Ktl-icon-tai-lieu

sắc kí lỏng

Được đăng lên bởi Tuan Tai
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 946 lần   |   Lượt tải: 1 lần
sắc kí lỏng
5/12/2014
1
CHƯƠNG 1: PHƯƠNG PHÁP
SẮC KÝ – SẮC KÝ LỎNG
PP PHÂN TÍCH HÓAỨNG
DỤNG TRONG LỌC HÓA DẦU
GV : ThS. KHƯU CHÂU QUANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC
NỘI DUNG
1. THUYẾT VỀ HPLC
2. CẤU TẠO CỦA HPLC
3. LỰA CHỌN ĐIỀU KIỆN PHÂN TÍCH
3
1. LÝ THUYẾT VỀ HPLC
HPLC : High performance liquid chromatography,
gọi sắc lỏng hiệu năng cao.
HPLC phương pháp tách dựa trên các quá
trình tương tác xảy ra liên tục giữa chất phân tích
hai pha:
Pha tĩnh: rắn hoặc lỏng
Pha động: chất lỏng
1.1. Khái niệm
4
1. LÝ THUYẾT VỀ HPLC
Phân loại dựa trên bản chất các tương tác như:
Sắc ký phân bố: pha tĩnh là chất lỏng.
Sắc ký hấp phụ: pha tĩnh là chất hấp phụ.
Sắc ký trao đổi ion: pha tĩnh là chất trao đổi ion.
Sắc ký rây phân tử (FG HPLC).
1.2. Phân loại
sắc kí lỏng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sắc kí lỏng - Người đăng: Tuan Tai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
sắc kí lỏng 9 10 725