thu Nguyệt

581457

7 . Lê Thị Trang

581479

8 . Nguyễn Thị Trang

581482

9 . Phạm Thị Trang

581483

10. Quách Thị Xuân

581488

11. Nguyễn Hà Trang

581480

Tổng quan đề tài
Penicillin

Quá
Trình
Lên
Men

Mở đầu
Nội dung
Kết luận

Quá trình sản xuất

Quá trình
tinh chế
thu nhận
penicillin
tự nhiên

Mở đầu
I

Nhóm
thuốc
thiết yếu
trong y
học hiện
đại giúp
loại bỏ
các bệnh
nguy
hiểm

III
Chất kháng
sinh
Chất có
nguồn
gốc từ vi
sinh vật,
bán tổng
hợp hay
tổng hợp

Kìm hãm
hoặc tiêu
diệt vi
sinh vật
gây bệnh
ngay ở
nồng độ
thấp

IV
Một số
kháng
sinh có
gây đọc
với gan
thận, hệ
thống tạo
máu hoặc
gây rối
loạn tiêu
hóa...

Mở đầu

Penicillin
III
-

IV

Nhóm kháng sinh sinh ra từ nấm mốc
penicillium và Aspergillus.
Trong đó Penicillium notatum và Penicillium
chrysogenum được sử dụng trong công nghiệp
kháng sinh.
Tác dụng hầu hết lên các vi khuẩn Gram
dương.
Thường được chỉ định điều trị trong các
trường hợp viêm nhiễm do liên cầu khuẩn; tụ
cầu khuẩn, thí dụ như viêm màng não, viêm
tai-mũi-họng, viêm phế quản, viêm phổi, nhiễm
trùng máu...

Penicillin

Mở đầu
Cơ chế tác dụng

III

IV

Diệt khuẩn bằng
cách liên kết với
protein của vách
vi khuẩn thông
qua ức chế liên
kết ngang của
vách tế bào, làm
tan vách do cơ
chế thẩm thấu.

Nội dung

Quá trình sản
xuất

Lên men

Lọc dịch
Lên men

Trích ly

Tẩy màu

Kết tinh,
lọc rửa
và sấy
thu
penicillin

Quá trình sản
xuất

Nội dung
Pha thứ nhất:
III Nuôi sinhIVkhối
trong 2-3 giờ.
Sự tạo thành
penicillin mới
bắt đầu.
Pha thứ hai:
Lên men thu
sản phẩm.
Penicillin được
sinh ra với
mức độ cực đại

Quá trình sản
xuất

Nội dung
III

IV

Sơ đồ hệ lên men dùng
cho
sản xuất penicillin

Quá trình sản
xuất

Nội dung

Lọc dịch
lên men

Quá trình
tinh chế
thu nhận
penicillin
tự nhiên

Kết tinh
Lọc, rửa
Sấy

Quá trình sản
xuất

Tóm tắt công đoạn xử lý dịch lên
men thu penicillin tự nhiên.

III

IV

Quá trình sản
xuất

Trích ly

* Mục đích: Hạn chế
lượng penicillin bị phân
hủy
* Nguyên lý: trích ly ở
dạng acid ra khỏi dung dịch
lọc bằng dung môi
amylacetat hoặc butylacetat
ở pH 2,0-2,5 và 0-3˚C.
* Đặc điểm:
- thời gian r...
Quy trình tinh chế
penicillin từ
quá trình lên men
tàiĐề
Trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Môn học: Kĩ thuật thực
phẩm 2
Giáo viên: Trần Thị Định
Nhóm thực hiện: nhóm 3 -
sáng thứ 5 - tiết 123
Quy trình tinh chế penicillin từ quá trình lên men - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình tinh chế penicillin từ quá trình lên men - Người đăng: vannamvp95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Quy trình tinh chế penicillin từ quá trình lên men 9 10 356