Ktl-icon-tai-lieu

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẼ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN CHO HỌC SINH LỚP 8

Được đăng lên bởi hungphuonglong
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 5260 lần   |   Lượt tải: 5 lần
RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẼ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
CHO HỌC SINH LỚP 8
A/ ĐẶT VẤN ĐỀ :
Kỹ thuật điện là môn học thuộc khoa học tự nhiên. Các kiến thức bộ môn tương
đối khó, rất khô khan và có liên hệ với nhau. Do đó người giáo viên phải có phương pháp
giảng dạy đặc trưng của bộ môn để học sinh vừa hiểu được lý thuyết vừa có kỹ năng thực
hành. Giáo trình của bộ môn còn thiếu thốn, không có sách giáo khoa cho học sinh, cơ
sở vật chất và thiết bị giảng dạy còn nghèo nàn và lạc hậu. Mặt khác vì quan niệm không
đúng của các bậc phụ huynh, động cơ học tập của đa số học sinh chưa đúng đắn, không
quan tâm đến việc học nghề. Do đó việc giảng dạy các môn kỹ thuật nói chung và môn
kỹ thuật điện nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên với suy nghĩ “tất cả vì học sinh
thân yêu” tôi đã cố gắng học hỏi, tích luỹ các kinh nghiệm để bài giảng của mình tạo cho
các em sự thích thú học tập. Tôi nhận thấy rằng phải hiểu bài các em mới thấy hứng thú
trong học lý thuyết, từ đó mới sáng tạo trong thực hành.
Trong nghề điện, một công việc không thể thiếu là vẽ các sơ đồ mạch điện. Học
sinh phải đọc và hiểu được nguyên lý làm việc của sơ đồ mạch điện. Căn cứ vào sơ đồ
mạch điện để lắp đặt mạng điện, sử dụng, sửa chữa mạng điện và các thiết bị điện.
Khi giảng dạy về vấn đề này, trước đây tôi cũng như đa số các giáo viên đều vẽ sẵn
các sơ đồ lên giấy, lên bảng để học sinh vẽ vào tập, mỗi em vẽ một cách thường là sao
chép từng nét, miễn sao vẽ xong hình là được. Do đó học sinh tiếp thu một cách rất thụ
động, không đầu tư suy nghĩ, học xong là quên , giáo viên dạy sơ đồ nào thì vẽ sơ đồ đó,
không sáng tạo để vẽ các sơ đồ mạch điện theo yêu cầu. Từ đó, khi thực hành thường
không biết nguyên lý làm việc của mạch điện, không dựa theo sơ đồ để lắp đặt mạch điện
mà chỉ chờ giáo viên “dắt tay chỉ việc”.
Trong nhiều năm giảng dạy nghề điện cho học sinh cấp 3 tôi thấy rằng “vẽ sơ đồ
mạch điện” là một trong những vấn đề mấu chốt của chương trình nghề điện. Nếu vẽ
được sơ đồ mạch điện, đọc được sơ đồ mạch điện, học sinh sẽ rất hứng thú và có nhiều
sáng tạo trong học tập cả về lý thuyết và thực hành. Vì vậy tôi luôn trăn trở : “ Làm thế
nào đề dạy học sinh vẽ sơ đồ mạch điện đạt hiệu quả ? “.
B/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Phương pháp giảng dạy hiện nay là hướng tập trung vào học sinh, học sinh là chủ
thể sáng tạo. Giáo viên là người tổ chức ra những tình huống có vấn đề, nhằm kích thích
óc tò mò và tư duy độc lập của học sinh, do đó mới phát huy được tính tích cực của học
Trang 1

sinh trong học tập. Khi dạy vẽ sơ ...
RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẼ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
CHO HỌC SINH LỚP 8
A/ ĐẶT VẤN ĐỀ :
Kỹ thuật điện môn học thuộc khoa học tự nhiên. Các kiến thức bộ môn tương
đối khó, rất khô khan và có liên hệ với nhau. Do đó người giáo viên phải có phương pháp
giảng dạy đặc trưng của bộ môn để học sinh vừa hiểu được lý thuyết vừa có kỹ năng thực
hành. Giáo trình của bộ môn còn thiếu thốn, không có sách giáo khoa cho học sinh, cơ
sở vật chất và thiết bị giảng dạy còn nghèo nàn và lạc hậu. Mặt khác vì quan niệm không
đúng của các bậc phụ huynh, động cơ học tập của đa số học sinh chưa đúng đắn, không
quan tâm đến việc học nghề. Do đó việc giảng dạy các môn kỹ thuật nói chung môn
kỹ thuật điện nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên với suy nghĩ “tất cả vì học sinh
thân yêu” tôi đã cố gắng học hỏi, tích luỹ các kinh nghiệm để bài giảng của mình tạo cho
các em sự thích thú học tập. Tôi nhận thấy rằng phải hiểu bài các em mới thấy hứng thú
trong học lý thuyết, từ đó mới sáng tạo trong thực hành.
Trong nghề điện, một công việc không thể thiếu vẽ các đồ mạch điện. Học
sinh phải đọc hiểu được nguyên làm việc của đồ mạch điện. Căn cứ vào đồ
mạch điện để lắp đặt mạng điện, sử dụng, sửa chữa mạng điện và các thiết bị điện.
Khi giảng dạy về vấn đề này, trước đây tôi ng như đa số các giáo viên đều vẽ sẵn
các đồ lên giấy, n bảng để học sinh vẽ vào tập, mỗi em v một cách thường sao
chép từng nét, miễn sao vẽ xong nh được. Do đó học sinh tiếp thu một cách rất thụ
động, không đầu tư suy nghĩ, học xongquên , giáo viên dạy sơ đồ nào tvsơ đồ đó,
không sáng tạo để vẽ các đồ mạch điện theo yêu cầu. Từ đó, khi thực hành thường
không biết nguyên lý làm việc của mạch điện, không dựa theo sơ đồ để lắp đặt mạch điện
mà chỉ chờ giáo viên “dắt tay chỉ việc”.
Trong nhiều năm giảng dạy nghề điện cho học sinh cấp 3i thấy rằng “vẽ đồ
mạch điện” một trong những vấn đề mấu chốt của chương trình nghề điện. Nếu vẽ
được đồ mạch điện, đọc được đồ mạch điện, học sinh sẽ rất hứng t nhiều
sáng tạo trong học tập cả về thuyết thực hành. Vì vậy tôi luôn trăn trở : Làm thế
nào đề dạy học sinh vẽ sơ đồ mạch điện đạt hiệu quả ? “.
B/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Phương pháp giảng dạy hiện nay hướng tập trung vào học sinh, học sinh chủ
thể sáng tạo. Giáo viên người tổ chức ra những tình huống vấn đề, nhằm kích thích
ócvà duy độc lập của học sinh, do đó mới phát huy được tính tích cực của học
Trang 1
RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẼ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN CHO HỌC SINH LỚP 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẼ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN CHO HỌC SINH LỚP 8 - Người đăng: hungphuonglong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẼ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN CHO HỌC SINH LỚP 8 9 10 775