Ktl-icon-tai-lieu

sổ tay năng lượng gió

Được đăng lên bởi sutrolaitb
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 909 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Bản quyền của:
Chính dẫn:
Thông tin chi tiết:

Tác giả:

Dự án Năng lượng Gió GIZ/MoIT
GIZ/MoIT2011. Thông tin về Năng lượng Gió tại Việt Nam. Hà Nội,
Việt Nam.
Dự án Năng lượng Gió GIZ/MoIT
Tầng 8, 85 Nguyễn Du, Hà Nội
Tel: 04-39412605
Fax: 04-39412606
Email: office.windenergyproject@gtz-vietnam.com.vn
Web: 
Nguyễn Quốc Khánh

1 USD = 19.500 VND

2

TỪ VIẾT TẮT
ADB: Ngân hàng Phát triển Châu Á
BOT: Xây dựng, vận hành, chuyển giao
BOO: Xây dựng, vận hành, sở hữu
BMU: Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân CHLB Đức
CERs: Chứng nhận giảm phát thải
CDM: Cơ chế phát triển sạch
DoIT: Sở Công thương
DNA: Cơ quan quốc gia có thẩm quyền được chỉ định
ERAV: Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam
EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
GIS: Hệ thống thông tin địa lý
GIZ: Cơ quan Hợp tác Quốc tế Đức
GTZ: Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Đức *
IE: Viện Năng lượng
IPP: Nhà máy điện độc lập
JBIC: Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật
MoIT: Bộ Công Thương
MoNRE: Bộ Tài nguyên và Môi trường
MPI: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
MoU: Biên bản ghi nhớ
NGO: Tổ chức Phi Chính phủ
LRMC: Chi phí biên dài hạn
LILAMA: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam
RE: Năng lượng tái tạo
RECTERE: Trung tâm Nghiên cứu Thiết bị nhiệt và Năng lượng Tái tạo
REDO: Văn phòng Phát triển Năng lượng Tái tạo
PDD: Tài liệu thiết kế dự án
PECC3: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng điện 3
PPA: Thỏa thuận mua bán điện
PDP: Quy hoạch phát triển điện
Petrovietnam: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
UNFCC: Công ước khung liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
VAT: Thuế giá trị gia tăng
VDB: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

3

VEPF: Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam
VINACOMIN: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
WB: Ngân hàng Thế giới

* Cơ quan Hợp tác phát triển Đức GIZ (The Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit) được thành lập từ ngày 01/01/2011. GIZ là sự sáp nhập của ba tổ chức
chuyên môn lâu đời là Cơ quan phát triển Dịch vụ Đức (DED), Cơ quan Hợp tác Kỹ
thuật Đức (GTZ) và Cơ quan Phát triển Năng lực quốc tế Đức (Inwent). Với vai trò là
một doanh nghiệp trực thuộc CHLB Đức, GIZ hỗ trợ Chính phủ Đức đạt được các mục
tiêu trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế cho phát triển bền vững. GIZ cũng tham gia vào hoạt
động giáo dục quốc tế trên toàn cầu.
Các hoạt động của Dự án đề cập trong nghiên cứu này được triển khai trước khi Cơ quan
Hợp tác phát triển Đức GIZ được chính thức hình thành, Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Đức
GTZ được đề cập đến như một tổ chức riêng biệt thể hiện các hoạt động trước năm 2011.

4

LỜI...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sổ tay năng lượng gió - Người đăng: sutrolaitb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
sổ tay năng lượng gió 9 10 861