Ktl-icon-tai-lieu

Sơ lược động cơ ô tô

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sơ lược động cơ ô tô
Sơ đồ và nguyên lý làm việc của động cơ 1 xy lanh
Sơ đồ và nguyên lý làm việc của động cơ nhiều xy lanh
Giới thiệu các hệ thống chính của động cơ

CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN
CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
- Thể tích buồng đốt Va;
- Thể tích làm việc của xi
lanh Vb
- Thể tích làm việc của
động cơ
- Tỷ số nén của động cơ
- Số xi lanh của động cơ
- Công suất lớn nhất của
động cơ và tốc độ động
cơ tương ứng
- Mô men xoắn lớn nhất
của động cơ và tốc độ
tưng ứng
- Suất tiêu hao nhiên liệu

S

Nguyên lý làm việc của động cơ 4 kỳ

- Quá trình nạp
- Quá trình nén
- Quá trình cháy và giãn nở
- Quá trình thải
- Góc mở sớm đóng muộn xu páp
- Góc đánh lửa/phun nhiên liệu sớm

Nguyên lý làm việc của động cơ nhiều xi lanh
- Thứ tự nổ và nguyên tắc bố trí thứ tự nổ

Nguyên lý làm việc của động cơ nhiều xi lanh
- Bảng trạng thái làm việc của các xi lanh
Khoảng gãc quay trôc 
khuûu (o)

0­180

180­360

360­540

540­720

Xi lanh 1

Hót

NÐn

Næ

Xả

Xi lanh 2

NÐn

Næ

Xả

Hót

Xi lanh 3

Xả

Hót

NÐn

Næ

Xi lanh 4

Næ

Xả

Hót

NÐn

5. Hệ thống đánh lửa điện tử

5. Hệ thống đánh lửa điện tử

...
S l c đ ng c ôơ ượ ơ
S đ và nguyên lý làm vi c c a đ ng c 1 xy lanhơ ơ
S đ và nguyên lý làm vi c c a đ ng c nhi u xy lanhơ ơ
Gi i thi u các h th ng chính c a đ ng c ơ
Sơ lược động cơ ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sơ lược động cơ ô tô - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Sơ lược động cơ ô tô 9 10 235