Ktl-icon-tai-lieu

Sửa chữa máy thi công trong xây dựng

Được đăng lên bởi Dinh Huynh
Số trang: 228 trang   |   Lượt xem: 3738 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ
TÊN NGHỀ: SỬA CHỮA MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG
MÃ NGHỀ:…………………………………………………..

Hà Nội, năm 2011

1

GIỚI THIỆU CHUNG
I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG.

Căn cứ công văn số 778/ TCDN – KNN ngày 25/ 5/ 2009 của Tổng cục dạy
nghề về việc triển khai xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề năm 2009. Bộ xây
dựng đã ra quyết định thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng
nghề cho nghề sửa chữa máy thi công xây dựng. Trên cơ sở hợp đồng xây dựng
tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia được ký kết giữa Viện nghiên cứu khoa học
dạy nghề và Vụ kỹ năng nghề - Tổng cục Dạy nghề và Ban chủ nhiệm xây dựng
tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề sửa chữa máy thi công xây dựng. Ban
chủ nhiệm đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện các nội dung:
1. Tiếp nhận các tài liệu đã được biên soạn về chương trình khung, bộ phân
tích nghề, tiêu chuẩn kỹ năng nghề trước năm 2008.
2. Thu tập các tài liệu tham khảo đã có của Cộng hòa Pháp, Úc.
3. Xây dựng các mẫu phiếu điều tra về quy trình công việc và vị trí làm việc
để tham khảo gửi đến các đơn vị có hoạt động sửa chữa máy xây dựng như:
- Công ty Thiết bị phụ tùng Giao thông vận tải.
- Công ty Cổ phần ô tô Vĩnh Phúc.
- Công ty Xây dựng Vạn Xuân – Thanh Trì – Hà Nội.
- Công ty ô tô 1-5 – Hà Nội.
- Nhà máy ôtô Cửu Long – Hưng Yên.
4. Trên cở sở kết quả điều tra, tham khảo các tài liệu liên quan của Pháp, Úc
và căn cứ vào nội dung của quyết định 09/2008 ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng
Bộ lao động - Thương binh và xã hội, Ban chủ nhiệm đã xây dựng phiếu phân
tích nghề, sắp xếp danh mục các công việc theo 5 bậc trình độ kỹ năng và xây
dựng các tiêu chuẩn thực hiện công việc cho nghề sửa chữa thi máy công xây
dựng.
Bộ tiêu chuẩn kĩ năng nghề đã được biên soạn dựa trên quyết định
09/2008 ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và Xã hội
sẽ là cơ sở để đánh giá kỹ năng cho người lao động theo 5 bậc trình độ, nó là căn
cứ để các doanh nghiệp tuyển chọn, bố trí lực lượng lao động hợp lý và là căn
cứ để thỏa thuận lương cho người lao động. Tài liệu này cũng sẽ giúp cho các cơ
sở đào tạo có các tiêu chí biên soạn tổ chức giảng dạy cho các đối tượng có nhu
cầu học tập, nâng cao trình độ.
Trong quá trình biên soạn, ban chủ nhiệm đã nhận được sự quan tâm chỉ
đạo của Tổng cục Dạy nghề, các doanh nghiệp phối hợp để bộ tiêu chuẩn kỹ
năng nghề đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

2

II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG.

TT
Họ và tên
1 Nguyễn Bỉnh Khiêm
2

Nguyễn Văn Tiến

3

Nguyễn Công Đảm

4

Lưu Văn Long

5

Nguyễn Vă...
1
TIÊU CHUN K NĂNG NGH
TÊN NGH: SA CHA MÁY THI CÔNG XÂY DNG
MÃ NGH:…………………………………………………..
Hà Ni, năm 2011
Sửa chữa máy thi công trong xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sửa chữa máy thi công trong xây dựng - Người đăng: Dinh Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
228 Vietnamese
Sửa chữa máy thi công trong xây dựng 9 10 202