Ktl-icon-tai-lieu

Stock Bracket Assembly

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 555 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Stock Bracket Assembly

1

Stock Bracket Assembly
In this project, you will create the Stock Bracket assembly shown in Figure 1. The details of
the components of the Stock Bracket assembly are shown in Figures 2 through 8.

Figure 1 The Stock Bracket assembly

Figure 2 Top and front views of the Stock Support Base

2

Student Project

Figure 3 Front and right-side views of the Stock
Support Roller

Figure 4 Top and front views of the Adjusting Screw
Nut

Figure 5 Front and right-side views of the Support Roller Bracket

Figure 6 Views of the Adjusting Nut Handle and
Adjusting Screw Guide

Stock Bracket Assembly

Figure 7 Views of the Support Adjusting Screw

3

Figure 8 Top and front views of the Thrust
Bearing

...
Stock Bracket Assembly 1
Figure 2 Top and front views of the Stock Support Base
In this project, you will create the Stock Bracket assembly shown in Figure 1. The details of
the components of the Stock Bracket assembly are shown in Figures 2 through 8.
Stock Bracket Assembly
Figure 1 The Stock Bracket assembly
Stock Bracket Assembly - Trang 2
Stock Bracket Assembly - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Stock Bracket Assembly 9 10 516