Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu đề tài cảm biến nhiệt độ

Được đăng lên bởi doantrunghieu1994-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1078 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM

Khoa Cơ Khí

TIỂU LUẬN MÔN HỌC VI XỬ LÝ
TÊN ĐỀ TÀI:
THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ
HIỂN THỊ LÊN 4 LED 7 ĐOẠN

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Xuân Nhẫn
Đoàn Trung Hiếu
Phạm Xuân Hùng
Lớp:
ĐHCĐT8A
Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Minh Ngọc
Bộ môn:
Kỹ thuật vi sử lý

NĂM:2014-2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM

Khoa Cơ Khí

TIỂU LUẬN MÔN HỌC VI XỬ LÝ
TÊN ĐỀ TÀI:Thiết kế chương trình đo nhiệt độ
và hiển thị lên 4 led 7 đoạn

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Xuân Nhẫn
Đoàn Trung Hiếu
Phạm Xuân Hùng
ĐHCĐT8A

Lớp:
Thời gian thực hiện:
Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Minh Ngọc
Bộ môn :
Kỹ thuật vi sử lý

NĂM:2014-2015

Mục lục
A.Mục đích - Yêu cầu :…………………………………………….…….4
B.Nội dung……………………………...…………………………….…..4
1.Đặt vấn đề:…………………..…………………………….…….4
2.Giới thiệu chung về đề tài………………………..………….….4
2.1.Khối nguồn……………………………………….……..5
2.2.Khối hiển thị…………………………………….....……5
2.3.Khối cảm biến……………………………………….…..7
2.4.Khối xử lý………………………………………….….…8
3.Thiết kế …………………………………….………………….…9
3.1.Thiết kế phần cứng cho các khối chi tiết………..….…9
3.2.Thiết kế phần mềm……………………………...……..11
4.Lắp ráp - Thi công ……………………………………………..19
5.Đánh giá kết quả ……………………………………………….21

MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU :
A.Mục đích - Yêu cầu :
Làm quen với qui trình thiết kế (mạch tương tự, mạch số…).
+ Thiết kế chức năng (lựa chọn giải pháp).
+ Thiết kế mạch nguyên lý (Nắm được nguyên lý hoạt động của mạch; hiểu tác dụng của
từng linh kiện trong mạch, tính toán giá trị linh kiện). đưa ra sơ đ ồ nguyên lý của hệ đ ược thi ết kế.
Kết quả mô phỏng và thực nghiệm – đánh giá kết luận.
Nếu như những kiến thức lý thuyết là điều kiện cần thì thực hành lắp ráp mạch thật là
điều kiện đủ. Nó đem lại rất nhiều lợi ích cho chúng em:
+Chúng em có thể đưa những kiến thức lý thuyết khô khan vào thực t ế đ ể có thể đánh giá
một cách khách quan cơ sở lý thuyết.
+Từ những gì chúng em đã làm được, từ đó rút ra những kinh nghiệm cho quá trình làm l ần
sau và xa hơn là các quá trình sản xuất cộng nghiệp sau này.
+Để làm một mạch thật hoàn chỉnh chúng em phải trãi qua rất nhiều khâu. Qua đây chúng
em có một cái nhìn tổng quát cho một dây chuyền sản xuất các ứng dụng của ngành điện tử.
Chính những lợi ích đó cũng là những mục đích mà nhóm sinh viên chúng em mong mu ốn
đạt được.

B.Nội dung

1.Đặt vấn đề:

Khoa học kỹ thuật ngày cáng phát triển mạnh mẽ, kỹ thuật điện tử cũng đ ược chú
trọng và phát triển nhiều hơn. Ngày nay cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đ ời s ống
xã hội ngày cáng ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM
Khoa Cơ Khí
TIỂU LUẬN MÔN HỌC VI XỬ LÝ
TÊN ĐỀ TÀI:
THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ
HIỂN THỊ LÊN 4 LED 7 ĐOẠN
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Nhẫn
Đoàn Trung Hiếu
Phạm Xuân Hùng
Lớp: ĐHCĐT8A
Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Minh Ngọc
Bộ môn: Kỹ thuật vi sử lý
NĂM:2014-2015
Tài liệu đề tài cảm biến nhiệt độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu đề tài cảm biến nhiệt độ - Người đăng: doantrunghieu1994-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tài liệu đề tài cảm biến nhiệt độ 9 10 13