Ktl-icon-tai-lieu

Sấy bột nhào

Được đăng lên bởi 13l1031234
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sản phẩm sấy dạng bột nhào

KHOA: CƠ KHÍ- CÔNG NGHỆ

Đề tài :

Môn:

Công nghệ sấy nông sản thực phẩm.

GVHD: Võ Văn Quốc Bảo.
Nhóm:

10/ N03.

Nhóm sinh viên thực hiện:
1. Đặng Thị Diễm My_28
2. Lê Thị Ni Na_29
3. Lê Quý Ngọc_30
Huế, 2015

1

Sản phẩm sấy dạng bột nhào

MỤC LỤC
Trang
PHẦN MỞ ĐẦU..............................................................................................6
PHẦN NỘI DUNG..........................................................................................7
Chương I: TÌM HIỂU CHUNG VỀ VẤN ĐỀ SẤY.....................................7
1.1.Định nghĩa................................................................................................. 7
1.2.Phân loại.....................................................................................................7
1.3.Nguyên lí quá trình sấy............................................................................8
1.4.Ưu, nhược điểm........................................................................................9
1.1.1.Ưu điểm....................................................................................................9
1.1.2.Nhược điểm..............................................................................................9
Chương II: CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẤY...........................................10
2.1. Máy sấy......................................................................................................10
2.1.1. Định nghĩa..............................................................................................10
2.1.2. Phân loại.................................................................................................10
2.1.2.1. Dựa vào phương pháp truyền nhiệt......................................................10
2.1.2.2. Dựa vào trạng thái vật liệu..................................................................10
2.1.2.3. Dựa vào đặc điểm quy trình.................................................................10
2.1.2.4. Dựa vào kết cấu máy............................................................................10
2.1.3. Các giai đoạn sấy....................................................................................10
2.2. Các thiết bị sấy..........................................................................................11
2.2.1. Buồng sấy...............................................................................................12
2

Sản phẩm sấy dạng bột nhào

2.2.1.1. Cấu tạo............................
Sản phẩm sấy dạng bột nhào
KHOA: CƠ KHÍ- CÔNG NGHỆ
Đề tài :
Môn: Công nghệ sấy nông sản thực phẩm.
GVHD: Võ Văn Quốc Bảo.
Nhóm: 10/ N03.
Nhóm sinh viên thực hiện:
1. Đặng Thị Diễm My_28
2. Lê Thị Ni Na_29
3. Lê Quý Ngọc_30
Huế, 2015
1
Sấy bột nhào - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sấy bột nhào - Người đăng: 13l1031234
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Sấy bột nhào 9 10 877