Ktl-icon-tai-lieu

Rau quả

Được đăng lên bởi Dung Vo
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1921 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sử dụng Haccp trong
tiền xử lý sau thu hoạch
và chế biến rau quả.

1

Giới thiệu: An toàn và chất lượng thực phẩm
• Sử dụng Haccp để quản lý an toàn thực phẩm đối
với sự phát triển và tiền xử lý sau thu hoạch của rau
quả.
• Giúp hiểu về Haccp để lựa chọn sản phẩm và bảo vệ
khách hàng khỏi những thiệt hại về kinh tế trong
lĩnh vực rau quả.
• Xu hướng của người tiêu dùng thích vào siêu thị để
mua hàng.

2

• Vương quốc Anh: tất cả các doanh nghiệp đều
thực hiện theo Haccp để quản lý chất lượng
cho các xí nghiệp của họ.
• Đó là đòi hỏi của thị trường EU.
• Trách nhiệm của người trồng trọt đối với người
tiêu dùng (thực phẩm an toàn, sạch). Điều kiện
cần thiết để đi đến thành công là dựa vào
nguyên tắc Haccp.

3

• Haccp được giới thiệu bởi ủy ban thực phẩm
quốc tế của tổ chức lương nông quốc tế.
• Bản thân Haccp không là hệ thống quản lý chất
lượng. Mục đích của Haccp là quản lý an toàn
thực phẩm.
• Khi Haccp được dùng trong sản xuất thực
phẩm công nghiệp.
• GAP: hỗ trợ cho việc thực hiện Haccp

4

Hệ thống Haccp cung cấp các phương pháp về
quản lý thực phẩm an toàn và dựa vào 7 nguyên
tắc
1. Phân tích mối nguy, xác định biện pháp phòng
ngừa.
2. Xác định các điểm kiểm soát tới hạn
3. Thiết lập các giới hạn cho mỗi CCP
4. Thiết lập các chương trình giám sát cho mỗi CCP
5. Đề ra các hành động sửa chữa
6. Xây dựng các thủ tục thẩm tra
7. Thiết lập các thủ tục lưu trữ hồ sơ
5

Các mối nguy
• Đối với người có kiến thức về vi sinh thì
thường là một thành viên để đánh giá các mối
nguy là vi khuẩn.
• Sinh học, hóa học, vật lý
Người già, trẻ em, phụ nữ mang thai có hệ thống
miễn dịch giảm. Họ có thể bị vi khuẩn tấn
công như E.Coli và listeria monocytoganes.

6

Hạt giống

Chuẩn bị ruộng

Phân bón hóa học (P+K)

Cây con
Phân bón hóa học (N)
Liều thuốc trừ sâu bám vào

Gieo trồng
Nước tưới

Sự thành lập mùa
Thuốc trừ sâu
Thu hoạch
Làm sạch
Đóng gói nguyên vật liệu

Hao hụt

Bao bì
Làm mát
Tồn trữ lạnh

Sơ đồ sản xuất của một lĩnh vực cây trồng

Phân phối
7

Bán lẻ

• Tiêu chuẩn GAP - viết tắt của Good Agriculturial Practices , thực
hành nuôi trồng tốt – là tiêu chuẩn ra đời từ chương trình an toàn thực
phẩm thế giới (diễn đàn kinh doanh thực phẩm thế giới được tổ chức
vào tháng 5/2000). Mục tiêu của chương trình an toàn thực phẩm thế
giới bao gồm:
• Nâng cao an toàn thực phẩm
• Nâng cao bảo vệ người tiêu dùng
• Nâng cao lòng tin người tiêu dùng
• Thiết lập các yêu cầu dùng để làm chuẩn so sánh các hệ thống
an toàn thực phẩm
• Cải tiến hiệu quả về chi phí trong toà...
1
Sử dụng Haccp trong
tiền xử lý sau thu hoạch
và chế biến rau quả.
Rau quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rau quả - Người đăng: Dung Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Rau quả 9 10 903