Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu cấu tạo động cơ đốt trong

Được đăng lên bởi Lê Thành
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1038 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ MÔN CƠ KHÍ Ô TÔ- ĐH GTVT

TẬP BẢN VẼ

CẤU TẠO Ô TÔ
BIÊN SOẠN: KS.NGUYỄN HÙNG MẠNH

HÀ NỘI 8/2007
1

1. CẤU TẠO CHUNG ĐỘNG CƠ Ô TÔ

H1

H2

H3
2

II. CƠ CẤU TRỤC KHUỶU – THANH TRUYỀN
1. Thân và nắp động cơ

H4

H5

3

H6

H7

H8

4

H9

H10

5

2. Nhóm piston-xecnăng- thanh truyền – trục khuỷu
H11

H12

H13

H14

6

H15

H17
H16
7

H18

H19

H20

H21

H22
H23
8

H25

H24

H26

H29
H27

H28
9

H31

H30

H33

H32
10

III. CƠ CẤU PHỐI KHÍ

H35

H34

H37
H36

11

H40

H41

H39

H38

H42

H44

H43
12

IV HỆ THỐNG LÀM MÁT

H46

H45

13

H47

14

H48

H49

H50

H51

15

V HỆ THỐNG BÔI TRƠN

H52

H53

H55

H54

16

H57

H56

H58

H59

H60

17

VI HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG
1. Dùng chế hòa khí

H61
H62

18

2. Phun xăng điện tử
a) Sơ đồ hệ thống phun xăng điện tử

H63

19

H64

20

H65

H66

21

VII. HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ ĐIESEL
1. Loại phun Điesel cơ khí

H67

H69

H68

22

2. Loại phun điện tử ( COMMON RAIL)
a) Sơ đồ nguyên lý làm việc

H70

H71

H72
H73
23

VIII. TURBO TĂNG ÁP VÀ MÁY NÉN

H74

H75

H70

H76
H78

H77

24

H79

H80

25

...
B MÔN CƠ KHÍ Ô TÔ- ĐH GTVT
TP BN V
CU TO Ô TÔ
BIÊN SON: KS.NGUYN HÙNG MNH
1
HÀ NI 8/2007
Tài liệu cấu tạo động cơ đốt trong - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu cấu tạo động cơ đốt trong - Người đăng: Lê Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Tài liệu cấu tạo động cơ đốt trong 9 10 375