Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng đồng hồ vạn năng

Được đăng lên bởi Lê Hiền
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu phát tay

Đồng hồ vạn năng

SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG (MULTITESTER).
1. Các bộ phận mặt ngoài của đồng hồ vạn năng:
2

1

3
4
5

9

6
7

8

Hình 1.2.a. Đồng hồ vạn năng.

1). Kim chỉ thị: Chỉ thị giá trị của phép đo trên vạch chia.
2). Thang chia độ ( hình 1.2b): Thang chia độ bao gồm:

A

E

B

F

C

G

D
Hình 1.2.b. Cung chia độ.

- (A) Là vạch chia thang đo điện trở Ω : Dùng để thể hiện giá trị khi sử dụng thang đo
điện trở. Thang đo Ω được đặt trên cùng do phạm vi đo lớn hơn so với các đại lượng khác.
- (B) Là vạch sáng: Dùng làm giải phân cách và giúp chúng ta đọc kết quả chính xác hơn.
- (C và D) Là vạch chia thang đo điện áp một chiều (VDC): Dùng để thể hiện giá trị
điểm kim dừng khi sử dụng đo điện áp một chiều DC.
- (D) Là vạch chia thang đo điện áp xoay chiều (VAC): Dùng để thể hiện giá trị điểm
kim dừng khi sử dụng đo điện áp một chiều AC.
- (E) Là vạch chia thang đo hệ số khuếch đại 1 chiều hfe.
+/ Chọn thang đo X10.
+/ Hiệu chỉnh kim đồng hồ về vị trí 0Ω.
+/ Cắm trực tiếp các chân của Transistor vào các khe đo hfe.
Ic
+/ Giá trị của hfe được đọc ở trên đồng hồ: Giá trị này chính là tỷ số
, là hệ số khuếch
Ib
đại 1 chiều của Transistor.
- (F) Là vạch chia thang đo kiểm tra dòng điện rò ICEO (leakage current):
*/ Kiểm tra Transistor:
+/ Chọn dải đo x10 (15mA) đối với loại Transistor có kích thước nhỏ (small size
Transistor), hoặc x1 (150mA) đối với Transistor có kích thước lớn (big size Transistor).
+/ Hiệu chỉnh kim đồng hồ về vị trí 0Ω.
Kết nối để kiểm tra Transistor:
Đối với Transistor loại NPN, cực “N” của điểm kiểm tra được kết nối với cực “C” của
Transistor, và cực “P” được kết nối với cực “E” của Transistor. Đối với Transistor loại PNP
thì thực hiện ngược lại.
-1-

Tài liệu phát tay

Đồng hồ vạn năng

+/ Nếu các điểm rơi nằm trong vùng màu đỏ của thang đo I ceo, thì Transistor đó là tốt.
Ngược lại khi chuyển lên vùng gần với the, thì Transistor này chắc chắn bị lỗi.
*/Kiểm tra Diode:
+/ Lựa chọn thang đo X1K đối với dòng qua Diode từ 0÷150µA; chọn thang x100 đối
với dòng 0÷1,5mA; chọn thang x10 đối với dòng 0÷15mA; chọn thang X1 đối với dòng
0÷150mA.
+/ Kết nối để kiểm tra Diode:
Nếu kiểm tra dòng thuận, nối cực “N” của mạch kiểm tra với cực (+) của Diode, cực“P”
của mạch kiểm tra với cực (-) của Diode. Còn nếu kiểm tra dòng ngược thì làm ngược lại.
+/ Giá trị của dòng điện thuận và ngược được đọc ở thang LI.
+/ Độ tuyến tính của điện áp thuận của Diode được đọc ở thang LV trong khi kiểm tra
dòng thuận hoặc dòng ngược.
- (G) Là v...
Tài liệu phát tay Đồng hồ vạn năng
SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG (MULTITESTER) .
1. Các bộ phận mặt ngoài của đồng hồ vạn năng:
1). Kim chỉ thị: Chỉ thị giá trị của phép đo trên vạch chia.
2). Thang chia độ ( hình 1.2b): Thang chia độ bao gồm:
- (A) vạch chia thang đo điện trở Ω : Dùng để thể hiện giá trị khi sử dụng thang đo
điện trở. Thang đo Ω được đặt trên cùng do phạm vi đo lớn hơn so với các đại lượng khác.
- (B) Là vạch sáng: Dùng làm giải phân cách và giúp chúng ta đọc kết quả chính xác hơn.
- (C D) vạch chia thang đo điện áp một chiều (VDC): Dùng để thể hiện giá trị
điểm kim dừng khi sử dụng đo điện áp một chiều DC.
- (D) vạch chia thang đo điện áp xoay chiều (VAC): Dùng để thể hiện giá trị điểm
kim dừng khi sử dụng đo điện áp một chiều AC.
- (E) Là vạch chia thang đo hệ số khuếch đại 1 chiều h
fe
.
+/ Chọn thang đo X10.
+/ Hiệu chỉnh kim đồng hồ về vị trí 0Ω.
+/ Cắm trực tiếp các chân của Transistor vào các khe đo h
fe
.
+/ Giá trị của h
fe
được đọctrên đồng hồ: Giá trị này chính là tỷ số
b
c
I
I
, hệ số khuếch
đại 1 chiều của Transistor.
- (F) Là vạch chia thang đo kiểm tra dòng điện rò I
CEO
(leakage current):
*/ Kiểm tra Transistor:
+/ Chọn dải đo x10 (15mA) đối với loại Transistor kích thước nhỏ (small size
Transistor), hoặc x1 (150mA) đối với Transistor có kích thước lớn (big size Transistor).
+/ Hiệu chỉnh kim đồng hồ về vị trí 0Ω.
Kết nối để kiểm tra Transistor:
Đối với Transistor loại NPN, cực “N” của điểm kiểm tra được kết nối với cực “C” của
Transistor, cực “P” được kết nối với cực “E” của Transistor. Đối với Transistor loại PNP
thì thực hiện ngược lại.
- 1 -
1
5
6
2
3
4
7
9
8
Hình 1.2.a. Đồng hồ vạn năng.
B
A
C
D
E
F
G
Hình 1.2.b. Cung chia độ.
Sử dụng đồng hồ vạn năng - Trang 2
Sử dụng đồng hồ vạn năng - Người đăng: Lê Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Sử dụng đồng hồ vạn năng 9 10 295