Ktl-icon-tai-lieu

Sửa chữa động cơ tàu thủy

Được đăng lên bởi mrbahanh
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 3158 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƯƠNG 7

SƯA CHƯA ĐÔNG CƠ DIESEL TAU THUY
̉
̃
̣
̀
̉
            
           

 

 

7.2 RÚT VÀ KIỂM TRA 
PISTON VÀ BIÊN

 

 

7.2.1 THÁO NẮP XI LANH VÀ CƠ CẤU NHÓM PISTON – BIÊN
•

 

Nhóm piston­ biên bao gồm piston, xéc măng, biên, ổ đỡ đầu to và đầu nhỏ 
biên ,chốt piston (động cơ không có patanh bàn trượt), cán piston, đầu chữ 
thập, con trượt (đông cơ patang ban trươt
̣
̀
̣

1.  Trục  khủyu 
4.  Cán  Piston
2.  Thanh  truyền
5.  Piston
 
3. Bàn trượt

7.2.1 THÁO NẮP XI LANH VÀ CƠ CẤU NHÓM PISTON – BIÊN

1.Thao năp xylanh:
́
́

• Khi  tháo  các  ê  cu  nắp  xilanh  phải  chú  ý  tháo  theo  thứ  tự 
hướng  dẫn  nếu  có,  hoặc  tháo  theo  nguyên  tắc  đối  xứng  của 
các bulông. Lượt tháo đầu tiên thường chỉ nới lỏng khoảng 1/4 
÷ 1/8 vòng (khi sử dụng dụng cụ tháo thông thường) hoặc bơm 
dầu đủ áp suất tháo theo hướng dẫn cụ thể (khi dùng dụng cụ 
thủy lực).
• Dụng cụ để nhấc nắp xilanh có thể sử dụng các bulông vòng, 
bộ gá, dây cáp, palăng tuỳ thuộc vào kết cấu, kích thước trọng 
lượng của nắp cụ thể.

 

 

7.2.1 THÁO NẮP XI LANH VÀ CƠ CẤU NHÓM PISTON – BIÊN

2.Thao nưa dươi đâu to biên:
́
̉
́
̀

 

•Tháo nửa dưới đầu to biên, lưu ý 
đánh  dấu  vị  trí  xiết  của  bu  lông 
biên (nếu không có dụng cụ đo lực 
hoặc  dụng  cụ  tháo  không  phải  là 
thủy lực). Via trục khủyu đến vị trí 
phù  hợp,  sử  dụng  dụng  cụ  tháo 
lỏng  bulông  biên  đến  khi  có  thể 
tháo  được  bằng  tay.  Sau  đó  via 
động cơ tới điểm chết trên (ĐCT).
Một số động cơ nửa dưới của đầu 
to biên rất lớn, không thể dùng tay 
để  nâng  ra  ngoài.  Do  vậy,  bắt 
buộc  phải  sử  dụng  các  thiết  bị 
treo, kéo
 

7.2.1 THÁO NẮP XI LANH VÀ CƠ CẤU NHÓM PISTON – BIÊN

3.Rut nhom Piston­Biên:
́
́
•
•
•
•
•
•

 

Sử dụng đúng các dụng cụ chuyên dùng (palăng cố định hoặc chọn, 
bộ gá để rút piston).
Tiến hành vệ sinh sạch sẽ khu vực buồng đốt, nếu có các vết xước ở 
khu vực  trên sơ mi phải thủ tiêu.
Tháo nửa dưới đầu to biên.
Lắp bộ gá lên đỉnh piston (mỗi động cơ cơ một bộ gá riêng). Trước 
khi lắp bộ gá bằng bu lông trên đỉnh lưu ý vệ sinh sạch lỗ để khi vặn 
bulông không bị kẹt và đảm bảo chắc chắn.
Dùng palăng kéo nhóm piston biên lên theo hướng thẳng với đường 
tâm xilanh.
Đối với động cơ có bàn trượt thì công việc tháo phức tạp hơn. Thường 
thì tháo rời cán và biên ra và kéo piston cùng với cán lên. Nói chung 
phải nghiên cứu tỷ mỉ kết cấu của từng động cơ cụ thể. Tuy nhiên ở 
một số trường hợp như động cơ 3D6, 2D12,... phải lật ngược động cơ 
lên rồi mới tháo được nhóm...
CHƯƠNG 7
SƯA CHƯA ĐÔNG CƠ DIESEL TAU THUỶ ̃ ̣ ̀ ̉
Sửa chữa động cơ tàu thủy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sửa chữa động cơ tàu thủy - Người đăng: mrbahanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Sửa chữa động cơ tàu thủy 9 10 346