Ktl-icon-tai-lieu

RRU

Được đăng lên bởi anhtu7
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1) Khối RRU:

Các port trên khối RRU
No.

ID

Function

Type

1

LC1

Optical port of BBU and RRU

LC-type optical port (IEC 874)

2

LC2

RRU optical cascade port

LC-type optical port (IEC 874)

3

AISG

AISG equipment (Antenna port)

8-core air socket (IEC 60130-

4

Mon

External equipment port, that is OLP

26-core air socket

9-ED)
monitor port
5

AC IN/DC IN

Power supply port (AC or DC)

CT17-3Z

No.

ID

Function

Type

6

RX

RF port (RX)

50 Ω N-type connector

7

RX/TX

RF cable port (RX/TX)

50 Ω N-type connector

8

RXout

Frequency expanding port (RXout)

N-KY (MIL-C-39012 or
IEC169-16)

9

RXin

Frequency expanding port (RXin)

N-KY (MIL-C-39012 or
IEC169-16)

Cabinet Dimension

Weight in Full

Model

Item

(H×W×D)

Configuration (Kg)

R8840

370× 320 × 160 (mm)

16. 5 Kg

2) ILP:

Đấu nối trong ILP:

No.

Function
1

To provide protective grounding cable port

Remark
Identified with grounding
mark

2
3

To provide work grounding cable port of

Identified with -48VRTN,

OLP

output of 3 sectors in all

To provide -48V power cable port of OLP

Identified with -48V,
output of 3 sectors in all

4
5

To provide work grounding cable port of

Identified with -48VRTN,1

cabinet

route of input

To provide -48V power cable port of

Identified with -48V, 1

cabinet

route of input

6

To provide monitor cable port of lightning

8-core network cable

protector from B8200
7

To provide grounding clip of power cable

The shield layer is

shield layer

grounded and fixed

3) Khối OLP:

Bên trong khối OLP.

No.

Lead-in Cable Type

Remark

1

2-core power shield cable

To provide the power supply of OLP

2

16mm² protective grounding cable

To provide the reliable grounding of
OLP

3

R8840 power cable

To provide the output power supply of
R8840

4

R8840 power cable

To provide the output power supply of
R8840

5

R8840 monitor cable

4) Sơ đồ đấu nối thiết bị:

To provide monitor from R8840

5) Lắp đặt RRU:

1
2
3

Khoảng cách từ RRU xuống đất phải lớn hơn 30 cm.

Khoảng không phía trên RRU phải lớn hơn 30 cm.


Lắp RRU trong nhà:

1
2
3

6)

6) Lắp ILP:

DC ILP
Cable Name

DC power cable



Port Name

External Equipment
Equipment
Name

INPUT:

DC power

(-48V RTN: black);

distribution

(-48V: blue)

cabinet

Kết nối giữa ILP và OLP:

Port Name
-48V RTN (black);
-48V (blue)

Note
To lead external
-48V DC power to
ILP

6) Kết nối nguồn vào RRU:

...
1) Khối RRU:
Các port trên khối RRU
No. ID Function Type
1 LC1 Optical port of BBU and RRU LC-type optical port (IEC 874)
2 LC2 RRU optical cascade port LC-type optical port (IEC 874)
3 AISG AISG equipment (Antenna port) 8-core air socket (IEC 60130-
9-ED)
4 Mon External equipment port, that is OLP
monitor port
26-core air socket
5 AC IN/DC IN Power supply port (AC or DC) CT17-3Z
RRU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
RRU - Người đăng: anhtu7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
RRU 9 10 815