Ktl-icon-tai-lieu

SEMINA VI SINH

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SEMINA VI SINH
Nhóm 1:






Lữ Thị Thuỳ Dương
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Huỳnh Thị Tuyết Loan
Ngô Thị Băng Nhi
Nguyễn Thị Huỳnh Thơ

Sự Giống Nhau Giữa
Staphylococcus - Streptococcus


Đặc điểm:
 Cùng họ Micrococaceae
 Vi khuẩn hình cầu, gram G+
 Không di động, không sinh nha bào
 Sống trong môi trường hiếu khí hoặc kị
khí tuỳ tiện.

Sự Giống Nhau Giữa
Staphylococcus - Streptococcus




Đặc điểm nuôi cấy: Nuôi cấy trên nhiều loại môi
trường khác nhau (mt nước thịt, thạch thường và
thạch máu). Trong môi trường thạch thường Vk
hình thành khuẩn lạc dạng S.
Đặc điểm sinh hóa:
 Lên men đường glucoz, lactoz nhưng không
lên men insulin
 Phản ứng indol (-) và H S (-)
2

Sự Giống Nhau Giữa
Staphylococcus - Streptococcus


Tính gây bệnh:
sinh khắp nơi trên cơ thể người và gia súc
(ngựa,cừu, chó,…). Bệnh viêm vú, viêm phổi,…
 Có khả năng sinh ra độc tố
 ký

Tài liệu tham khảo




Nguyễn Như Thanh (chủ biên), Nguyễn Bá
Hiền,Trần Thị Lan Hương.2001.Vi sinh
v ật
thú y. Hà Nội: NXB Nông nghiệp.
Trần Thanh Thuỷ.1998.Hướng dẫn thực
hành
vi sinh vật học.Tp.HCM:NXB Giáo
dục

CHÂN THÀNH CẢM ƠN 

...
SEMINA VI SINH
Nhóm 1:
L Th Thuỳ D ng ươ
Nguy n Th Ng c Hà
Huỳnh Th Tuy t Loan ế
Ngô Th ng Nhi
Nguy n Th Huỳnh Th ơ
SEMINA VI SINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SEMINA VI SINH - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
SEMINA VI SINH 9 10 48