Ktl-icon-tai-lieu

Slide điện tử số 1

Được đăng lên bởi Reaper
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 1294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Digital Electronics

Dr. Pham Ngoc Nam

©
R.Lauwereins
Imec 2001

Digital
design
Combinatorial
circuits
Sequential
circuits
FSMD
design
VHDL

1/2

Acknowledgement
• The main part of the slides was adopted and
modified from the original slides of Prof. Rudy
Lauwereins, Vice president of IMEC, Leuven,
Belgium with his permission.

©
R.Lauwereins
Imec 2001

Digital
design
Combinatorial
circuits

Your instructor
•

 Office: C9-401
 Email: nam.phamngoc@hust.edu.vn, phamngocnam@gmail.com
 Course email: 

•

VHDL

Research:
 FPGA, hệ nhúng
 Trí tuệ nhân tạo
 Embedded Systems and Reconfigurable Computing Lab

Sequential
circuits
FSMD
design

Bộ môn kỹ thuật điện tử tin học

•

Education:
 K37 điện tử-ĐHBK Hà nội (1997)
 Master về trí tuệ nhân tạo 1999, Đại học K.U. Leuven, vương quốc Bỉ

 Đề tài: Nhận dạng chữ viết tay
 Tiến sỹ kỹ thuật chuyên ngành điện tử-tin học, 9/ 2004, Đại học K.U.
Leuven-IMEC, Vương Quốc Bỉ

 Đề tài: quản lý chất lượng dịch vụ trong các ứng dụng đa
phương tiện tiên tiến

©
R.Lauwereins
Imec 2001

Digital
design
Combinatorial
circuits
Sequential
circuits
FSMD
design
VHDL

1/4

Course contents
•
•
•
•
•

Digital design
Combinatorial circuits: without status
Sequential circuits: with status
FSMD design: hardwired processors
Language based HW design: VHDL

©
R.Lauwereins
Imec 2001

Digital
design
Combinatorial
circuits
Sequential
circuits
FSMD
design
VHDL

1/5

Course contents
 Digital design
• Combinatorial circuits: without status
• Sequential circuits: with status
• FSMD design: hardwired processors
• Language based HW design: VHDL

©
R.Lauwereins
Imec 2001

Digital
design
Combinatorial
circuits
Sequential
circuits
FSMD
design
VHDL

1/6

Contents of “Digital Design”
•
•
•
•

Introduction to the course
Data representation
Boolean algebra
Logical gates

©
R.Lauwereins
Imec 2001

Digital
design
Combinatorial
circuits
Sequential
circuits
FSMD
design
VHDL

1/7

Contents of “Digital Design”
• Introduction to the course
 Course book
 Goal
 Exercises and laboratory sessions
 Exam

• Data representation
• Boolean algebra
• Logical gates

©
R.Lauwereins
Imec 2001

Digital
design
Combinatorial
circuits
Sequential
circuits
FSMD
design
VHDL

1/8

Contents of “Digital Design”
• Introduction to the course
 Course book
 Goal
 Exercises and laboratory sessions
 Exam

• Data representation
• Boolean algebra
• Logical gates

©
R.Lauwereins
Imec 2001

Digital
design
Combinatorial
circuit...



Slide điện tử số 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide điện tử số 1 - Người đăng: Reaper
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
Slide điện tử số 1 9 10 228