Ktl-icon-tai-lieu

Sửa chữa máy công cụ

Được đăng lên bởi Thắm Nguyễn
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2005 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI TẬP LỚN: SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ

1

NHẬN XÉT
(Của giảng viên hướng dẫn)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

GVHD: Th.S Trần Đức Toàn

SVTH: Nguyễn Thành Công

2

BÀI TẬP LỚN: SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ

MỤC LỤC
I.

MỐI GHÉP ĐINH TÁN.........................................................................................4
1.1. Khái niệm.........................................................................................................4
1.2. Đặc điểm cấu tạo..............................................................................................4
1.3. Trạng thái làm việc của mối ghép đinh tán......................................................5
1.3.1. Tán nóng...................................................................................................5
1.3.2. Tán nguội.................................................................................................5
1.4. Tính toán mối ghép đinh tán............................................................................6
1.5. Vẽ quy ước đinh tán.........................................................................................7
1.6. Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng.............................................................8
1.6.1. Ưu điểm:...................................................................................................8
1.6.2. Nhược điểm:.............................................................................................8
1.6.3. Phạm vi ứng dụng....................................................................................8

II. MỐI GHÉP HÀN...................................................................................................8
2.1. Khái niệm...............................................................................................
BÀI TẬP LỚN: SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ 1
NHẬN XÉT
(Của giảng viên hướng dẫn)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
GVHD: Th.S Trần Đức Toàn SVTH: Nguyễn Thành Công
Sửa chữa máy công cụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sửa chữa máy công cụ - Người đăng: Thắm Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Sửa chữa máy công cụ 9 10 843