Ktl-icon-tai-lieu

sử dụng optisystem 7.0

Được đăng lên bởi Đăng Thư Võ
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 9316 lần   |   Lượt tải: 39 lần
Tel: 0935 88 53 51

mail:vanbinhbtit@gmail.com Ym:toidaumuonkhoc_bt

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM OPTISYSTEM


1

Tel: 0935 88 53 51

mail:vanbinhbtit@gmail.com Ym:toidaumuonkhoc_bt

Cùng với sự bùng nổ về nhu cầu thông tin, các hệ thống thông tin quang ngày càng trở nên phức tạp. Để
phân tich, thiết kế các hệ thống này bắt buộc phải sử dụng các công cụ mô phỏng
OptiSystem là phần mềm mô phỏng hệ thống thông tin quang. Phần mềm này có khả năng thiết kế, đo kiểm tra
và thực hiện tối ưu hóa rất nhiều loại tuyến thông tin quang, dựa trên khả năng mô hình hóa các hệ thống
thông tin quang trong thực tế. Bên cạnh đó, phần mềm này cũng có thể dễ dàng mở rộng do người sử dụng có
thể đưa thêm các phần tử tự định nghĩa vào.
Phần mềm có giao diện thân thiện, khả năng hiển thị trực quan.

1. CÁC ỨNG DỤNG CỦA OPTISYSTEM
Optisystem cho phép thiết kế tự động hầu hết các loại tuyến thông tin quang ở lớp vật lý, từ hệ thống đường
trục cho đến các mạng LAN, MAN quang. Các ứng dụng cụ thể bao gồm:
-

Thiết kế hệ thống thông tin quang từ mức phần tử đến mức hệ thống ở lớp vật lý

-

Thiết kế mạng TDM/WDM và CATV

-

Thiết kế mạng FTTx dựa trên mạng quang thụ động (PON)

-

Thiết kế hệ thống ROF (radio over fiber)

-

Thiết kế bộ thu, bộ phát, bộ khuếch đại quang

-

Thiết kế sơ đồ tán sắc

-

Đánh giá BER và penalty của hệ thông với các mô hình bộ thu khác nhau

-

Tính toán BER và quĩ công suất tuyến của các hệ thống có sửng dụng khuếch đại quang.

-

…..

2. CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA OPTISYSTEM
2.1 Thư viện các phần tử (Component Library)
Optisystem có một thư viện các phần tử phong phú với hàng trăm phần tử được mô hình hóa để có đáp
ứng giống như các thiết bị trong thực tế. Cụ thế bao gồm:
-

Thư viện nguồn quang

-

Thư viện các bộ thu quang

-

Thư viện sợi quang

-

Thư viện các bộ khuếch đại (quang, điện)

-

Thư viện các bộ MUX, DEMUX

-

Thư viên các bộ lọc (quang, điện)

-

Thư viện các phần tử FSO

-

Thư viện các phần tử truy nhập

-

Thư viện các phần tử thụ động (quang, điện)

-

Thư viện các phần tử xử lý tín hiệu (quang, điện)

-

Thư viện các phần tử mạng quang2

Tel: 0935 88 53 51
-

mail:vanbinhbtit@gmail.com Ym:toidaumuonkhoc_bt

Thư viện các thiết bị đo quang, đo điện

Ngoài các phần tử đã được định nghĩa sẵn, Optisystem còn có:
-

Các phần tử Measured components. Với các phần tử này, Optisystem cho phép nhập các tham số
được đo từ các thiết bị thực của các nhà cung cấp khác nhau.

-

Các phần tử do người sử...
Tel: 0935 88 53 51 mail:vanbinhbtit@gmail.com Ym:toidaumuonkhoc_bt
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM OPTISYSTEM
www.vanbinh.huhohi.com 1
sử dụng optisystem 7.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sử dụng optisystem 7.0 - Người đăng: Đăng Thư Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
sử dụng optisystem 7.0 9 10 818