Ktl-icon-tai-lieu

sản xuất sạch hơn

Được đăng lên bởi ph-m-ng-c-tu-n
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2919 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

TIỂU LUẬN
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SẢN
XUẤT SẠCH HƠN CHO QUY TRÌNH SẢN XUẤT
NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI THUỘC CÔNG TY
TNHH LINH HẰNG (WALIHA)
GVHD: TS. NGUYỄN VINH QUY
SVTH: NHÓM 3 DH11MT (Thứ 4_ tiết 123_ phòng CT202)
1. Huỳnh Bảo Trưởng (NT)

11127245

01668772945

2. Nguyển Nam Hòa Lợi (NP)

11127270

01633342008

3. Nguyễn Thị Xuân

11127263

01698154124

4. Trần Thị Mỹ Nương

11127158

01626511484

5. Võ Thị Ngọc Trân

11127235

01639876196

6. Lê Thị Thùy Dương

11127008

01698456989

7. Phạm Hồng Vân

11127256

01693613620

8. Nguyễn Thiện Nhật

11127151

01687710863

9. Trần Công Sơn

11127184

01682053705

111271245

10. Phạm Ngọc Tuấn

11127326

0969707614

11. Nguyễn Thị Thủy

11127039

0969707613

12. Nguyễn Tiến Thanh

11127196

01662415154

13. Đặng Thị Thanh Thương

11127218

01656333761

14. Đặng Hoài Ân

11127048

01689838298

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

TIỂU LUẬN

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SẢN
XUẤT SẠCH HƠN CHO QUY TRÌNH SẢN
XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI THUỘC
CÔNG TY TNHH LINH HẰNG (WALIHA)
GVHD: TS. NGUYỄN VINH QUY
SVTH: NHÓM 3 DH11MT (Thứ 4, tiết 123, phòng CT202)
1. Huỳnh Bảo Trưởng (NT)

11127245

01668772945

111271245
2. Nguyển
Nam
Hòa Lợi
(NP)

11127270

01633342008

3. Nguyễn
Thị
Xuân

11127263

01698154124

4. Trần Thị
Mỹ
Nương

11127158

01626511484

5. Võ Thị
Ngọc
Trân

11127235

01639876196

6. Lê Thị
Thùy
Dương

11127008

01698456989

7. Phạm
Hồng
Vân

11127256

01693613620

8. Nguyễn
Thiện
Nhật

11127151

01687710863

9. Trần
Công
Sơn

11127184

01682053705

10. Phạm
Ngọc
Tuấn

11127326

0969707614

11. Nguyễn
Thị
Thủy

11127039

0969707613

12. Nguyễn
Tiến
Thanh

11127196

01662415154

13. Đặng
Thị
Thanh
Thương

11127218

01656333761

14. Đặng
Hoài Ân

11127048

01689838298

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU
Trái Đất nhìn ngoài vũ trụ là một tinh cầu màu xanh. Sở dĩ có đặc trưng như
vậy là vì 70% bề mặt trái đất là đại dương(nước). Và cũng chính vì nước,đã tạo ra
sự khác biệt giữa Trái Đất với các hành tinh khác.
Nếu thế kỷ XX là thế kỷ của chiến tranh giành giật “vàng đen” thì thế kỷ XXI nước
sẽ thay thế vị trí đó.
Có thể nói rằng “ ở đâu có nước thì ở đó có sự sống”. Còn là để khẳng định vai trò
của nước trong mỗi chúng ta. Vì nước chiếm tới 70% trọng lượng cơ thể con người.
Hằng ngày chúng ta cần khoảng 1,5 -2 lít nước, để bù lại lượng nước mất đi do bài

tiết và do bốc hơi qua da, phổi… Bạn có thể sống 50-60 ngày thiếu ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
TIỂU LUẬN
NGHIÊN C U Đ XU T GIẢI PHÁP SẢN
XUẤT SẠCH HƠN CHO QUY TRÌNH SẢN XUẤT
NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI THUỘC CÔNG TY
TNHH LINH HẰNG (WALIHA)
GVHD: TS. NGUYỄN VINH QUY
SVTH: NHÓM 3 DH11MT (Thứ 4_ tiết 123_ phòng CT202)
1. Huỳnh Bảo Tởng (NT)
111271245
11127245 01668772945
2. Nguyển Nam Hòa Lợi (NP) 11127270 01633342008
3. Nguyễn Thị Xuân 11127263 01698154124
4. Trần Thị Mỹ Nương 11127158 01626511484
5. Võ Thị Ngọc Trân 11127235 01639876196
6. Lê Thị Thùy Dương 11127008 01698456989
7. Phạm Hồng Vân 11127256 01693613620
8. Nguyễn Thiện Nhật 11127151 01687710863
9. Trần Công Sơn 11127184 01682053705
sản xuất sạch hơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sản xuất sạch hơn - Người đăng: ph-m-ng-c-tu-n
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
sản xuất sạch hơn 9 10 665