Ktl-icon-tai-lieu

tái chế rác thải điện tử

Được đăng lên bởi huongtram1624
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1953 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tái chế rác thải điện tử : Đánh giá ban đầu của Hoa Kỳ và lựa chọn công nghệ.
Tóm tắt:
Thời gian sử dụng của các thiết bị điện tử tương đối ngắn và ngày càng giảm. Đó là kết
quả của việc thay đổi nhanh chóng các tính năng và khả năng sử dụng của thiết bị. Điều
này tạo ra một lượng chất thải là các thiết bị điện tử lỗi thời ( rác thải điện tử : e-waste).
Mặc dù có các phương pháp xử lý rác thải điện tử thông thường nhưng các phương pháp
này có các nhược điểm về kinh tế và môi trường. Như một kết quả, việc lựa chọn phương
pháp quản lý rác thải điện tử cần được xem xét, ví dụ như tái chế. Nhưng tái tế chất thải
rắn có thời gian sử dụng ngắn vẫn chưa thực hiện được do chưa có cơ sở hạ tầng vững
chắc tại chỗ.
Trong bài báo này, phần đầu mô tả xu hướng về số lượng rác thải điện tử, các phương
pháp tái chế hiện nay và phương pháp thu gom. Phần sau mô tả các phương pháp để phục
hồi nguyên liệu từ rác thải điện tử hiện nay. Đặc biệt, thảo luận các công nghệ tái chế
thủy tinh, nhựa và các kim loại trong các rác thải điện tử khác nhau. Đối với thủy tinh, tái
chế thủy tinh và công nghệ tái chế dẫn xuất của thủy tinh cũng được trình bày. Đối với
nhựa, các phương pháp tái chế hóa học ( nguyên liệu), tái chế cơ khí, tái chế nhiệt được
phân tích. Quá trình thu hồi đồng (Cu), chì (Pb) và các kim loại quý như: vàng (Au), bạch
kim (Pt) và palladium được xem xét. Các quá trình này được mô tả và so sánh trên cơ sở
về công nghệ, nguồn lực và các vật liệu đầu vào - đầu ra có sẳn trong hệ thống.
1. Giới thiệu:

Từ những năng 1980, với sự phát triển theo định hướng nhu cầu sử dụng điện và công
nghệ điện tử của người tiêu dùng, số lượng lớn các thiết bị điện tử được bán cho người
tiêu dùng. Thời gian sử dụng của các thiết bị điện tử tiêu dùng (CEDs) là tương đối ngắn
và giảm dần như là kết quả của những thay đối nhanh chóng của các tính năng và khả
năng của các thiết bị. Điều này đã tạo ra một dòng chất thải lớn các thiết bị lỗi thời.

Phương pháp xử lý thông thường và đơn giản của chất thải ở Mỹ là chôn lấp trong các bãi
rác và đốt. Việc tăng diện tích đất sử dụng cho chôn lấp là một gánh nặng môi trường cho
chúng ta. Ngoài ra, việc thiếu bãi rác và chất lượng môi trường ngày càng được quan tâm,
từ đó mong muốn chuyển sang các phương pháp xử lý chất thải được. Phương án mới về
quản lý chất thải để chuyển hướng cuối vòng đời (EOL) của các thiết bị điện tử từ bãi
chôn lấp và đốt. Tuy nhiên có một số yếu tố cần xem xét trong quá trình chuyển hướng
phát triển chiến lược thành công. C...
Tái chế rác thải điện tử : Đánh giá ban đầu của Hoa Kỳ và lựa chọn công nghệ.
Tóm tắt:
Thời gian sử dụng của các thiết bị điện tử tương đối ngắn và ngày càng giảm. Đó là kết
quả của việc thay đổi nhanh chóng các tính năng và khả năng sử dụng của thiết bị. Điều
này tạo ra một lượng chất thải là các thiết bị điện tử lỗi thời ( rác thải điện tử : e-waste).
Mặc dù có các phương pháp xử lý rác thải điện tử thông thường nhưng các phương pháp
này có các nhược điểm về kinh tế và môi trường. Như một kết quả, việc lựa chọn phương
pháp quản lý rác thải điện tử cần được xem xét, ví dụ như tái chế. Nhưng tái tế chất thải
rắn có thời gian sử dụng ngắn vẫn chưa thực hiện được do chưa có cơ sở hạ tầng vững
chắc tại chỗ.
Trong bài báo này, phần đầu mô tả xu hướng về số lượng rác thải điện tử, các phương
pháp tái chế hiện nay và phương pháp thu gom. Phần sau mô tả các phương pháp để phục
hồi nguyên liệu từ rác thải điện tử hiện nay. Đặc biệt, thảo luận các công nghệ tái chế
thủy tinh, nhựa và các kim loại trong các rác thải điện tử khác nhau. Đối với thủy tinh, tái
chế thủy tinh và công nghệ tái chế dẫn xuất của thủy tinh cũng được trình bày. Đối với
nhựa, các phương pháp tái chế hóa học ( nguyên liệu), tái chế cơ khí, tái chế nhiệt được
phân tích. Quá trình thu hồi đồng (Cu), chì (Pb) và các kim loại quý như: vàng (Au), bạch
kim (Pt) và palladium được xem xét. Các quá trình này được mô tả và so sánh trên cơ sở
về công nghệ, nguồn lực và các vật liệu đầu vào - đầu ra có sẳn trong hệ thống.
1. Giới thiệu:
Từ những năng 1980, với sự phát triển theo định hướng nhu cầu sử dụng điện và công
nghệ điện tử của người tiêu dùng, số lượng lớn các thiết bị điện tử được bán cho người
tiêu dùng. Thời gian sử dụng của các thiết bị điện tử tiêu dùng (CEDs) là tương đối ngắn
và giảm dần như là kết quả của những thay đối nhanh chóng của các tính năng và khả
năng của các thiết bị. Điều này đã tạo ra một dòng chất thải lớn các thiết bị lỗi thời.
tái chế rác thải điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tái chế rác thải điện tử - Người đăng: huongtram1624
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
tái chế rác thải điện tử 9 10 463