Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay tra cứu Transistor

Được đăng lên bởi quyet_dau
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 5874 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG
NGHỆ TP.HCM
*** oOo ***
KHOA : ĐIỆN ĐIỆN TỬ

SỔ TAY TRA CỨU
TRANSISTOR
Biên Soạn : Phạm Trung Hiếu.
E-mail : 2become1@hopthu.com
MENU :
Transistors 2N4... - 2N9...
Transistors 2SA
Transistors 2SB
Transistors 2SC..
Transistors 2SD..
Transistors 2SH..2SK..
Transistors AC..BC..
Transistors BD
Transistors C..D..H..
SV.PHẠM TRUNG HIẾU
KHÓA 2001
LỚP 01DC1

PAGE 3
PAGE 8
PAGE 15
PAGE 21
PAGE 39
PAGE 50
PAGE 56
PAGE 66
PAGE 77
PAGE 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Transistors 2N4... - 2N9...
2N4001-MBR Transistor au Silicium NPN 100V 1A 15W 40MHZ
2N4030 Prendre comme équivalent le : 2N4033
2N4031 Prendre comme équivalent le : 2N4033
2N4032 Prendre comme équivalent le : 2N4033
2N4033 Transistor au Silicium PNP 80V 1A 0.8W 150MHz
2N4036-MBR Transistor au Silicium PNP 90V 1A 1W 60MHz
2N4037 Prendre comme équivalent le : BC161-16-MBR
2N4072 Prendre comme équivalent le : 2N3904-MBR
2N409 Transistor au Germanium PNP 13V 15mA 80mW 6.8MHz
2N4091 Prendre comme équivalent le : 2N4391-MBR
2N4092 Prendre comme équivalent le : 2N4392-MBR
2N4093 Prendre comme équivalent le : 2N4393-MBR
2N4123 Prendre comme équivalent le : 2N3904-MBR
2N4124 Prendre comme équivalent le : 2N3904-MBR
2N4125 Prendre comme équivalent le : 2N3906-MBR
2N4126 Transistor au Silicium PNP 25V 200mA HF
2N4220-MBR Transistor FET a canal N 30V 0.2A
2N4236 Transistor au Silicium PNP 80V 3A 1W >3MHz
2N4249 Prendre comme équivalent le : BC556B-MBR
2N4250 Prendre comme équivalent le : BC557B-MBR
2N426 Prendre comme équivalent le : 2N427
2N427 Transistor au Germanium PNP 30V 0.4A 0.15W B>40
2N428 Transistor au Germanium PNP 30V 0.4A 0.15W B>60
2N4286 Transistor au Silicium NPN 30V 0.05A 0.25W
2N4287 Transistor au Silicium NPN 45V 0.1A 0.25W 40MHz
2N4289 Prendre comme équivalent le : BC327-25-MBR
2N4291 Transistor au Silicium PNP 40V 0.2A 0.25W 150MH
2N4302 Transistor FET a canal N 30V 0.5mA 0.3W
2N4347 Transistor au Silicium NPN 140V 5A 100W 0.8MHz
2N4348 Transistor au Silicium NPN 140V 10A 120W >0.2MH
2N4351 Transistor FET a canal N 30V 30mA 0.3W 140KH
2N4391-MBR Transistor FET a canal N 40V 50mA 30E Up<10V
2N4392-MBR Transistor FET a canal N 40V 25mA 60E Up<5V
2N4393-MBR Transistor FET a canal N 40V 5mA 100E Up<3V
2N4398 Prendre comme équivalent le : 2N4399-MBR
2N4399-MBR Prendre comme équivalent le MJ4502-MBR
2N4400 Prendre comme équivalent le : 2N4401-MBR
...
TRƯỜNG ĐẠI HC K THUT CÔNG NGH TP.HCM
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC K THUT CÔNG
NGH TP.HCM
***
oOo
***
KHOA : ĐIN ĐIN T
S TAY TRA CU
TRANSISTOR
Biên Son : Phm Trung Hiếu.
E-mail : 2become1@hopthu.com
MENU :
Transistors 2N4... - 2N9...
PAGE 3
Transistors 2SA
PAGE 8
Transistors 2SB
PAGE 15
Transistors 2SC..
PAGE 21
Transistors 2SD..
PAGE 39
Transistors 2SH..2SK..
PAGE 50
Transistors AC..BC..
PAGE 56
Transistors BD
PAGE 66
Transistors C..D..H..
PAGE 77
SV.PHM TRUNG HIU
KHÓA 2001 LP 01DC1
PAGE 1
Sổ tay tra cứu Transistor - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay tra cứu Transistor - Người đăng: quyet_dau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Sổ tay tra cứu Transistor 9 10 309