Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu cảm biến vị trí bướm ga

Được đăng lên bởi Huỳnh Bảo Châu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 636 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CẢM BIẾN VỊ TRÍ BƯỚM GA
Cảm biến vị trí bướm ga được lắp trên cổ họng gió. Cảm biến này biến
đổi góc mở bướm ga thành điện áp, được truyền đến ECU động cơ như
tín hiệu mở bướm ga (VTA).

Ngoài ra, một số thiết bị truyền một tín hiệu IDL riêng biệt. Các bộ phận
khác xác định nó lúc tại thời điểm chạy không tải khi điện áp VTA này ở
dưới giá trị chuẩn.

CÁC LOẠI CẢM BIẾN VỊ TRÍ BƯỚM GA
1. Loại tiếp điểm
Loại cảm biến vị trí bướm ga này dùng tiếp điểm không tải (IDL)
và tiếp điểm trợ tải (PSW) để phát hiện xem động cơ đang chạy không
tải hoặc đang chạy dưới tải trọng lớn.

Khi bướm ga được đóng hoàn toàn, tiếp điểm IDL đóng ON và tiếp
điểm PSW ngắt OFF.
ECU động cơ xác định rằng động cơ đang chạy không tải.Khi đạp bàn
đạp ga, tiếp điểm IDL sẽ bị ngắt OFF, và khi bướm ga mở quá một điểm
xác định, tiếp điểm PSW sẽ đóng ON, tại thời điểm này ECU động cơ
xác định rằng động cơ đang chạy dưới tải nặng.
2. Loại tuyến tính
Như trình bày trong hình minh họa, cảm biến này gồm có 2 con trượt và
một điện trở, và các tiếp điểm cho các tín hiệu IDL và VTA được cung
cấp ở các đầu của mỗi tiếp điểm.
Khi tiếp điểm này trượt dọc theo điện trở đồng thời với góc mở bướm
ga, điện áp này được đặt vào cực VTA theo tỷ lệ thuận với góc mở của

bướm ga.

Khi bướm ga được đóng lại hoàn toàn, tiếp điểm của tín hiệu IDL được
nối với các cực IDL và E2.
+ Các cảm biến vị trí bướm ga loại tuyến tính hiện nay có các kiểu
không có tiếp điểm IDL hoặc các kiểu có tiếp điểm IDL nhưng nó không
được nối với ECU động cơ. Các kiểu này dùng tín hiệu VTA để thực
hiện việc điều khiển đã nhớ và phát hiện trạng thái chạy không tải.
+ Một số kiểu sử dụng tín hiệu ra hai hệ thống (VTA1, VTA2) để tăng
độ tin cậy.

3. Loại phần tử Hall

Cảm biến vị trí bướm ga loại phần tử Hall gồm có các mạch IC Hall
làm bằng các phần tử Hall và các nam châm quay quanh chúng. Các
nam châm được lắp ở trên trục bướm ga và quay cùng với bướm ga.
Khi bướm ga mở, các nam châm quay cùng một lúc, và các nam châm
này thay đổi vị trí của chúng. Vào lúc đó, IC Hall phát hiện sự thay đổi
từ thông gây ra bởi sự thay đổi của vị trí nam châm và tạo ra điện áp ra
của hiệu ứng Hall từ các cực VTA1 và VTA2 theo mức thay đổi này.
Tín hiệu này được truyền đến ECU động cơ như tín hiệu mở bướm ga.
Cảm biến này không chỉ phát hiện chính xác độ mở của bướm ga, mà
còn sử dụng phương pháp không tiếp điểm và có cấu tạo đơn giản, vì thế
nó không dễ bị hỏng. Ngoài ra, để duy trì độ tin cậy của cảm biến này,

nó phát ra các tín hiệu từ hai hệ thốn...
CẢM BIẾN VỊ TRÍ BƯỚM GA
Cảm biến vị trí bướm ga được lắp trên cổ họng gió. Cảm biến này biến
đổi góc mở bướm ga thành điện áp, được truyền đến ECU động cơ như
tín hiệu mở bướm ga (VTA).
Ngoài ra, một số thiết bị truyền một tín hiệu IDL riêng biệt. Các bộ phận
khác xác định nó lúc tại thời điểm chạy không tải khi điện áp VTAy
dưới giá trị chuẩn.
Tài liệu cảm biến vị trí bướm ga - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu cảm biến vị trí bướm ga - Người đăng: Huỳnh Bảo Châu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tài liệu cảm biến vị trí bướm ga 9 10 75