Ktl-icon-tai-lieu

sản xuất rượu vang

Được đăng lên bởi Ty Mickey
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GVHD: Nguyễn
Nguyễn
Thị Hồng
TrungAnh
Quân
Nguyễn Trường Khoa
Nhóm thực Nguyễn
hiện: Thành Trung
Quy Trình Sản Xuất Rượu Vang
GVHD
: Nguyễn
Hồng Anh
Nguyễn
Văn Thị
Toàn
***********************************************************************************************************

Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM
Khoa Công Nghệ Hóa Học

I.TỔN
1.Gi

G QUAN
ới Thiệu Về Rượu Vang
Rượu vang
là một loại thức
uống có hương vị
đặc trưng,độ cồn
nhẹ. Rượu vang đỏ
thường được lên
men từ nước ép và
vỏ quả nho, còn rượu
vang trắng được lên
men chỉ từ nước nho.
Nước ép từ các
hoa quả khác có thể
được lên men tạo
thành rượu, nhưng
thường khi
nhắc đến từ "rượu vang" (ở
ngôn ngữ tương ứng) cho mục đích thương mại chỉ được
sử dụng cho rượu lên men từ nho
Rượu vang được lên men không qua chưng cất.
Lớp: 08CDHH
Trang 0
***********************************************************************************

Quy Trình Sản Xuất Rượu Vang

GVHD : Nguyễn Thị Hồng Anh

***********************************************************************************************************

o
Nồng độ rượu dao động từ 10 – 15 .
2.Phân Loại Rượu Vang
2.1Phân loại theo độ ngọt
 Rượu vang khô (dry wine)
 Rượu vang bán ngọt (semi-dry wine)
 Rượu vang ngọt (sweet wine)
2.2.Phân loại theo quá trình lên men
 Rượu vang tự nhiên (Natural wine)
 Rượu vang cao độ (Fortified wine)

Semi-dry wine

Lớp: 08CDHH
Trang 1
***********************************************************************************

Quy Trình Sản Xuất Rượu Vang

GVHD : Nguyễn Thị Hồng Anh

***********************************************************************************************************

i. 2.3.Phân loại theo lượng CO2
 Rượu vang không có gas (table wine).
 Rượu vang có gas (sparkling wine): 2 loại

o Rượu vang có gas tự nhiên: Champagne.
o Rượu vang có gas nhân tạo: Carbonated wine

Table wine

Champagne - sparkling wine

2.4.Phân loại theo màu
 Rượu vang trắng (White wine):
Chablis,Chardonnay,
PinotBlanc,Rhinewine,
Riesling.
 Rượu vang hồng (Rose wine):
Rose, Vonorosso.
 Rượu vang đỏ (Red wine):
Barbera, Cabernet Sauvignon,
Claret,
Carnelian, Gamay,
George.
Rượu vang đỏ, trắng và hồng
Lớp: 08CDHH
Trang 2
***********************************************************************************

Quy Trình Sản Xuất Rượu Vang

GVHD : Nguyễn Thị Hồng Anh

***********************************************************************************************************

2.5.Phân loại theo nơi sản xuất
 Phân loại theo quốc gia:
o Rượ...
Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM
Khoa Công Nghệ Hóa Học
Quy Trình Sản Xuất Rượu Vang GVHD : Nguyễn Thị Hồng Anh
***********************************************************************************************************
I.TỔN G QUAN
1.Gi ới Thiệu Về Rượu Vang
Rượu vang
một loại thức
uống hương vị
đặc trưng,độ cồn
nhẹ. Rượu vang đỏ
thường được lên
men từ nước ép
vỏ quả nho, còn rượu
vang trắng được n
men chỉ từ nước nho.
Nước ép từ các
hoa quả khác thể
được lên men tạo
thành rượu, nhưng
thường khi nhắc đến từ "rượu vang" (
ngôn ngữ tươngng) cho mục đích thương mại chỉ được
sử dụng cho rượu lên men từ nho
Rượu vang được lên men không qua chưng cất.
Lớp: 08CDHH Trang 0
***********************************************************************************
GVHD: Nguyễn Thị Hồng Anh
Nhóm thực hiện:
Nguyễn Trung Quân
Nguyễn Trường Khoa
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Văn Toàn
sản xuất rượu vang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sản xuất rượu vang - Người đăng: Ty Mickey
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
sản xuất rượu vang 9 10 287