Ktl-icon-tai-lieu

Slide báo cáo quản lí dự án phần mềm

Được đăng lên bởi huongluatbx3
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 395 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản lý dự án phần mềm

Dự án tra cứu điểm THPT
Nhóm 13 – Lớp kỹ thuật phần mềm 2 – K5
Lê Xuân Bình
Lê Trọng Thắng
Nguyễn Ngọc Quý

4/18/15

2

Tổng quan

•

Tiến độ thực hiện dự án, được thể hiện ở tài liệu MSproject

•

Tiếnđộ thực hiện công việc của nhóm đươc thể hiện ở tài liệu “Tiến độ thực hiện quản lý dự án của
nhóm”



Điềunày giúp nhận biết rõ ràng giữa 2 công việc quản lý dự án và làm việc nhóm

4/18/15

3

Khởi động dự án



Sau khi nhận được nhiệm vụ “Quản lý dự án xây dựng website tra cứu điểm THPT” thì nhóm bắt tay vào
phân chia công việc và thực hiện quản lý dự án

•

Khảosát , thu thập thông tin thựctế

•

Xâydựng tài liệu phác thảo dự án

•

Họpvới khách hàng và có được hợp đồng thực hiện dự án

•

Họpghi nhận các yêu cầu và ý kiến từ ban lãnh đạo

4/18/15

4

Khởi động dự án



Có được những nhất trí từ ban lãnh đạo, Người quản lý thực hiện quản lý dự án

o

Chọn nhân sự cho dự án

4/18/15

5

Lập kế hoạch

4/18/15

6

Lập kế hoạch

•

Họp với nhân sự lấy thông tin để xây dựng bảng công việc

•

Họp với khách hàng – người tài trợ lấy thông tin

•

Người quản lý xây dựng bảng công việc trong MS project

•

Họp để thống nhất bảng công việc

4/18/15

7

Lập kế hoạch

•

Xây dựng các biểu mẫu dùng cho dự án

•

Ước lượng thời gian công việc

•

Xác định thứ tự thực hiện các công việc

•

Nhập dữ liệu vào MS project

4/18/15

8

Lập kế hoạch

•

Lập biểu phân tích rủi ro, hình thành tài liệu nhật ký rủiro

•

Xây dựng lịch biểu trong MS project

•

Phân bổ lực lượng tài nguyên trong dự án

•

Tính toán các chi phi ước tính



Trừtiền đi lại có thể update, trong quá trình quản lý, kế hoạch vẫn có thể sửa đổi, ngay khi nhân viên làm
thêm giờ, thì tình update tiền cho nhânviên, nhập thời gian làm từng ngày

•

Lập bảng theo dõi chi tiêu thực tế, được cập nhật liên tục

4/18/15

9

Quản lý thực hiện dự án



Khicác công việc trong dự án được thực hiện thì người quản lý liên tục thực hiện các công viêc:

•

Thu thập và đánh giá hiện trạng(nhận các bản báo cáo công việc, và quan sát đánh giá hiện trạng và
khắc phục nó)

•

Tổchức họp(các cuộc họp thường niên, hay đột xuất, tài liệu gồm các cuộc họp)

4/18/15

Quản lý thực hiện dự án

•

10

Quản lý cấu hình(có rất nhiều tài liệu cần phải lưu trữ lại trong quá trình làm việc dự án, hay quản lý, ở đây có lưu
lại kế hoạch, trước và sauupdate)

•

Kiểmsoát thay đổi(trong dự án này không có sự thay đổi)

•

Quảnlý chất lượng(rà soát chất lượng sản phẩmtheo tiêuchí)

•

Quảnlý rủi ro(ghi lại...
4/18/15
Dự án tra cứu điểm THPT
Nhóm 13 – Lớp kỹ thuật phần mềm 2 – K5
Quản lý dự án phần mềm
Lê Xuân Bình
Lê Trọng Thắng
Nguyễn Ngọc Quý
Slide báo cáo quản lí dự án phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide báo cáo quản lí dự án phần mềm - Người đăng: huongluatbx3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Slide báo cáo quản lí dự án phần mềm 9 10 951