Ktl-icon-tai-lieu

rơ le nhiệt

Được đăng lên bởi Quốc Cường Thanh
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 3330 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Bài thuyết trình tìm hiểu về Rơle nhiệt

Khóa: 14

Nhóm: 9
Võ Thị Oanh
Nguyễn Xuân Trường

Lớp:

Điện – Điện Tử

Nội dung:

I

II

Khái niệm chung của rơle

Rơle nhiệt.

Nguyên lý làm việc của rơle nhiệt

III

IV

Ứng dụng

RƠ LE.
I./ Khái niệm chung:
Rơ-lelà loại khí cụ điện dùng để tự động đóng cắt mạch điều khiển , bảo vệ và điều khiển sự làm việc của
mạchđiện.
Cónhiều cách phân loại rơ le:
a)Phân loại theo nguyên lý làmviệc:
Rơ-leđiện từ.
Rơ-leđiện động.

a.Phânloại theo nguyên lý làmviệc
Rơ-le từ điện.
Rơ-lecảm ứng.
Rơ-le nhiệt.
Rơ-lebán dẫn và vi mạch.

Hình ảnh một số loại rơle.

b.Phân loại theo vai trò và đại lượng tác động của rơ-le có:

Rơ-le trung gian.( ví dụ: Omron LY2 DC24, LY2N AC24...)
Rơ-le thời gian.(ví dụ: TF62N, AH3-3, OMRON...)
Rơ-le nhiệt.( ví dụ: Schneid er LRD365...)
Rơ-le tốc độ.(ví dụ: RM4TR33...)
Rơ-le dòng điện.( ví dụ: EOCR-SS...)
....

Hình ảnh một số loại rơle .

b.Phânloại theo vai trò và đại lượng tác động

Hình ảnh một số loại rơle .

Một số điểm cần chú ý khác

Đầu vào của phần
tử đốt nóng

Nút phục
hồi

Vỏ

Một số điểm cần chú ý khác

Vít chỉnh dòng
điện tác động

Nút kiểm tra

Mạch điện có sử dụng rơle
nhiệt độ

Hình ảnh của 1 số loại rơ le nhiệt.

Rơle nhiệtLS GTH-22

Rơle nhiệtSchneider LRD07

Rơlenhiệt 40-50A

RơlenhiệtSchneider LRD365

Rơle nhiệtLS MT-95 (63-85A)

c. Đặc tính của rơle

•

Là quanhệ giữa dòng điện phụ tải chạy qua và thời
giantácđộng.đểđảm bảo yêu cầu giữ được tuổi thọ lâu dài của
thiếtbị

•

Lựachọn đúng Rơlesaocho đường đặc tính A – s của Rơle
gần sát đường đặc tính A – s của đối tượng cần bảo vệ. Nếu
chọn thấp quá sẽ không tận dụng được công suất
củaĐCĐ,chọn cao quá sẽ làm giảm tuổi thọ của thiết bị cần
bảo vệ.

•

Trongthực tế, cách lựa chọn phù hợp là chọn dòng điện định
mức của Rơle nhiệt bằng dòng điện định mức của động cơ
điện cần bảo vệ, Rơle sẽ tác động ở giá trị (1,2 ÷1,3)Iđm.

III./ Nguyên lý làm việc của rơle nhiệt.
a. Rơ le ở chế độ định mức, không tải:

IlvIđm

•

Nhiệt lượng trên thanh lưỡng kim tăng ít làm
 
thanh lưỡng kim cong không đáng kể, rơ le
chưa tác động.
Mạch làm việc bình thường

b. Rơle ở chế độ có tải:
•

Khi xảy ra hiện tượng quá tải, làm cho nhiệt độ trên thanh phát nóng ở phần tử phát
nhiệt số 2 tăng lên, hai thanh lưỡng kim số5xảy ra hiện tượnggiãnnởnhiệt.

•

Do có hệsốgiãnnở nhiệtkhácnhau làm cho thanh lưỡng kim số5bị cong đi đến một mức
độ nào đó nó sẽ ấn vào cần tác động số7đẩy cần tác động số7...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
rơ le nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
rơ le nhiệt - Người đăng: Quốc Cường Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
rơ le nhiệt 9 10 479