Ktl-icon-tai-lieu

sức bền vật liệu 10

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU

CHAPTER

10

MECHANICS OF
MATERIALS
Ferdinand P. Beer
E. Russell Johnston, Jr.
John T. DeWolf
Lecture Notes:
J. Walt Oler
Texas Tech University

THANH CONG PHẲNG

Third
Edition

MECHANICS OF MATERIALS
10.1. Khái niệm chung

Trong thực tế ta gặp các loại thanh có trục cong, thường gọi tắt là
thanh cong. Ví dụ như móc cần trục, vòng mắt xích…
Giới hạn chỉ nghiên cứu cách tính toán các thanh cong phẳng trong
trường hợp mặt cắt ngang có ít nhất một trục đối xứng và tải trọng
nằm trong mặt phẳng đối xứng yoz của thanh.
+ Trường hợp thanh cong chịu kéo (nén) thuần tuý phẳng trên mặt cắt
ngang chỉ tồn tại lực dọc NZ
+ Trường hợp trường hợp thanh cong chịu uốn thuần tuý phẳng trên
mặt cắt ngang chỉ tồn tại mômen uốn MX
+ Trường hợp thanh cong chịu lực phức tạp, trên mặt cắt ngang tồn
tại đồng thời cả 3 thành phần nội lực.
r0
< 10
+ Thanh cong có độ cong lớn, khi tỷ số
h
r0
+ Thanh cong có độ cong bé khi tỷ số
≥ 10
h

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

MECHANICS OF MATERIALS
10.2. Ứng suất trong thanh cong
10.2.1. Uốn thuần tuý
a. Định nghĩa
Thanh cong chịu uốn thuần tuý là thanh cong chịu lực sao cho trên mặt
cắt ngang của nó chỉ có một thành phần mômen uốn Mx
b. Các giả thiết
- Giả thuyết về mặt cắt ngang
- Giả thuyết về các thớ dọc
c. Sự phân bố ứng suất trên mặt cắt ngang
+ Chiều dài của thớ m-n trước khi biến dạng:
dS = rdϕ
+ Sau biến dạng thớ m-n giãn ra 1 lượng
∆dS = ( r - rth) ∆dϕ
© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

MECHANICS OF MATERIALS
10.2. Ứng suất trong thanh cong

a
m

M

M

c
01

0
c
d'
b

M

Lớp trung hoà

z
c1

d
∆ dϕ

Đường Trung hoà

Hình 10.2

n

r r r
0
th
dϕ

Hình 10.1

© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

∆ds
M

Third
Edition

MECHANICS OF MATERIALS
10.2. Ứng suất trong thanh cong

∆ds r − rth ∆dφ
=
.
Vậy độ giãn dài tương đối ε z =
ds
r
dφ
Theo định luật Húc có

∆dφ r − rth
σ = E.ε = E.
.
(10 − 1)
dφ
r

Lập tổng hình chiếu của nội lực theo phương z

N = ∫ σ dF 10-2
F

Tổng mômen của nội lực đối với trục vuông góc với mặt phẳng đối
xứng và đi qua tâm cong của thanh
M = ∫ σ dF .r

10-3

F

Thay (10-1) vào (10-2), do thanh chịu uốn thuần túy nên:
© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Third
Edition

MECHANICS OF MATERIALS
10.2. Ứng suất trong thanh cong

∆dφ r − rth
N = ∫E
dF = 0
dφ
r
F

Vì tỷ số

∆dφ
= const đối với mọi điểm trên mặt cắt nên
dφ

∆dϕ r − rth
E
dF = 0 hay
∫
dϕ F r

Từ đó rút...
MECHANICS OF
MATERIALS
Ferdinand P. Beer
E. Russell Johnston, Jr.
John T. DeWolf
Lecture Notes:
J. Walt Oler
Texas Tech University
CHAPTER
BỘ MÔN CƠ HỌC VẬT LIỆU
10
THANH CONG PHẲNG
sức bền vật liệu 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sức bền vật liệu 10 - Người đăng: xuanquyen23111992tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
sức bền vật liệu 10 9 10 660