Ktl-icon-tai-lieu

RUỘNG MỎ – CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUẨN BỊ RUỘNG MỎ

Được đăng lên bởi Ku Tí
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 4585 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CHƯƠNG 1
RUỘNG MỎ – CÁC PHƯƠNG PHÁP
CHUẨN BỊ RUỘNG MỎ

03/13/13

1

1.1

RUỘNG MỎ

1.1.1 Khái niệm - hình dáng - kích thước ruộng mỏ, cách xác
định
1.1.1.1 Khái niệm
Mỏ là một doanh nghiệp được phép của Nhà nước quản lý,
khai thác và kinh doanh toàn bộ hoặc một phần khoáng sàng khoáng
sản có ích. Phần khoáng sàng khoáng sản có ích do một mỏ quản lý
và khai thác được gọi là ruộng mỏ.
1.1.1.2 Kích thước ruộng mỏ, hình dạng và ranh giới của
ruộng mỏ
+ Kích thước ruộng mỏ được xác định bằng các thông số
- Chiều dài theo phương của ruộng mỏ ký hiệu là S
- Chiều dài theo hướng dốc của ruộng mỏ kí hiệu là H.
- Chiều sâu chôn vùi của vỉa than.
- Số lượng vỉa trong ruộng mỏ.
- Diện tích mặt đất được giao quyền sử dụng.
+ Hình dạng của ruộng mỏ.
03/13/13

2

- Nếu thế nằm của vỉa ổn định thì hình dạng của ruộng mỏ có hình
chữ nhật
- Nếu thế nằm của vỉa không ổn định thì hình dạng của ruộng mỏ
với hình dạng cấu trúc địa chất nó có thể là hình rẻ quạt, lòng chảo
hoặc một hình dạng phức tạp khác (hình 1.1.3.b).
Ranh giới của ruộng mỏ bao gồm giới hạn phía trên, giới hạn phía
dưới và giới hạn theo phương của vỉa. Ngoài ra trên bản đồ địa chất
của mỏ( còn thể hiện các biên giới của ruộng mỏ theo các hướng
a)
Đông, Tây, Nam, Bắc và toạ độ của các mốc biên giới mỏ trên địa
hình thực tế.

+200

+200
+150

+150
+100
+50

+100
+50
+ 0
- 50

+ 0
-100

- 50
-150

-100
- 200

-150
- 200

03/13/13

3

1.1.2 Phân loại ruộng mỏ
+ Phân loại theo hình dáng của ruộng mỏ:
- Khi khu vực địa hình bằng phẳng, không có phay phá, uốn nếp, góc
dốc của vỉa ổn định cả theo phương và theo hướng dốc. Khi đó ruộng mỏ có
dạng là hình chữ nhật vuông vắn, các đường phương của vỉa là các đường
thẳng song song và cách đều nhau gọi. Ruộng mỏ như vậy được gọi là đơn
giản.
- Khi ruộng mỏ có dáng là hình bất kỳ gọi là ruộng mỏ phức tạp.
+ Phân loại theo số vỉa trong ruộng mỏ:vỉa đơn ; cụm vỉa.
+ Phân loại theo vị trí đường lò chính bố trí trong ruộng mỏ:
- Nếu vị trí đường lò mở vỉa chính bố trí
ở khu vực trung tâm theo phương của
ruộng mỏ và được khai thác ở hai phía của
đường lò chính gọi là ruộng mỏ hai cánh
như trên hình 1.2.(a).
- Nếu vị trí đường lò mở vỉa chính bố trí
ở về một phía theo phương của ruộng mỏ
gọi là ruộng mỏ một cánh như trên hình
1.2.(b).
+200
+150
+100
+50

GiÕng má

+ 0

- 50

-100
-150

- 200

+200
+150
+100
+50
+ 0

- 50

-100

-150

- 200

03/13/13

4

GiÕng má

H.3655 20°∠ 30°

LK.2356

1.68

+114.47

45°

+76.47

LK2478

55.20

57.20

F.3A

+62.01

36.7
0
38.
00

40.
90

L...
03/13/13 1
CHƯƠNG 1
RUỘNG MỎ – CÁC PHƯƠNG PHÁP
CHUẨN BỊ RUỘNG MỎ
RUỘNG MỎ – CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUẨN BỊ RUỘNG MỎ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
RUỘNG MỎ – CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUẨN BỊ RUỘNG MỎ - Người đăng: Ku Tí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
RUỘNG MỎ – CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUẨN BỊ RUỘNG MỎ 9 10 580