Ktl-icon-tai-lieu

SỬ DỤNG BÀN CHÀ TÍCH HỢP HÚT BỤI TRONG KHÂU CHÀ BỘT TRÉT TƯỜNG

Được đăng lên bởi khai.phanvan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 552 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỬ DỤNG BÀN CHÀ TÍCH HỢP HÚT BỤI
TRONG KHÂU CHÀ BỘT TRÉT TƯỜNG.
KS Phan văn Khải
Phân Viện Bảo Hộ Lao Động và Bảo vệ Môi trường Miền Nam
TÓM TẮT
Ở nước ta những người làm ở ngành xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, v.v…dễ
mắc bệnh bụi phổi silic. Năm 2002, tỉ lệ người mắc bệnh bụi phổi so với số người nghi ngờ
khi khám phát hiện bệnh nghề nghiệp là rất cao, chiếm 40.7%. Theo kết quả khảo sát của
Viện N/C KHKT – BHLĐ, thì bệnh phổi silic trong sản xuất vật liệu xây dựng chiếm cao
nhất 33.41% số người mắc bệnh này trong cả nước.
Viện Quốc Gia về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ( NIOSH ) của Mỹ đã phải yêu
cầu giúp đỡ để ngăn ngừa những cái chết và bệnh phổi silic cho những công nhân xây dựng
đã nhiễm bụi hô hấp silic.
Hiện nay, người công nhân làm việc ở khâu hoàn thiện ( chà bột trét tường cho
phẳng ) ngôi nhà, căn phòng thường xuyên phải tiếp xúc với bụi do trong bột trét tường có
tới 68 % là bột độn ( thường là bột khoáng calcium carbonat – CaCO3 ) mà chỉ được trang
bị các trang thiết bị cá nhân tối thiểu như khẩu trang đơn giản, mắt kính mà không có một
thiết bị hổ trợ nào khác để hút lượng bụi phát sinh do chà tường.
Như đã biết thành phần cơ bản của bột trét tường có cement ( chiếm 30% ) và bột
khoáng như nói ở trên, là các thành phần dễ gây bệnh bụi phổi silic, bụi phổi sắt, chàm xi
măng, viêm loét giác mạc, ăn mòn da,v.v…nên người công nhân làm việc ở khâu này rất dể
nhiễm bệnh nghề nghiệp.
Việc sử dụng bàn chà như là một miệng hút bụi lưu động, kết nối với thiết bị hút lọc
bụi được xem là giải pháp tốt nhất nhằm làm giảm thiểu ô nhiễm bụi cho công nhân trong
khâu chà bột trét tường.
SUMMARY
In our country, everyone who works in construction industry, building materials
production, etc…easy suffers from silicosis. In 2002, the very high, up to 40.7%,
prelavence of suffered from silicosis workers between the under suspicious circumstances
when they diagnose and treat occupational disease. Base upon the serveyed result of
National Institute of Labour Protection (NILP ), in whole country, the silicosis in building
materials production is high approximately 33.41%.
The national Institute for Occupational Safety and Heath ( NIOS ) requests
assistance in preventing silicosis and deaths in construction worker exposed to respirable
crystalline silica.
Today, workers in perfect division ( polish the wall ) who permanently had
exposure to dust only are supplied minimum individual equipments such as simple mask,
eye glasses but have not any support devices fo...
SỬ DỤNG BÀN CHÀ TÍCH HỢP HÚT BỤI
TRONG KHÂU CHÀ BỘT TRÉT TƯỜNG.
KS Phan văn Khải
Phân Viện Bảo Hộ Lao Động và Bảo vệ Môi trường Miền Nam
TÓM TẮT
Ở nước ta những người làm ở ngành xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, v.v…dễ
mắc bệnh bụi phổi silic. Năm 2002, tỉ lệ người mắc bệnh bụi phổi so với số người nghi ngờ
khi khám phát hiện bệnh nghề nghiệp là rất cao, chiếm 40.7%. Theo kết quả khảo sát của
Viện N/C KHKT – BHLĐ, thì bệnh phổi silic trong sản xuất vật liệu xây dựng chiếm cao
nhất 33.41% số người mắc bệnh này trong cả nước.
Viện Quốc Gia về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ( NIOSH ) của Mỹ đã phải yêu
cầu giúp đỡ để ngăn ngừa những cái chết và bệnh phổi silic cho những công nhân xây dựng
đã nhiễm bụi hô hấp silic.
Hiện nay, người công nhân làm việc ở khâu hoàn thiện ( chà bột trét tường cho
phẳng ) ngôi nhà, căn phòng thường xuyên phải tiếp xúc với bụi do trong bột trét tường có
tới 68 % là bột độn ( thường là bột khoáng calcium carbonat – CaCO
3
) mà chỉ được trang
bị các trang thiết bị cá nhân tối thiểu như khẩu trang đơn giản, mắt kính mà không có một
thiết bị hổ trợ nào khác để hút lượng bụi phát sinh do chà tường.
Như đã biết thành phần cơ bản của bột trét tường có cement ( chiếm 30% ) và bột
khoáng như nói ở trên, là các thành phần dễ gây bệnh bụi phổi silic, bụi phổi sắt, chàm xi
măng, viêm loét giác mạc, ăn mòn da,v.v…nên người công nhân làm việc ở khâu này rất dể
nhiễm bệnh nghề nghiệp.
Việc sử dụng bàn chà như là một miệng hút bụi lưu động, kết nối với thiết bị hút lọc
bụi được xem là giải pháp tốt nhất nhằm làm giảm thiểu ô nhiễm bụi cho công nhân trong
khâu chà bột trét tường.
SUMMARY
In our country, everyone who works in construction industry, building materials
production, etc…easy suffers from silicosis. In 2002, the very high, up to 40.7%,
prelavence of suffered from silicosis workers between the under suspicious circumstances
when they diagnose and treat occupational disease. Base upon the serveyed result of
National Institute of Labour Protection (NILP ), in whole country, the silicosis in building
materials production is high approximately 33.41%.
The national Institute for Occupational Safety and Heath ( NIOS ) requests
assistance in preventing silicosis and deaths in construction worker exposed to respirable
crystalline silica.
Today, workers in perfect division ( polish the wall ) who permanently had
exposure to dust only are supplied minimum individual equipments such as simple mask,
eye glasses but have not any support devices for absorbing dust that arise from polishing
the wall, while in mastic had approximately 68% paded powder ( generally will be CaCO
3
- mineral powder ). As already known, cement (approximately 30% ) and mineral powder
present in the basic component of mastic, they are coomponents that can cause silicosis,
eczema, inflame of cornea, and skin corrosion, etc….So, workers who work in this division
very easy infect by occupational disease.
SỬ DỤNG BÀN CHÀ TÍCH HỢP HÚT BỤI TRONG KHÂU CHÀ BỘT TRÉT TƯỜNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỬ DỤNG BÀN CHÀ TÍCH HỢP HÚT BỤI TRONG KHÂU CHÀ BỘT TRÉT TƯỜNG - Người đăng: khai.phanvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
SỬ DỤNG BÀN CHÀ TÍCH HỢP HÚT BỤI TRONG KHÂU CHÀ BỘT TRÉT TƯỜNG 9 10 836