Ktl-icon-tai-lieu

Sản xuất biodiesel từ vi tảo

Được đăng lên bởi promickey
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mục Lục

I.

GIỚI THIỆU VỀ BIODIESEL
1. Tổng quan về nhiên liệu sinh học (NLSH)

Theo Tập đoàn Dầu Khí quốc gia Việt Nam
NLSH là những nhiên liệu có nguồn gốc từ các vật liệu sinh khối như củi, gỗ, rơm, trấu,
phân và mỡ động vật... nhưng đây chỉ là những dạng nhiên liệu thô. NLSH dùng cho giao
thông vận tải chủ yếu gồm: các loại cồn sản xuất bằng công nghệ sinh học để sản xuất ra
Gasohol (Methanol, Ethanol, Buthanol, nhiên liệu tổng hợp Fischer Tropsch), các loại dầu
sinh học để sản xuất diesel sinh học (dầu thực vật, dầu thực vật phế thải, mỡ động vật). Hay
nói cách khác, NLSH là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động
thực vật (sinh học). Ví dụ như nhiên liệu chế xuất từ chất béo của động thực vật (mỡ động
vật, dầu dừa,...), ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương...), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ,
phân,...), sản phẩm thải trong công nghiệp (mùn cưa, sản phẩm gỗ thải...).

Loại nhiên liệu này có nhiều ưu điểm nổi bật so với các loại nhiên liệu truyền thống (dầu khí,
than đá...).Tính chất thân thiện với môi trường: chúng sinh ra ít hàm lượng khí gây hiệu ứng
nhà kính và ít gây ô nhiễm môi trường hơn các loại nhiên liệu truyền thống.
Nguồn nhiên liệu tái sinh: các nhiên liệu này lấy từ hoạt động sản xuất nông nghiệp và có thể
tái sinh. Chúng giúp giảm sự lệ thuộc vào nguồn tài nguyên nhiên liệu không tái sinh truyền
thống.
Tuy nhiên hiện nay vấn đề sử dụng NLSH vào đời sống còn nhiều hạn chế do chưa hạ được
giá thành sản xuất xuống thấp hơn so với nhiên liệu truyền thống. Trong tương lai, khi nguồn
nhiên liệu truyền thống cạn kiệt, NLSH có khả năng là nguồn thay thế.

1

Nhiện liệu sinh họccó thể tạm chia làm mấy nhóm sau:



Nhiên liệu lỏng:Gồm 2 loại chính:
 Xăng sinh học (Gasohol): gồm Bio-metanol, Bio-ethanol, Bio-

butanol…
Trong các dạng NLSH này, Bio-ethanol là loại nhiên liệu thông dụng nhất hiện
nay trên thế giới vì có khả năng sản xuất ở quy mô công nghiệp từ nguyên liệu
chứa đường như mía, củ cải đường và nguyên liệu chứa tinh bột như ngũ cốc,
khoai tây, sắn…

Theo thông tin của Tập đoàn Dầu Khí quốc gia, có một số ý kiến cho rằngxăng
chứa ethanol có trị số octane cao hơn xăng thường nên động cơ mau nóng hơn,
máy cũng mau hao mòn hơn, nhất là các vòng đệm cao su bị trương nở do
ethanol. Ethanol là tính hút ẩm nên xăng pha ethanol có xu hướng hút ẩm làm
cho gasohol bị nhiễm nước gây khó khởi động động cơ, làm rỉ sét kim loại, hư
mòn chất nhựa (plastic), nên để sử dụng gasohol đòi hỏi phải thay đổi vật liệu
làm động cơ,...
Mục Lục
I. GIỚI THIỆU VỀ BIODIESEL
1. Tổng quan về nhiên liệu sinh học (NLSH)

 !"#$%&'()*+*,-*,.*
/%01%222(/3456 7258
7%9)3:";$6"&9<.=>7&?@&9<.,
A&BC*D*E* FGH&,,&I*$65
&?@&9<.5&&?B5J%*5J%:9*01%I23
!$'$*6 (GK#$G.!"1
J%B&?I25L(:<.#.=M)1J%B01
%*55#*222I*NBOP*7*(-222I*.9,7B,-,6*
/*222I* &9 Q 9 , 7  B8 (* &9 Q + 9222I2
6 3!R(@F=&%S$6 ,3RB5'*
$222I2./%S7,(T;O&,(G'/3U
 ' %  /3 7 V 7 ,(T - $ 6   ,3R 2
" $&;$ 3.3#61&9<.7%!@
$&2WOO9&J1%"3  '7$&,3R
2
3 3%.R&X5L%T&YR6:5(6(G
$&9<.<.-&%S ,3R2,(-*'"
 ,3R6'*!'9Z"3:2
1
Sản xuất biodiesel từ vi tảo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sản xuất biodiesel từ vi tảo - Người đăng: promickey
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Sản xuất biodiesel từ vi tảo 9 10 838