Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu điều khiển sao tam giác

Được đăng lên bởi loichau2
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2976 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÔ HÌNH MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG SAO – TAM GIÁC
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA

1

I . Giới thiệu chung về mô hình.

- Tên mô hình: Mô hình mạch điện khởi động sao – tam giác động cơ không
đồng bộ 3 pha
- Mục đích sử dụng.
Giúp học viên hiểu rõ được cấu tạo và nguyên lí hoạt động của của các
khí cụ điện. Từ đấy có thể vận hành và sử dụng vào các mục đích khác nhau.
- Các thiết bị chính của mô hình:
+ Bộ nút ấn điền khiển E – Stop, Start , Stop
+ Aptomat 3 pha
+ Cầu chì 3 pha
+ Khởi động từ đơn
+ Contactor
+ Rơle thời gian
+ Động cơ 3 pha 330v/660v

II. Hướng dẫn sử dụng và vận hành
Mạch khởi động sử dụng phương pháp đổi nối sao – tam giác
2

Sơ đồ nguyên lí
Sơ đồ động lực

Sơ đồ điều khiển

L1 L2 L3 n

2 3

1

ATM

4

5

6

1

3

5

2

4

6

OL E-Stop

Stop

(1) (2)

(1) (2)

StART

K1

(1) (2)

( A1 )

k1
(41) (42)
K1

K2

TS
(6)

(8)
1

3

2
X

5

4
Y

6

OL

Z

3

5

2

4

6

K3
K3

TS1
1

3

5

2

4

6

(8)

(5)

k2

K2
TS

(2)

X1 Y1 Z1

1

( A2 )

(7)

k3

Các thiết bị chính:
- Aptomat 3 pha
- Contactor (3 cái)
- Rơ le nhiệt
- Rơ le thời gian
- Nút ấn Start, Stop, E-Stop.

3

- Động cơ điện không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc
Cách đấu nối các thiết bị với nhau:
Mạch điều khiển:
Từ (6) của aptomat nối với (95) của rơ le nhiệt, từ (96) của rơ le nhiệt nối với
(1) của nút ấn E-Stop. Đầu (2) của nút E-Stop nối với đầu (1) của nút Stop. Đầu (2)
của nút Stop nối với đầu đầu (1) của nút Start và nối với (41) của contactor K1. Từ
(2) của nút ấn Start nối với:
+ (42) và (A1) của contactor K1
+ (8) và (2) của rơ le thời gian
Từ (6) của rơ le thời gian nối với tiếp điểm thường đóng của contactor K3 rồi
nối với đầu (A1) của contactor K2. Từ (5) của rơ le thời gian nối với tiếp điểm
thường đóng của contactor K2 rồi nối với đầu (A1) contactor K3. Từ (A2) của
contator K1 nối với:
+ (A2) của contactor K2
+ (A2) của contactor K3
+ (7) của rơ le thời gian
Rồi nối với nguồn N (nguồn trung tính).
- Mạch động lực
Nguồn 3 pha 380V nối lần lượt vào (1), (3), (5) của aptomat 3 pha. Nối (2) của
aptomat với (1) của contactor K1, nối (4) của aptomat với (3) của contactor K1, nối
(6) của aptomat với (5) của contactor K1. Nối (2) của contactor K1 với (1) của
contator K2 và nối với (1) của rơ le nhiệt. Nối (4) của contactor K1 với (3) của
contator K2 và nối với (3) của rơ le nhiệt. Nối (6) của contactor K1 với (5) của
contator K2 và nối với (5) của rơ le nhiệt.
Nối (2) của rơ le nhiệt với đầu dây (X) của động cơ. Nối (4) của rơ le nhiệt với
đầu dây (Y) của độn...
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÔ HÌNH MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG SAO – TAM GIÁC
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA
1
Tài liệu điều khiển sao tam giác - Trang 2
Tài liệu điều khiển sao tam giác - Người đăng: loichau2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tài liệu điều khiển sao tam giác 9 10 533