Ktl-icon-tai-lieu

Robot công nghiệp

Được đăng lên bởi thanh-ung
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 3704 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ ROBOT
1.1 Sơ lược quá trình phát triển
Thuật ngữ robot được sinh ra từ trên sân khấu, không phải trong phân
xưởng sản xuất. Những robot xuất hiện lần đầu tiên trên ở trên NewYork vào ngày
09/10/1922 trong vở “Rossum’s Universal Robot” của nhà soạn kịch người Tiệp
Karen Kapek viết năm 1921, còn từ robot là cách gọi tắt của từ robota - theo tiếng
Tiệp có nghĩa là công việc lao dịch.
Những robot thực sự có ích được nghiên cứu để đưa vào những ứng dụng
trong công nghiệp thực sự lại là những tay máy. Vào năm 1948, nhà nghiên cứu
Goertz đã nghiên cứu chế tạo loại tay máy đôi điều khiển từ xa đầu tiên, và cùng
năm đó hãng General Mills chế tạo tay máy gần tương tự sử dụng cơ cấu tác động
là những động cơ điện kết hợp với các cử hành trình. Đến năm 1954, Goertz tiếp
tục chế tạo một dạng tay máy đôi sử dụng động cơ servo và có thể nhận biết lực tác
động lên khâu cuối. Sử dụng những thành quả đó, vào năm 1956 hãng General
Mills cho ra đời tay máy hoạt động trong công việc khảo sát đáy biển.
Năm 1968 R.S. Mosher, thuộc hãng General Electric, đã chế tạo một thiết bị
biết đi có bốn chân, có chiều dài hơn 3m, nặng 1.400kg, sử dụng động cơ đốt trong
có công suất gắn 100 mã lực (hình 1.1);1

Hình 1.1 Robot 4 chân của hãng R.S Mosher
và hãng General Electric

Cũng trong lĩnh vực này, một thành tựu khoa học công nghệ đáng kể đã đạt được
vào năm 1970 là xe tự hành thám hiểm bề mặt của mặt trăng Lunokohod 1 được
điều khiển từ trái đất (hình 1.2).

Hình 1.2 Xe tự hành thám hiểm mặt trăng
Lunokohod 12

Viện nghiên cứu thuộc Trường Đại học Stanford vào năm 1969 đã thiết kế robot
Shakey di động tinh vi hơn để thực hiện những thí nghiệm về điều khiển sử dụng
hệ thống thu nhận hình ảnh để nhận dạng đối tượng (hình 1.3). Robot này được lập
trình trước để nhận dạng đối tượng bằng camera, xác định đường đi đến đối tượng
và thực hiện một số tác động trên đối tượng.

Hình 1.3- Robot Shakey-robot đầu tiên
nhận dạng đối tượng bằng camera

Năm 1952 máy điều khiển
chương trình số đầu tiên ra đời tại
Học

Viện

Công

nghệ

Massachusetts (Hoa Kỳ). Trên cơ
sở đó năm 1954, George Devol đã
thiết kế robot lập trình với điều khiển chương trình số đầu tiên nhờ một thiết bị do
ông phát minh được gọi là thiết bị chuyển khớp được lập trình. Joseph Engelberger,
người mà ngày nay thường được gọi là cha đẻ của robot công nghiệp, đã thành lập
hãng Unimation sau khi mua bản quyền thiết bị của Devol và sau đó đã phát triển
những t...
http://www.ebook.edu.vn
1
CHƯƠNG I
TNG QUAN V ROBOT
1.1 Sơ lược quá trình phát trin
Thut ng robot được sinh ra t trên sân khu, không phi trong phân
xưởng sn xut. Nhng robot xut hin ln đầu tiên trên trên NewYork vào ngày
09/10/1922 trong v “Rossum’s Universal Robot” ca nhà son kch người Tip
Karen Kapek viết năm 1921, còn t robot là cách gi tt ca t robota - theo tiếng
Tip có nghĩa là công vic lao dch.
Nhng robot thc s có ích được nghiên c
u để đưa vào nhng ng dng
trong công nghip thc s li là nhng tay máy. Vào năm 1948, nhà nghiên cu
Goertz đã nghiên cu chế to loi tay máy đôi điu khin t xa đầu tiên, và cùng
năm đó hãng General Mills chế to tay máy gn tương t s dng cơ cu tác động
là nhng động cơ đin kết hp vi các c hành trình. Đến năm 1954, Goertz tiếp
t
c chế to mt dng tay máy đôi s dng động cơ servo và có th nhn biết lc tác
động lên khâu cui. S dng nhng thành qu đó, vào năm 1956 hãng General
Mills cho ra đời tay máy hot động trong công vic kho sát đáy bin.
Năm 1968 R.S. Mosher, thuc hãng General Electric, đã chế to mt thiết b
biết đi có bn chân, có chiu dài hơn 3m, nng 1.400kg, s dng động cơ đốt trong
có công su
t gn 100 mã lc (hình 1.1);
Robot công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Robot công nghiệp - Người đăng: thanh-ung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Robot công nghiệp 9 10 828