Ktl-icon-tai-lieu

So sánh và lựa chọn phương án cầu

Được đăng lên bởi banthe.1704
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THIẾT KẾ SƠ BỘ

LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN

CHƯƠNG IV
SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CẦU
Khái niệm
Ngày nay trong xây dựng cơ bản và xây dựng cầu đường sử dụng rất nhiều kết cấu bê
tông cốt thép vì loại kết cấu này có giá trị kinh tế cao, có độ bền tốt. Tuy nhiên nó có
nhược điểm là chịu kéo kém và khi chiụ tải lớn thường gây ra nứt.
Mặt khác khi vượt những nhịp lớn thì chiều cao của kết cấu tăng lên và hiệu quả
kinh tế và mỹ thuật giảm đi .
Kết cấu BTCT – DUL ra đời đã khắc phục được các nhược điểm đó bằng cách gây
cho vùng chiụ kéo một ứng suất nén trước, đồng thời sử dụng cốt thép cường độ cao đã tiết
kiệm được một số đáng kể cốt thép và đem lại cho nghành cầu đường các biện pháp thi
công đúc hẫng hoặc lắp hẫng, đúc đẩy.
Việc xây dựng hẫng lợi dụng khả năng nén trước của bê tông cho phép loại bỏ giá
vòm và đà giáo chống từ đất lên. Chính sự loại bỏ giá vòm đã chấm dứt xây dựng các vòm
lớn bằng BTCT.
Mặt khác, có các phương pháp khác nhau cho phép tránh xây dựng một giá vòm:
dầm đúc sẵn, cầu đúc đẩy, cầu xây dựng trên giá tự chịu lực và tự lao, nhưng các phương
pháp đó lớn nhất chỉ gồm các nhịp 50 - 55 m , trong khi đó việc xây dựng hẫng cho phép là
230 m đối với nhịp dầm, thực ra người ta có thể sử dụng các vật liệu nhẹ để xây dựng nhịp
lớn hơn. Kiểu công trình đó xuất hiện có tiền đồ trong lĩnh vực nhịp , cho đến hiện nay
thuộc về các công trình kim loại .
Về vấn đề chiều cao dầm trên trụ trung gian , có hai giấ trị thường dùng nhất là 1/15
và 1/20 chiều dài nhịp .
Trong một giải các số kể trên việc xây dựng hẫng được xem xét trong các trường hợp
sau :
Khi khổ giái phóng cấm dùng giá vòm trên chiều dài tương ứng với khả năng của
phương pháp .
Khi việc xây dựng giá vòm nguy hiểm như : Trường hợp sông chẩy xiết, lũ lụt đột
ngột và nguy hiểm .
Trong trường hợp mà nhịp không bị khống chế khổ giới hạn được tôn trọng , hoặc
vùng mà người ta muốn tránh làm móng, một sự so sánh về giá là luôn cần thiết. Tham
khảo một số tài liệu có các chỉ dẫn sau :
Nhịp kinh tế thường dùng của các dầm xây dựng là 70 đến 80 m .
Phương pháp cần thiết về nguyên tắc, trong trường hợp trụ có chiều cao lớn quá 25 m
hoặc móng tương đối đắt tiền, các so sánh chính xác đã chỉ ra rằng trong các trường hợp
SV : Đinh Hữu Phương

Lớp Cầu Đường Bộ A – K45

92

THIẾT KẾ SƠ BỘ

LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN

còn nghi ngờ. Thi công hẫng có thể cạnh tranh được với các phương pháp khác như
phương pháp sử dụng đúc dầm sẵn .
Khi vượt quá 80 m đến 110 giá dầm trên 1 m 2 tăng đáng kể , nhưng phương pháp vẫn
có lợi .
...
THIẾT KẾ SƠ BỘ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN
CHƯƠNG IV
SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CẦU
Khái niệm
Ngày nay trong xây dựng cơ bản và xây dựng cầu đường sử dụng rất nhiều kết cấu bê
tông cốt thép loại kết cấu này giá trị kinh tế cao, độ bền tốt. Tuy nhiên
nhược điểm là chịu kéo kém và khi chiụ tải lớn thường gây ra nứt.
Mặt khác khi vượt những nhịp lớn thì chiều cao của kết cấu tăng lên hiệu quả
kinh tế và mỹ thuật giảm đi .
Kết cấu BTCT DUL ra đời đã khắc phục được các nhược điểm đó bằng cách gây
cho vùng chiụ kéo một ứng suất nén trước, đồng thời sử dụng cốt thép cường độ cao đã tiết
kiệm được một số đáng kể cốt thép và đem lại cho nghành cầu đường các biện pháp thi
công đúc hẫng hoặc lắp hẫng, đúc đẩy.
Việc xây dựng hẫng lợi dụng khả ng nén trước của ng cho phép loại bỏ g
vòm và đà giáo chống từ đất lên. Chính sự loại bỏ giá vòm đã chấm dứt xây dựng các vòm
lớn bằng BTCT.
Mặt khác, các phương pháp khác nhau cho phép tránh xây dựng một giá vòm:
dầm đúc sẵn, cầu đúc đẩy, cầu xây dựng trên giá tự chịu lực tự lao, nhưng các phương
pháp đó lớn nhất chỉ gồm các nhịp 50 - 55 m , trong khi đó việc xây dựng hẫng cho phép là
230 m đối với nhịp dầm, thực ra người tathể sử dụng các vật liệu nhẹ để xây dựng nhịp
lớn hơn. Kiểu công trình đó xuất hiện tiền đồ trong lĩnh vực nhịp , cho đến hiện nay
thuộc về các công trình kim loại .
Về vấn đề chiều cao dầm trên trụ trung gian , có hai giấ trị thường dùng nhất là 1/15
và 1/20 chiều dài nhịp .
Trong một giải các số kể trên việc xây dựng hẫng được xem xét trong các trường hợp
sau :
Khi khổ giái phóng cấm dùng g vòm trên chiều dài tương ứng với khả năng của
phương pháp .
Khi việc y dựng giá vòm nguy hiểm như : Trường hợp sông chẩy xiết, lụt đột
ngột và nguy hiểm .
Trong trường hợp nhịp không b khống chế khổ giới hạn được tôn trọng , hoặc
vùng người ta muốn tránh làm móng, một sự so sánh về giá luôn cần thiết. Tham
khảo một số tài liệu có các chỉ dẫn sau :
Nhịp kinh tế thường dùng của các dầm xây dựng là 70 đến 80 m .
Phương pháp cần thiết về nguyên tắc, trong trường hợp trụ có chiều cao lớn quá 25 m
hoặc móng tương đối đắt tiền, các so sánh chính xác đã chỉ ra rằng trong các trường hợp
SV : Đinh Hữu Phương Lớp Cầu Đường Bộ A – K45 92
So sánh và lựa chọn phương án cầu - Trang 2
So sánh và lựa chọn phương án cầu - Người đăng: banthe.1704
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
So sánh và lựa chọn phương án cầu 9 10 651