Ktl-icon-tai-lieu

sách kĩ thuật làm việc của Toyota

Được đăng lên bởi tranvantien25041995-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TOYOTA

- Wakamatsu -

Nâng cao khả năng giao tiếp
Thay đổi tư duy trong công việc

Hiểu ngọn nguồn nghệ thuật Kaizen

Tháng 3-2015

Hãy trở thành người được cấp dưới tin
tưởng và là người thân cận của nhân
viên

ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI LÃNH ĐẠO MÀ
“MỌI NGƯỜI MUỐN ĐI THEO”

Trong tiếng Nhật có câu “Cấp dưới nhìn cấp
trên trong 3 ngày”. Câu này ngụ ý sẽ cần nhiều
tháng để cấp trên có thể đánh giá đúng được cấp
dưới, nhưng chỉ trong thoáng chốc cấp dưới sẽ
cảm nhận được cấp trên có thể tin cậy được hay
không.

Anh Kondo vội vàng chạy đến khi được xưởng trưởng Ono gọi

Chương

Vậy phải làm gì để cấp trên có được sự tin tưởng
của cấp dưới? Câu chuyện sau sẽ cho chúng ta
câu trả lời.

làm

1

“Năng
lực
thúc
đẩy
người
khác”
sẽ
thay
đổi
công
việc

không?

giúp em
cái này....

=

ĐỂ MỌI NGƯỜI LÊN TIẾNG

Anh Kondo không bằng lòng với cách nói của
phó giám đốc. Cho dù công việc có bận đi chăng
nữa, thì cấp trên gọi cũng phải đến ngay chứ? Vậy
sao còn bị mắng, thật là không thể nào hiểu nổi.
Thấy khuôn mặt bất phục của anh Kondo, ông
Ono mới nói tiếp “Cậu hãy tới công xưởng và làm
việc gì đó đi. Như thế mỗi khi thấy cậu nhân viên
sẽ thấy được sự có ích của cậu mỗi lần có mặt tại
công xưởng. Hơn nữa, cậu phải làm sao cho mỗi
lần gặp cậu, nhân viên lại muốn níu cậu lại để
bàn bạc về những vấn đề, những công việc mà họ
đang gặp phải, nêu ra những đề xuất trong công

KHÔNG THỂ LẬP TỨC RỜI
KHỎI CÔNG XƯỞNG

CHỨNG TỎ ĐÃ TRỞ THÀNH NGƯỜI CẤP TRÊN MÀ
NHÂN VIÊN CÓ THỂ TIN TƯỞNG ĐƯỢC

P

OINT

HÃY TRỞ THÀNH NGƯỜI CẤP TRÊN CÙNG LO LẮNG, CÙNG
GÓP Ý VỚI NHÂN VIÊN

15

Ngày trước, trong công xưởng của Toyota có
anh Kondo phụ trách mảng Kaizen trong toàn
công ty. Bữa nọ khi ông OnoTaiichi (Phó giám
đốc Toyota đương thời) tới thăm công xưởng, có
người chạy tới báo với anh rằng phó giám đốc
đang gọi. Vội vội vàng vàng Kondo chạy ngay tới
chỗ phó giám đốc. Ấy vậy mà, ông Ono không
những không khen cho sự nhanh nhẹn của anh
mà còn mắng rằng “Tôi gọi mà cậu tới được luôn
đó là bằng chứng cho thấy trong công xưởng này,
cậu chưa thực sự được nhờ cậy gì nhiều. Nếu
thực sự được nhờ cậy thì cho dù giám đốc có gọi
thì cậu cũng đang bận túi bụi với núi công việc
cùng nhân viên không thể nào bay tới nhanh như
vậy được”.

Toyota đã trở thành số 1 thế
giới như thế này
Việc tạo ra địa vị cho những người quản lý
hay những người cấp trên không phải lúc nào
cũng đi kèm với việc tạo ra nền tảng để biến
ông sếp thành vị anh cả thân thiện trong công
xưởng. Để có thể trở thành người anh cả thân
thiện, cấp trên...
- Wakamatsu -
Nâng cao khả năng giao tiếp
ay đổi tư duy trong công việc
Hiểu ngọn nguồn nghệ thuật Kaizen
TTOOYYOOTATA
áng 3-2015
sách kĩ thuật làm việc của Toyota - Trang 2
sách kĩ thuật làm việc của Toyota - Người đăng: tranvantien25041995-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
sách kĩ thuật làm việc của Toyota 9 10 856