Ktl-icon-tai-lieu

Sách hướng dẫn về ORCAD

Được đăng lên bởi 12125069-st-hcmuaf-edu-vn
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1611 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vẽ mạch in với Layout

BÀI 2
VẼ MẠCH IN VỚI LAYOUT
Mở Layout lên nào!
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu nhé! Sau khi đã tạo được file *.MNL như ở
cuối bài trước ta tiếp tục.
Bài hướng dẫn sẽ được minh họa hoàn toàn bằng hình ảnh.

Biên soạn: Cao Nguyễn Khoa Nam - caonam@gmail.com

Trang 1

Vẽ mạch in với Layout

Trong hộp thoại AutoECO

Mục Input Layout TCH or TPL or MAX file, chọn _default.tch. (Chương
trình layout tự tìm đến thư mục chứa các file mẫu *.tch).

Biên soạn: Cao Nguyễn Khoa Nam - caonam@gmail.com

Trang 2

Vẽ mạch in với Layout

Mục MNL netlist file: chọn file MNL mà ta đã tạo được ở cuối bài trước.
Ví dụ TD1.MNL. Chọn xong phần Output layout MAX file sẽ tự động được điền
vào là TD-1.MAX
Bấm Apply ECO

Biên soạn: Cao Nguyễn Khoa Nam - caonam@gmail.com

Trang 3

Vẽ mạch in với Layout

Chọn chân linh kiện (footprint):
Hộp thoại Link Footprint to Component sẽ hiện ra
Bây giờ là lúc chọn chân linh kiện (Footprint) tương ứng cho các linh kiện trong
mạch in.
Ví dụ trong hình là linh kiện Q13 mang tên IRF9540N/TO ta chọn
Footprint cho nó bằng cách bấm vào nút Link existing footprint to compenent …

Đây là phần gây bối rối cho không ít người khi mới sử dụng Layout vì chân
linh kiện có sẵn của Orcad quá nhiều, sắp xếp theo mục rất bài bản mà ta thì chưa
hiểu gì về các chuẩn chân của các linh kiện, ví dụ như T092, T0220 … Thêm vào
đó các chân linh kiện của thư viện có sẵn rất nhỏ, gây khó khăn khi làm mạch in
bằng phương pháp ủi. Với bài viết này tác giả có kèm theo một thư viện chứa hầu
hết các loại linh kiện thông dụng nên rất dễ sử dụng, thiếu cái nào ta sẽ tự tạo thêm
(Sẽ hướng dẫn kỹ ở Bài 3)

Biên soạn: Cao Nguyễn Khoa Nam - caonam@gmail.com

Trang 4

Vẽ mạch in với Layout

Ở hộp thoại chọn chân linh kiện, ta thêm thư viện đi kèm vào bằng cách ấn nút
Add …

Biên soạn: Cao Nguyễn Khoa Nam - caonam@gmail.com

Trang 5

Vẽ mạch in với Layout

Nhắp chuột vào mục “THU VIEN”, chọn footprint tương ứng cho kinh kiện

Sau khi chọn xong hết sẽ được kết quả như hình

Biên soạn: Cao Nguyễn Khoa Nam - caonam@gmail.com

Trang 6

Vẽ mạch in với Layout

Tắt chế độ Reconnect mode để ẩn các đường nối vàng đi cho đỡ rối mắt,
bắt đầu đi sắp xếp linh kiện.

Biên soạn: Cao Nguyễn Khoa Nam - caonam@gmail.com

Trang 7

Vẽ mạch in với Layout

Sắp xếp linh kiện trên mạch:
Chọn công cụ Component Tool để di chuyển các linh kiện, ấn nút R để
quay linh kiện theo chiều mong muốn
Component Tool

Ở đây khi linh kiện nhiều rất khó nhóm nó lại và chọn vị trí cho thích hợp. ...
V mch in vi Layout
Biên son: Cao Nguyn Khoa Nam - caonam@gmail.com Trang 1
I 2
V MCH IN VI LAYOUT
M Layout lên nào!
Bây gi chúng ta s bt đầu t đầu nhé! Sau khi đã to được file *.MNL như
cui bài trước ta tiếp tc.
Bài hướng dn s được minh ha hoàn toàn bng hình nh.
Sách hướng dẫn về ORCAD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sách hướng dẫn về ORCAD - Người đăng: 12125069-st-hcmuaf-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Sách hướng dẫn về ORCAD 9 10 348