Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng winAVR

Được đăng lên bởi anhvu01011994-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 691 lần   |   Lượt tải: 0 lần
WinAVR là công cụ chính tôi dùng trong các bài hướng dẫn sử dụng các
modules trên chip AVR bằng ngôn ngữ C. Tuy nhiên, bài này tôi không nói
về lập trình C mà chủ yếu hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng WinAVR. Tôi
sẽ dùng ví dụ quét LED của bài "Làm quen AVR" để minh họa, nhưng phần
code sẽ được viết lại bằng ngôn ngữ C thay cho ASM.
I. Giới thiệu WinAVR.
Tại sao C: như tôi đã trình bày ở các bài học trước, khi bạn đã hiểu về
AVR, để thực hiện các ứng dụng, bạn có thể không nhất thiết phải luôn lập trình
bằng ASM. Ngôn ngữ cấp cao như C sẽ giúp cho bạn xây dựng các ứng dụng
nhanh chóng và dễ dàng hơn, tuy nhiên không vì thế mà bạn “quên” ASM, lập
trình bằng C kết hợp ASM là giải pháp hay nhất. Một chú ý là chúng ta chỉ sử
dụng C để đơn giản hóa lập trình tính toán, cấu trúc điều khiển…lập trình C cho
AVR không có nghĩa là bạn không cần biết cấu trúc và cách thức hoạt động của
chip!!!
Tại sao WinAVR: WinAVR (đọc là Whenever: theo tác giả của WinAVR)
là một bộ phần mềm mã nguồn mở bao gồm các công cụ cho dòng vi điều khiển
AVR . WinAVR chạy trên nền hệ điều hành Windows, nó bao gồm các công cụ
sau:


Trình biên dịch avr-gcc: GNU GCC là trình biên dịch C, C++ phát
triển bởi cộng đồng mã nguồn mở GNU, avr-gcc phát triển riêng cho AVR.



Chương trình nạp chip avrdude.



Chương trình debugger avr-gdb.



Programmer Notepad: trình biên tập code hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như
C, C++, CSS, HTML, Java,…



MFile: tiện ích tạo các file Makefile dùng trong quá trình biên dịch
code…
Cốt lõi của WinAVR là trình biên dịch GNU GCC và thư viện avr-libc, đây
là bộ công cụ lập trình C miễn phí hoàn chỉnh duy nhất cho AVR. Có thể nói bộ
công cụ này góp phần không nhỏ giúp cho chip AVR ngày càng trở nên phổ
biến. WinAVR liên tục được cập nhật và hoàn thiện bởi rất nhiều người, nguồn

tài liệu và chương trình mẫu viết bằng công cụ này là rất lớn…Đây là những lí
do chính khiến tôi chọn WinAVR để giới thiệu với bạn.
Download và cài đặt: có 2 cách để bạn cài đặt bộ công cụ C cho AVR,
cách thứ nhất, bạn download từng phần gồm binutils, gnu-gcc, avr-libc, và
avrdude…rồi cài đặt (cách này thường được sử dụng trên hệ điều hành Linux…
tôi sẽ giới thiệu trong 1 tài liệu khác) và cách thứ 2 là dùng WinAVR (dành cho
windows). Bạn có thể download trực tiếp phiên bản mới nhất tại website chính
thức của WinAVR:  Quá trình cài đặt
tương đối dễ dàng vì bạn có thể chỉ cần làm theo các lựa chọn mặc định. Sau
khi cài đặt WinAVR vào máy (tôi giả sử thư mụ...
WinAVR là công cụ chính tôi dùng trong các bài hướng dẫn sử dụng các
modules trên chip AVR bằng ngôn ngữ C. Tuy nhiên, bài này tôi không nói
về lập trình C mà chủ yếu hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng WinAVR. Tôi
sẽ dùng ví dụ quét LED của bài "Làm quen AVR" để minh họa, nhưng phần
code sẽ được viết lại bằng ngôn ngữ C thay cho ASM.
I. Giới thiệu WinAVR.
Tại sao C: như tôi đã trình bày ở các bài học trước, khi bạn đã hiểu về
AVR, để thực hiện các ứng dụng, bạn có thể không nhất thiết phải luôn lập trình
bằng ASM. Ngôn ngữ cấp cao như C sẽ giúp cho bạn xây dựng các ứng dụng
nhanh chóng và dễ dàng hơn, tuy nhiên không vì thế mà bạn “quên” ASM, lập
trình bằng C kết hợp ASM là giải pháp hay nhất. Một chú ý là chúng ta chỉ sử
dụng C để đơn giản hóa lập trình tính toán, cấu trúc điều khiển…lập trình C cho
AVR không có nghĩa là bạn không cần biết cấu trúc và cách thức hoạt động của
chip!!!
Tại sao WinAVR: WinAVR (đọc là Whenever: theo tác giả của WinAVR)
là một bộ phần mềm mã nguồn mở bao gồm các công cụ cho dòng vi điều khiển
AVR . WinAVR chạy trên nền hệ điều hành Windows, nó bao gồm các công cụ
sau:
Trình biên dịch avr-gcc: GNU GCC là trình biên dịch C, C++ phát
triển bởi cộng đồng mã nguồn mở GNU, avr-gcc phát triển riêng cho AVR.
Chương trình nạp chip avrdude.
Chương trình debugger avr-gdb.
Programmer Notepad: trình biên tập code hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như
C, C++, CSS, HTML, Java,…
MFile: tiện ích tạo các file Makefile dùng trong quá trình biên dịch
code…
Cốt lõi của WinAVR là trình biên dịch GNU GCC và thư viện avr-libc, đây
là bộ công cụ lập trình C miễn phí hoàn chỉnh duy nhất cho AVR. Có thể nói bộ
công cụ này góp phần không nhỏ giúp cho chip AVR ngày càng trở nên phổ
biến. WinAVR liên tục được cập nhật và hoàn thiện bởi rất nhiều người, nguồn
Sử dụng winAVR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng winAVR - Người đăng: anhvu01011994-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Sử dụng winAVR 9 10 26